Belize wiza informacje

Home > Belize > Belize Business/Visitor Visa
 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza biznesowa/podróżna

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Wjazd na terytorium położonego w Ameryce Środkowej Belize zasadniczo nie wymaga wizy. Od tej reguły są jednak wyjątki, przede wszystkim w przypadku osób, których pobyt ma trwać dłużej niż 90 dni. Dość liberalna polityka wizowa jednak nie jest tu jedyną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę.

Nie ma wizy, ale są obowiązki

Dokumentem, który upoważnia do wjazdu na teren Belize, jest paszport. Musi on pozostawać ważny co najmniej pół roku od daty planowanego opuszczenia kraju. W przypadku osób, które przyjeżdżają z krajów zagrożonych żółtą febrą, w tym spędziły co najmniej 12 godzin na tranzycie przez takie kraje, konieczne jest okazanie dokumentu poświadczającego przyjęcie dawki szczepionki przeciwko tej chorobie. Wymóg ten dotyczy wszystkich osób, również dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Przy wjeździe trzeba wnieść stosowną opłatę (40 dolarów na lotniskach i 20 na przejściach lądowych). Poza tym trzeba okazać bilet powrotny lub wyjazdowy oraz środki, które wystarczą na pokrycie kosztów pobytu przez cały deklarowany okres. Niestety ta ocena jest dość subiektywna, ponieważ lokalne przepisy nie precyzują, jaka to powinna być kwota.

przepisy na miejscu

Brak wizy to nie jedyne ułatwienie dla turystów w Belize. Będzie to jednak słodko-gorzka mieszanka faktów. Co prawda nie trzeba mieć międzynarodowego prawa jazdy, ale warto je wyrobić, żeby uniknąć problemów. Teoretycznie jednak powinno wystarczyć polskie prawo jazdy –jednak tylko w teorii. Samotne podróże samochodem są zresztą i tak kiepskim pomysłem, szczególnie nocą. Wtedy zagrożenie napadem jest jeszcze większe, choć i w dzień nie należy do niskich. Drugi plus: nie trzeba kupować ubezpieczenia. Minus: bez niego trudno czuć się bezpiecznie, więc jednak lepiej kupić. Problem polega na tym, że większość dostępnych na rynku polis nie obowiązuje w Belize. Problem kolejny: nawet jeśli polisa obejmie również ubezpieczenie zdrowotne, to na miejscu i tak trzeba liczyć się z koniecznością opłacenia usługi medycznej z góry gotówką. Ewentualnie później można próbować dochodzić odszkodowania od agencji ubezpieczeniowej.

Dodatkowe problemy graniczne

Belize ma jeden bardzo egzotyczny przepis: otóż ustawowo zabroniono w tym kraju wjazdu homoseksualistom. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób celnicy sprawdzają orientację seksualną, ale zdarzały się już przypadki zawrócenia podróżnych w drodze czysto uznaniowej decyzji pogranicznika. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że ściśle rzecz biorąc, zabronione są intymne stosunki między mężczyznami. Dla kobiet nie oznacza to jednak większej swobody, tylko po prostu jeszcze mniej przyjazną sytuację prawną. Należy też pamiętać, że z Belize pod żadnym pozorem nie wolno wywozić artefaktów związanych z kulturą prekolumbijską. Pozwolenia na przewóz takich przedmiotów w ogóle nie są wydawane, a próba zignorowania zakazu kończy się nawet pozbawieniem wolności. Nie wolno również wywozić roślin ani ich fragmentów bez zezwolenia CITES. Teoretycznie jego uzyskanie nie jest trudne i można to zrobić, w praktyce jednak przepisy dotyczące przewozu transgranicznego roślin są wybitnie nieprecyzyjne. Te same ograniczenia dotyczą przewozu zwierząt, ale w tym zakresie interpretacje są zdecydowanie bardziej jednolite. Polskim obywatelom przebywającym w Belize pomocy konsularnej udziela placówka dyplomatyczna w Meksyku. Mogą też oni zwrócić się do przedstawicielstwa dowolnego kraju UE, które z różnych przyczyn będzie w stanie szybciej udzielić pomocy.

Czy ta strona była pomocna?

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat