Home > Algieria > Algeria Tourist Visa

Algieria wiza informacje

 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza turystyczna

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna jest krajem prowadzącym rygorystyczną politykę wizową. Zasady obowiązujące podróżującym mogą być zaskoczeniem dla osób przyzwyczajonych nie tylko do ruchu bezwizowego, ale też do wyjazdów do krajów, do których wprawdzie wizy są potrzebne, ale przepisy są zdecydowanie łagodniejsze.

Przy wjeździe

Algieria wymaga, aby przy wjeździe do kraju mieć nie tylko ważną wizę i paszport, ale też by ważność tego ostatniego była dłuższa niż sześć miesięcy (bez względu na to, na jaki okres ważna jest wiza turystyczna). Przepisy wymagają również posiadania pewnej ilości gotówki, ale nie precyzują, jaka kwota jest konieczna. Celnik dokonujący odprawy przy wjeździe może zażądać zgłoszenia deklaracji wwozu dużych sum gotówki, ale może też poprosić o okazanie bilety powrotnego, albo takich środków, które pozwolą na jego zakup. Należy pamiętać, że zabroniony jest przewóz większych ilości alkoholu i papierosów. Decyzja o tym, jaką ilość uznaje się za znaczną, należy w dużej mierze od celnika. Nie obowiązują jednak dodatkowe restrykcje o charakterze celnym, natomiast służby mają prawo do skonfiskowania większych ilości. Całkowicie zabroniony jest przewóz, posiadanie i używanie narkotyków – Algieria ma pod tym względem bardzo rygorystyczne przepisy, co jest charakterystyczne dla wielu krajów muzułmańskich.

Wizowe problemy w Algierii

Uzyskanie wizy turystycznej do Algierii nie jest łatwe. Choć sytuacja wewnętrzna kraju poprawiła się znacząco, to wciąż jest to obszar, który wiele MSZ-ów raczej odradza jako wakacyjny cel podróży. Niektóre regiony kraju nie znajdują się pod pełną kontrolą i władze Algierii w obawie przed dalszą ich destabilizacją zaostrzyły również politykę wizową. Oznacza to przede wszystkim więcej formularzy do wypełnienia w ambasadzie (nie ma elektronicznego systemu wnioskowego ani zdalnej obsługi petentów), ale również rygorystyczne egzekwowanie przepisów algierskich dotyczących wjazdu na teren kraju. Uzyskanie wizy jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli można okazać zaproszenie wystawione przez osobę lub podmiot gospodarczy albo jednostkę badawczo-naukową zlokalizowaną w Algierii. Nawet wtedy jednak nie ma pewności, że wniosek wizowy będzie rozpatrzony pozytywnie.

Ograniczenia formalne na miejscu

Samo posiadanie wizy i ważnego paszportu jeszcze nie rozwiązuje wszystkich problemów. Trzeba liczyć się z koniecznością posiadania międzynarodowego prawa jazdy, jeśli chce się na miejscu korzystać z samochodu (choć kultura jazdy Algierczyków raczej do tego nie zachęca). Potrzebne też będzie lokalne ubezpieczenie komunikacyjne. Można kupić je na krótki okres, ale nie będzie tanie. Niskie nie są również kary za brak ważnych dokumentów, a cudzoziemcy dość często są kontrolowani w różnych punktach kraju. Szczególnie dobrą kontrolą objęte są porty lotnicze. Samoloty są podstawowym środkiem komunikacji dla cudzoziemców, ponieważ odradza się im samodzielne podróże autobusami i pociągami. Loty pozwalają też przedostać się do Maroka, z którym algierska granica lądowa jest od dawna zamknięta. Należy przygotować się na regularne kontrole legalności pobytu oraz częściowo uznaniowe podejście służb do obowiązujących przepisów, które są nieprecyzyjne i zostawiają spore pole do nadużyć. Z tego też powodu najlepiej do Algierii podróżować jednak z grupami zorganizowanymi. W większych miastach i regionach turystycznych ruch turystyczny odbywa się bez zakłóceń. Warto jednak pamiętać, że lokalne służby bezpieczeństwa na prowincji bardziej rygorystycznie podchodzą do obwiązujących przepisów i to czasem rodzi problemy.

Czy ta strona była pomocna?

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat