Home > Antigua i Barbuda > Antigua & Barbuda eVisa

Antigua i Barbuda e-wiza informacje

 
   
 
 
 
     
 
1.2M Happy Customers 99% On Time Delivery 10 Years of Experience
Trustpilot recommended. We lead the industry in innovation and reputation

Dowiedz się Więcej: E-wiza

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Antigua i Barbuda to niepodległe państwo na wyspach Morza Karaibskiego, członek Wspólnoty Narodów, silnie zależne politycznie od Wielkiej Brytanii, ale prowadzące niezależną politykę zagraniczną, a więc również mające własne zasady ruchu wizowego i bezwizowego. Są one dość liberalne i szczególnie korzystne dla mieszkańców krajów Europejskich.

Wizy na prostych zasadach

Ruch bezwizowy jest możliwy dla osób przyjeżdżających z wybranych krajów (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej). Prawo do pobytu bez wizy obowiązuje przy wjeździe na maksymalnie 90 dni, przy czym należy również wtedy mieć przy sobie paszport ważny na sześć miesięcy do przodu, licząc od daty planowanego wyjazdu. Wiza będzie potrzebna obywatelom krajów, z którymi Antigua i Barbuda nie podpisały umowy o ruchu bezwizowym, a także wszystkim tym, którzy chcieliby spędzić tam więcej niż wspomniane trzy miesiące. Uzyskanie tej wizy nie jest trudne, tym bardziej że rząd Antigui i Barbudy udostępnił specjalny serwis internetowy, który umożliwia złożenie wniosków elektronicznych. Choć od strony estetycznej jest to system mocno anachroniczny, to generalnie działa sprawnie, umożliwia wystąpienie z wnioskiem i załączenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uiszczenie opłaty za wydanie e-wizy.

Co poza wizą?

Wiza jest dokumentem upoważniającym do wjazdu, ale nie wystarczy, by przejść kontrolę graniczną. Konieczne jest okazanie biletu powrotnego oraz przedstawienie dowodu na to, że ma się środki na pobyt. Nie jest określona kwota, jaką trzeba dysponować na każdy dzień, przepisy nie nakazują też posiadania tej sumy w gotówce, co jednak jest niezłym pomysłem z praktycznego punktu widzenia. Jeśli nie ma się przy sobie naprawdę dużych kwot w gotówce, to nie ma obowiązku zgłaszania ich – to procedura, którą lokalne prawo wprawdzie przewiduje dla dewiz o wartości powyżej 10 tys. dolarów, ale która jest wykorzystywana dość rzadko. Przy sobie trzeba mieć ważny paszport w dobrym stanie. Dla osób, które chciałyby poruszać się samochodem, są dwie opcje: albo ważne prawo jazdy międzynarodowe, albo lokalny dokument wydany na podstawie polskiego prawa jazdy, a który będzie ważny przez 3 miesiące od daty uzyskania (na co nie czeka się zbyt długo). Pewne ograniczenia dotyczą przewozu żywności (w obie strony). Niedopuszczalne jest wwożenie roślin, zwierząt i broni poza wyjątkami przewidzianymi w lokalnym prawie. Przy wjeździe nie trzeba przedstawiać żadnych dowodów przejścia szczepień ochronnych. Należy upewnić się co do sytuacji sanitarnej przed wyjazdem z kraju pochodzenia, aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie środki zaradcze. Opieka medyczna na miejscu jest bezpłatna, ale większość gości woli korzystać z prywatnych placówek służby zdrowia.

Obsługa dyplomatyczna

Antigua i Barbuda nie jest krajem o strategicznym znaczeniu dla państw europejskich, dlatego wiele z nich nie ma na wyspach swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego. W tych przypadkach można korzystać – na podstawie prawa Unii Europejskiej – z pomocy ambasad, konsulatów i innych jednostek dyplomatycznych dowolnego kraju członkowskiego UE. Jest to o tyle istotne, że zaleca się, aby przy sobie w czasie pobytu mieć raczej kopię paszportu, a nie oryginał, który dobrze jest przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopia jednak, aby była dokumentem wystarczającym np. w czasie kontroli drogowej, musi być urzędowo poświadczona i taką zgodność może potwierdzić właśnie pracownik ambasady.

Czy ta strona była pomocna?

Questions?

Szczepienie przeciwko żółtej febrze wymagane jest od osób podróżujących z krajów wysokiego ryzyka zarażenia wirusem żółtej febry.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w poniższy link:

https://www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf