Wizy do Rosji Suwałki

Wizy do Rosji Suwałki

iVisa | Zaktualizowano dnia Aug 26, 2021

Proces aplikowanie o wizę do Rosji może być skomplikowany, jednak w Suwałkach staje się on dużo łatwiejszy. Pozwala on na częściowe uniknięcie formalności związanych z procesem ubiegania się o prawo wjazdu do wybranego przez nas kraju. Wszystko dzięki możliwości skorzystania przez mieszkańców terenów graniczących z Rosją z udogodnień związanych z Małym Ruchem Granicznym. Poniższy artykuł zajmie się wyjaśieniem na czym on polega, a także jakie są wymagania związane ze skorzystaniem z niego.

Alt Text

Regulacje związane z Małym Ruchem Granicznym

Możliwość uzyskania wizy do Rosji w Suwałkach opiera się na regulacjach związanych w Małym Ruchem Granicznym. Wiążą się z nim następujące kwestie:

  • Po otrzymaniu wizy do Rosji w Braniewie możemy wielokrotnie wjeżdżać i wyjeżdżać z przygranicznego terytorium Rosji, każdorazowo do 30 dni
  • Zezwolenie nie daje prawa do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Będąc na terytorium Federacji Rosyjskiej należy przestrzegać prawa. Jeżeli przekroczymy przepisy, możemy zostać wydaleni poza granice.
  • Na terytorium Rosji w ramach małego ruchu granicznego dostaniemy się jedynie za pomocą lądowego przejścia granicznego.

Czym jest Mały Ruch Graniczny

? Mały ruch graniczny – częste przechodzenie przez granicę dzielącą Państwa Umawiających się Stron przez osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej Państwa Umawiającej się strony aby udać się do strefy przygranicznej Państwa drugiej umawiającej się Strony z powodów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych a także zasadnych powodów ekonomicznych, które w myśl prawa wewnętrznego Państwa drugiej Umawiającej się Strony nie można zakwalifikować jako działalność zarobkową, przez okres który nie przekracza granic czasowych ustanowionych w Umowie.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać wizę do Rosji w Suwałkach

Aby uzyskać pozwolenie na wjazd do rosyjskiej strefy przygranicznej musimy posiadać następujące dokumenty:

  • paszport - ważny przynajmniej 2,5 roku
  • jedno zdjęcie paszportowe - na wprost, kolorowe i na jasnym tle
  • dowód osobisty – kserokopia zostanie wykonana na miejscu
  • zaświadczenie o byciu zameldowanym w strefie przygranicznej uprawniającej do uzyskania zezwolenia na korzystanie z małego ruchu granicznego (przynajmniej 3 lata) – jeżeli dowód osobisty został wydany dawniej niż 3 lata temu, a adres pod którym osoba jest zameldowana jest zgodny z wpisem w dowodzie osobistym, wtedy zaświadczenie o zameldowaniu nie jest potrzebne

Czy łatwo jest uzyskać wizę do Rosji w Suwałkach ?

Otrzymanie pozwolenia na wjazd do Rosji w Suwałkach jest z pewnością dużo prostsze niże zdobycie „normalnej” wizy do Rosji. Wiąże się ono z dalece mniejszą liczbą formalności, jednak ma także zdecydowanie więcej ograniczeń.

Z czyją pomocą starać się o wizę do Rosji ?

Powyższy artykuł dowodzi, że staranie się o wizę do Rosji może być procedurą, która pochłonie wiele naszych sił i środków. Aby jak najsprawniej uporać się z wszystkimi formalnościami warto powierzyć wszystkie formalności doświadczonym specjalistom z iVisa. Mogą się oni pochwalić świetnymi ocenami swojej dotychczasowej pracy (iVisa ma ocenę 9.5 na 10 na platformie TrustPilot, wystawioną przez ponad 2 400 oceniających). Konsultanci są dostępni 24 godziny na dobę, a ich wsparcie pozwoli na uniknięcie często czasochłonnych i skomplikowanych procedur w ambasadach. Skorzystanie z usług firmy iVisa zapewni także poprawność składanych wniosków o dokumenty – każda wysyłana aplikacja jest dwukrotnie sprawdzana przez doświadczonych pracowników