Białoruś wiza informacje

Home > Białoruś > Belarus Short Term Visa
 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza krótkoterminowa

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Polityka wizowa Białorusi jest skomplikowana i niejednorodna. Choć mieszkańcy wielu krajów, na przykład afrykańskich, mogą wjeżdżać na Białoruś bez wiz, to już większość Europejczyków będzie takich dokumentów potrzebowała, a sytuacja Polaków jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ wszystko zależy od planu pobytu.

Białoruskie wizy dla Polaków

Domyślnie wiza na Białoruś jest dla Polaków obowiązkowa, jednak od tej zasady istnieje wiele znacznych wyjątków. Ruch bezwizowy obowiązuje na terenie portu lotniczego w Mińsku, w czasie podróży Kanałem Augustowskim, w czasie podróży do Grodna i w tzw. strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. Jeśli chodzi o same wizy, to jest ich spora gama: jednokrotne, dwukrotne i wielokrotne wizy krótkoterminowe oraz wielokrotne wizy długoterminowe. Dodatkowe ograniczenie dotyczy długości pobytu, która nie jest mierzona jednorazowo, tylko nie może przekroczyć 90 dni w ciągu półrocza, licząc od pierwszego przekroczenia granicy. Jest to skomplikowany system, który jednak i tak stawia Polaków w lepszej sytuacji od większości Europejczyków, którzy nie mogą skorzystać z ruchu bezwizowego. Ciekawostką jest fakt, że można, wjeżdżając z ważną wizą, wyjechać z nieważną. Trzeba wtedy jednak zapłacić 35 dolarów za wizę wyjazdową oraz na miejscu także karę za wyjazd po terminie.

Na wizie się nie kończy

Obywatele tylko przejeżdżający przez terytorium Białorusi, muszą wykupić wizy tranzytowe. To w zasadzie wyłącznie formalność, ale za to bardzo skrupulatnie przestrzegana. Bardzo trudno jest też na Białorusi odbyć jakąkolwiek spontaniczną podróż. Już na granicy trzeba wypełnić specjalną kartę meldunkową, którą w ciągu trzech dni należy podbić na lokalnym posterunku milicji, a następnie zdać przy wyjeździe. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest karane jeszcze surowiej niż pobyt bez wizy, bardzo często poza karą pieniężną stosuje się też natychmiastową deportację osoby, która nie przestrzega przepisu lub poświadcza nieprawdę w karcie meldunku. Trzeba też zadbać o odpowiednie dokumenty w przypadku kierowców. Co prawda nie trzeba mieć międzynarodowego prawa jazdy, ale brak zielonej karty będzie traktowany jako bardzo poważne wykroczenie. Warto dodać, że konwencja wiedeńska przestaje obowiązywać jeszcze przed przekroczeniem granicy, a to, czego w polskiej apteczce być nie powinno, na Białorusi staje się obowiązkowe (na przykład walidol i amoniak).

To jeszcze nie koniec

Milicja i Straż Graniczna Białorusi mają bardzo szerokie uprawnienia, w tym do kontroli osób i pojazdów. Z tych możliwości korzystają skwapliwie: od organizowania kontroli radarowych do wybitnie drobiazgowego sprawdzania wyposażenia samochodu (w koło zapasowe, a nie zestaw naprawczy – uznanie tego ostatniego to dobra wola milicjanta). Uznaniowa jest też opłata ekologiczna przy wjeździe i wyjeździe. Teoretycznie obowiązują tu konkretne normy prawne, ale w praktyce nikt się nimi szczególnie nie przejmuje. Dość rygorystyczne są przepisy celne dotyczące gotówki, rzeczy osobistych, tytoniu, alkoholu itd. Dodatkowo, absolutnie na wszystko trzeba mieć „papier”: kopię deklaracji wartości wwiezionych przedmiotów, dowód przejścia kontroli celnej, jeśli był sporządzany dodatkowo, poza paszportem, ewentualne umowy, zaświadczenia i deklaracje, które pojawiają się na każdym etapie pobytu. Każdy z tych dokumentów może się przydać w przypadku, gdyby milicjant lub inny urzędnik nie zgadzał się z interpretacją przepisów dokonaną przez swoich kolegów. Przez cały czas pobytu może się tego zebrać spora teczka, dlatego warto wszystkie te dokumenty zawsze mieć przy sobie.

Czy ta strona była pomocna?

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat

Questions?

Białoruś, a dokładnie Republika Białorusi, jest średniej wielkości państwem w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją oraz Ukrainą i nie posiada dostępu do morza. Jest to największe państwo śródlądowe w Europie. Białoruś jest członkiem ONZ i organizacji regionalnych oraz subregionalnych, takich jak na przykład WNP, EaWG, ZBiR i OBWE. Jest jedynym państwem w Europie, które nie należy do Rady Europy. Stolicą tego kraju jest Mińsk. Funkcjonującą walutą jest tu rubel białoruski, natomiast językiem urzędowym jest język białoruski i rosyjski. Białoruś przed rokiem 1990 wchodziła w skład ZSSR, a po tym roku uzyskała suwerenność. Do największych miast zaliczamy Witebsk, Homel, Mohylew, Grodno i Brześć. Państwo to znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, określanego jako przejściowy między klimatem morskim, a kontynentalnym. Występują tu niezbyt mroźne zimy, niezbyt upalne, ale dość wilgotne lata, deszczowe wiosny i jesienie nacechowane zmiennością pogody. Kraj ten jest położony na granicy dwóch stref leśnych - lasów liściastych i mieszanych. Najpopularniejszymi drzewami są tutaj sosna, olcha i brzoza. Najsilniej zalesiona jest wschodnia część dorzecza Prypeci, całe dorzecze Berezyny oraz obszary na północ od Dźwiny. W sporej części kraju występują liczne torfowiska. Świat zwierząt jest tu charakterystyczny dla lasów środkowoeuropejskich. Występują tu dziki, sarny, łosie, lisy i wilki. Na terenach podmokłych żyją bobry. Endemicznym gatunkiem występującym w niewielkiej ilości są żubry i można je spotkać jedynie w Puszczy Białowieskiej, którą Białoruś dzieli z Polską. Pozostałe gatunki to kuny leśne w lasach liściastych i wiewiórki w lasach iglastych. Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych jest Pińsk, gdzie można podziwiać Pałac Butrymowiczów, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oraz zespół klasztoru bazylianów nad brzegiem rzeki Szczary. W Słonimiu turyści mogą podziwiać kościół i klasztor bernardynek, synagogę barokową oraz kościół katolicki p.w. Św Andrzeja. Tuhanowicze mogą poszczycić się pozostałościami zespołu dworskiego z 2 połowy XVIII wieku. W Zaosiu zwiedzimy zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów. Turyści przywożą z Białorusi wyroby rzemiosła ludowego, które cieszą się ogromną popularnością.

Białoruś jest krajem bezpiecznym pod względem turystycznym, a sytuacja jest porównywalna do panującej w Polsce. Napady na kierowców zdarzają się stosunkowo rzadko, natomiast dochodzi do kradzieży aut i włamań do nich, głównie w mało uczęszczanych miejscach. Czasem występują także drobne kradzieże w hotelach, dlatego wszystkie dokumenty, kosztowności oraz gotówkę powinno się przechowywać w sejfie hotelowym. Dość powszechne są patrole policyjne, które w większych miastach można spotkać praktycznie na każdym skrzyżowaniu. Nie występuje tu zagrożenie terrorystyczne. Białoruś nie znajduje się w strefie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, dlatego przed wyjazdem nie ma obowiązku posiadania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie szczepień ochronnych. Występuje tu jedynie zagrożenie chorobami zakaźnymi, takimi jak błonica, grypa i choroby weneryczne. Latem oraz jesienią należy uważać na kleszcze na terenach leśnych. Obywatele polscy na terenie tego kraju leczeni są odpłatnie. Za dobę w szpitalu należy zapłacić równowartość 30 EURO, natomiast jeśli chodzi o leczenie specjalistyczne, koszt może być większy. Jakość świadczonych usług medycznych i warunki leczenia są nieco niższe niż w Polsce. Czasem brakuje także specjalistycznych leków. Prywatne gabinety medyczne oraz prywatnie świadczone usługi dentystyczne charakteryzują się wyższym poziomem, z tego względu są częściej wybierane przez zagranicznych turystów. Środkiem płatniczym na terenie Białorusi jest rubel białoruski. Na terenie tego kraju przestrzegany jest zakaz dokonywania opłat obcymi walutami. Można jednak wymienić walutę w bankach, które w większości przypadków zamykane są o godzinie 17:00.

Wyjeżdżając na Białoruś, powinniśmy posiadać przy sobie adres i numer telefonu najbliżej zlokalizowanej polskiej placówki dyplomatycznej, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy okażą się przydatne. Należy niezwłocznie skontaktować się z placówką dyplomatyczną w sytuacjach, gdy utracimy w wyniku kradzieży wszystkie nasze dokumenty lub gotówkę. To może znacznie utrudnić nam powrót do naszego kraju i wówczas będziemy zmuszeni poprosić ambasadę o pomoc. Ambasada RP na Białorusi znajduje się w Mińsku, a jej dane kontaktowe są następujące: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

220034 Mińsk, ul. Rumiancewa 6; tel.: (00375-17) 288-21-14, 288-23-13; fax: 236-49-92, 233-97-50; e-mail: [email protected] Wjazd na terytorium tego państwa może odbywać się w ramach ruchu bezwizowego, który dotyczy głównie przekraczania granicy w porcie lotniczym w Mińsku, na Kanale Augustowskim, w Grodnie i w strefie turystyczno-rekreacyjnej w Brześciu lub na podstawie wiz i ważnych dokumentów podróży. W przypadku osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu), przekroczenie granicy następuje na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia; wydawane są wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne), uprawniające do pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz nie dłuższy niż 90 dni w ciągu półrocza, licząc od daty pierwszego wjazdu. Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi upłynął termin ważności wizy, bądź też, którzy podróżując przez Białoruś nie posiadają białoruskiej wizy tranzytowej, podlegają odpowiedzialności administracyjnej. Za pobyt bez ważnej wizy grozi upomnienie, kara grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych (1 stawka bazowa wynosi od 1 stycznia 2019 r. 25,50 BYN - około 11 EUR), bądź deportacja. Organami właściwymi w sprawach o powyższe wykroczenia są nie tylko wydziały milicji ds. obywatelstwa i migracji, lecz także oddziały białoruskiej straży granicznej. Osoby planujące pozostać czasowo na terytorium Republiki Białorusi powyżej 5 dni, muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RB, wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych, stworzyło system dający cudzoziemcom i bezpaństwowcom czasowo przebywającym na terytorium Republiki Białorusi, możliwość elektronicznego zarejestrowania swojego czasowego pobytu na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym oddziale ds. obywatelstwa i migracji MSW.