Austria Schengen wiza informacje

 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza Schengen

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Austria, jako członek układu z Schengen, pozwala na bezwizowy wjazd obywatelom krajów Unii Europejskiej. Poza tym oczywiście na ruch bezwizowy mogą liczyć osoby z krajów, które podpisały z Austriakami umowy dwustronne. O wizę muszą też wystąpić osoby z krajów UE, których pobyt będzie dłuższy niż 90 dni.

Komu austriacka wiza?

Większość osób przyjeżdżających do Austrii to obywatele krajów członkowskich UE. Im zasadniczo wiza nie jest potrzebna bez względu na czas wizyty, jeśli tylko pobyt nie będzie dłuższy niż 90 dni. W przypadku między innymi studentów czy pracowników austriackich firm (lub pracujących w delegacji) konieczne będzie wystąpienie o wizę studencką lub pracowniczą. Zasady ich wydawania są dość przejrzyste, większość poprawnych formalnie wniosków jest akceptowana. O wizy muszą ubiegać się też osoby z krajów, wobec których Austria wprowadziła pewne ograniczenia w przepływie ludności. Jak zwykle najłatwiejsza do uzyskania jest wiza turystyczna, natomiast daje ona tylko podstawową swobodę. Może być wydana na różny czas. W przypadku osób spoza regionu Schengen trudniej jest też uzyskać wizę pracowniczą, aczkolwiek studencką – dość łatwo. Pomaga w tym oczywiście posiadanie zaproszenia lub podpisanych umów z austriackimi partnerami biznesowymi.

Problemy z wjazdem

Zasadniczo wobec gości z krajów UE nie są prowadzone drobiazgowe kontrole celne, natomiast służba graniczna nadal ma wszystkie potrzebne uprawnienia. Są one zresztą dość szerokie, ponieważ dublują uprawnienia policjantów. Celnik ma więc prawo do drobiazgowej kontroli pojazdu (naprawdę drobiazgowej) i wystawiania mandatów karnych (bardzo wysokich) lub odbierania tablic rejestracyjnych, a nawet zatrzymania w areszcie. Obowiązują normy unijne jeśli chodzi o przewóz towarów na własny użytek (dotyczy to przede wszystkim papierosów i alkoholi). Zabronione jest wwożenie żywności oraz produktów zwierzęcych spoza UE, jeśli nie zostały w jednoznaczny sposób dopuszczone do obrotu na terenie wspólnoty. Bardzo rygorystycznie kontrolowane są dokumenty, a każdy nieczytelny paszport lub dowód osobisty może stanowić powód do udzielenia odmowy prawa wjazdu, nawet jeśli wiza jest ważna.

Warto wiedzieć, chcąc jechać legalnie

Prawo do pobytu przez 90 dni na terenie Austrii dla obywateli krajów UE nie ogranicza w żaden sposób celu podróży. Można w ramach umowy o swobodnym przepływie ludności podejmować pracę, natomiast trzeba mieć świadomość, że w takich przypadkach podlega się nie tylko pod regulacje prawa wizowego: te dotyczą wyłącznie wjazdu na teren kraju. Należy też w niektórych przypadkach uzyskać dodatkowe pozwolenia, a przede wszystkim pisemną umowę z pracodawcą. Nieprzestrzeganie tego wymogu grozi wydaleniem z kraju oraz nałożeniem sądowego zakazu wjazdu, który jest skrupulatnie przestrzegany. Aby wynająć mieszkanie, dom czy samochód, nie trzeba mieć paszportu, natomiast niezbędne będą zwykle dwa dokumenty potwierdzające tożsamość. Będzie to oznaczało, że w niektórych przypadkach dowody osobiste, na których nie umieszczono adresu, mogą zostać uznane za niewystarczające. W wielu przypadkach jednak nie będzie to tak bardzo pilnowane. Pod tym względem obywatele UE są na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do przyjezdnych spoza wspólnoty, którzy bardzo często poza wizą muszą uzyskać też dodatkowe dokumenty, które pozwolą w pełni cieszyć się pobytem. Generalnie jednak Austriacy znani są z tego, że chętnie udzielają wsparcia w tej sprawie i kontakt z najbliższą ambasadą lub konsulatem wystarcza, by rozwiązać takie problemy.

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat