Warunki

Ivisa.com należy do Document Advisor INC.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Data ostatniej weryfikacji: 13 czerwca 2018 roku

Witaj na Ivisa.com

Ivisa.com należy do Document Advisor INC. („Document Advisor,” „my,” „nas,” „nasze”) i świadczy usługi przetwarzania wniosków wizowych oraz inne usługi turystyczne za pośrednictwem strony znajdującej się pod adresem Ivisa.com („Strony”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych (zbiorczo, serwisy oraz aplikacje, wliczając w to nowe funkcje oraz Strony określane będą mianem „Serwis(y)”). Podlegają one poniższym warunkom świadczenia usług (z późniejszymi zmianami, „Warunki Świadczenia Usług”). Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji w każdej chwili części z tych Warunków Świadczenia Usług. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, opublikujemy je na tej stronie, a na górze witryny wskażemy datę ostatniej modyfikacji. Zadbamy również o to, aby Cię o tym poinformować za pośrednictwem interfejsu Serwisu lub innych rozsądnych metod. Każda z takich zmian nabierze mocy prawnej nie wcześniej, niż w ciągu czternastu (14) dni od chwili opublikowania, przy czym nie ma to zastosowania do zmian dotyczących nowych funkcji Serwisów lub zmian dokonanych z przyczyn prawnych, które to nabiorą moc prawną natychmiastowo. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z Serwisu po czasie, kiedy poszczególne zmiany nabiorą mocy prawnej, będzie to oznaczało, że akceptujesz nowe Warunki Świadczenia Usług. Co więcej, korzystając z wybranych usług, będziesz podlegać wszystkim dodatkowych warunkom, dotyczącym tych usług, które od czasu do czasu publikowane są w Serwisie, w tym, ale nie ograniczając się do, Polityce Prywatności, którą można znaleźć pod adresem Ivisa.com/privacy/. Wszystkie takie warunki zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Dostęp i użytkowanie Serwisu

Twoje obowiązki rejestracyjne: W celu uzyskania dostępu i korzystania z określonych funkcji Serwisu możesz zostać zobowiązany do zarejestrowania się na którejś ze Stron. Jeśli postanowisz zarejestrować się w Serwisie, zgadzasz się na przekazanie nam prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji na swój temat, podając je w formularzu rejestracyjnym do Serwisu. Dane przekazane podczas rejestracji oraz niektóre inne informacje o Tobie podlegają zapisom naszej Polityki Prywatności. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie masz prawa do korzystania z Serwisu, czy to jako zarejestrowany, czy niezarejestrowany użytkownik. Co więcej, jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 roku życia, możesz korzystać z Serwisu, czy to jako zarejestrowany, czy niezarejestrowany użytkownik, tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. – Konto użytkownika, hasło i zabezpieczenia: Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i dostępu do konta, jeśli takowe posiadasz, jak również w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane przy użyciu Twojego hasła lub konta. Zgadzasz się na (a) natychmiastowe powiadomienie firmy Document Advisor Inc. o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa, a także na to, że (b) wylogujesz się ze swojego konta po zakończonej sesji korzystania z Serwisu. Document Advisor Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bądź szkody wynikające z niestosowania się do zapisów niniejszego rozdziału.

 • Zmiany w Serwisie: Document Advisor Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz zamknięcia (czasowo lub trwale) Serwisu (lub jakiejkolwiek jego części) bez wcześniejszego powiadomienia. Zgadzasz się, że firma Document Advisor Inc. nie będzie odpowiadać przed Tobą lub jakimkolwiek podmiotem trzecim za jakiekolwiek modyfikacje w Serwisie oraz jego zawieszenie lub zamknięcie.
 • Usługi Mobilne: Serwis zawiera określone usługi, które dostępne są za pomocą urządzeń przenośnych (zbiorczo „Usługi Mobilne”). Jeśli rozszerzysz swój dostęp do Serwisu o urządzenie przenośne, operator Twojej sieci może nałożyć na Ciebie opłaty za przesył danych lub inne. Co więcej, pobranie, zainstalowanie lub korzystanie z wybranych Usług Mobilnych może być zabronione lub ograniczone przez Twojego operatora, w związku z czym nie wszystkie Usługi Mobilne muszą działać w sieciach wszystkich operatorów lub na wszystkich urządzeniach. Korzystając z Usług Mobilnych, wyrażasz zgodę na to, że jako Document Advisor Inc. i inne podmioty możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS, wiadomości tekstowych i innych środków elektronicznych na urządzeniu mobilnym oraz na to, że pewne informacje na temat sposobu korzystania z Usług Mobilnych będą do nas przekazywane. Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz numer swojego telefonu komórkowego, zgadzasz się na natychmiastową jego aktualizację na koncie Document Advisor Inc., aby mieć pewność, że Twoje wiadomości nie będą przesyłane do osoby, która przejęła Twój stary numer.

Przepisy dotyczące Serwisu

Regulacje dotyczące wiz to kwestie, które zmieniają się bez wcześniejszego powiadomienia. Document Advisor Inc. nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany, ani żadne opóźnienia lub straty wynikłe z wprowadzenia takich zmian. Document Advisor Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, szkody i wydatki poniesione z jakiegokolwiek powodu lub przyczyny, w tym m.in. odpowiedzialności za zmiany w planie podróży, przerwę w podróży, nieodbyciu się lub ograniczeniu podróży oraz wynikające z tego koszty i wydatki, niezależnie od tego, czy takie szkody, wydatki lub koszty mają charakter incydentalny, bezpośredni, wynikowy, wyjątkowy, przykładowy lub inny. Wliczają się tu między innymi, ale nie wyłącznie, utrata zysków lub dochodów, przekraczająca wysokość opłat za usługi pozyskania wizy do dowolnego kraju, wpłaconych przez klienta na rzecz przetworzenia wniosku wizowego, niezależnie od okoliczności oraz tego, czy firma Document Advisor Inc. miała wiedzę, że takie konsekwencje mogą zostać poniesione oraz czy firma Document Advisor Inc. mogła być odpowiedzialna za ich przyczynę. W Document Advisor Inc. dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymywać zadeklarowanych terminów, ale jednocześnie nie możemy zagwarantować, że zostaną one dotrzymane. Document Advisor Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, również finansowej, za jakiekolwiek opóźnienia i straty spowodowane zdarzeniami, które nie są od nas zależne, w tym, ale nie tylko, warunków pogodowych, siły wyższej, wojny, działań wrogów publicznych, zamieszek, strajków, a także działania lub zaniechania ze strony władz publicznych (w tym za opóźnienia lub przestoje w działaniu stron rządowych). Document Advisor Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania urzędników i personelu rządów poszczególnych krajów. Firma Document Advisor Inc. nie jest i nie będzie odpowiedzialna za żadne działania lub zaniechania ze strony rządu jakiegokolwiek kraju. Czas przetwarzania wniosku wizowego jest podany przez nas w przybliżeniu na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia z poszczególnymi rządami i stronami internetowymi poszczególnych krajów. Firma Document Advisor Inc. nie jest i nie będzie odpowiedzialna za czas przetwarzania. Wymogi wizowe dla każdego kraju ustalane są przez rząd tego kraju i są to zmiany, które mogą pojawić się bez wcześniejszego powiadomienia. Wprawdzie Document Advisor Inc. dokłada wszelkich starań, aby podawane informacje były kompletne i aktualne, ale jednocześnie nie może zagwarantować, że podana informacja jest w pełni aktualna i kompletna. Firma Document Advisor Inc. nie jest i nie będzie odpowiedzialna za takie informacje.

POLITYKA ZWROTÓW:

Zwrotu środków dokonujemy jedynie w ściśle określonych przypadkach, które zostały opisane w naszych standardowych wytycznych dotyczących zwrotu i które wyjaśniliśmy również w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami FAQ. Niniejsze wytyczne zostały stworzone przez Document Advisor Inc. w nadziei, że spełnią one oczekiwania wszystkich naszych klientów. Możesz zapoznać się z nimi poniżej. Jeśli Twoja prośba o zwrot środków nie wpisuje się w nasze standardowe wytyczne, zapraszamy do kontaktu.

 • Jeśli Twoje podanie nie zostało jeszcze sprawdzone przez nasz zespół, ani przesłane do jednostki rządowej, wówczas otrzymasz z powrotem w postaci bonu całą przekazaną nam kwotę – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już zweryfikowane przez nasz zespół, ale nie zostało jeszcze przesłane do jednostki rządowej, w całości zwrócimy Ci opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już przesłane do jednostki rządowej lub wiza już została wydana, nie możemy zwrócić Ci żadnych środków.
  • Po rozpatrzeniu wniosku o wizę, prowadzimy surową politykę, która nie obejmuje zwrotów.
 • WNIOSEK O WIZĘ ODRZUCONY: Bardzo rzadko zdarza się tak, że wniosek o wizę zostaje odrzucony, W takim przypadku otrzymasz z powrotem całą przekazaną nam kwotę – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową (koszt wizy). Wszystko to w ramach naszej 100% gwarancji zatwierdzenia. Zwrot ten zostanie dokonany w postaci bonu, którą będzie można wykorzystać na naszej stronie w przyszłości.
  • Jeśli Twoje podanie o wizę zostanie odrzucone, zapewniamy zwrot 100% środków w ramach naszej gwarancji zatwierdzenia.
 • Jeśli popełnimy błąd w Twoim wniosku, zwrócimy Ci 100% kwoty naszej prowizji za obsługę, a następnie przetworzymy Twoje podanie jeszcze raz bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli zapłacisz za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym, a my nie dostarczymy dokumentu potrzebnego do podróży w wyznaczonym czasie, otrzymasz bon do iVisa w wysokości opłaty za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym.
 • Jeśli Twój wyjazd się nie odbędzie, ponieważ iVisa nie dostarczy dokumentu potrzebnego do podróży na czas, otrzymasz w gotówce zwrot pełnej przekazanej nam kwoty – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową.
  • Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, kiedy opóźnienie wystąpiło po stronie rządu lub kiedy wyjazd planowany jest na datę wcześniejszą, niż ta, która wynika z naszej pilnej procedury obsługi. W tych wypadkach otrzymasz bon na opłacenie obsługi przez serwis iVisa.

Prosimy o kontakt w każdej innej sytuacji, w której nie jesteś zadowolony/a ze świadczonych przez nas usług. W uzasadnionych przypadkach przekażemy Ci bon, który będzie można wykorzystać do opłacenia prowizji serwisu iVisa podczas zamówień w przyszłości.

Podstawowe definicje:

 • Prowizja za obsługę: Prowizja pobierana przez serwis iVisa za przetworzenie wniosku o wizę.
 • Opłata rządowa / koszt wizy: Opłata pobierana przez organ wydający wizę, jest to ogólna kwota pobierana od wszystkich aplikantów.
 • Czas procedury standardowej/przyspieszonej/pilnej: Określony przedział czasowy, potrzebny serwisowi iVisa na przetworzenie wniosku o wizę i zatwierdzenie go przez organ rządowy.

Każda opcja dostępna jest w innej cenie, a jej cechy są definiowane według danego opisu.

Warunki użytkowania

Działania użytkownika: Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za kod, filmy, obrazy, informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, fotografie, grafiki, wiadomości i inne materiały („treść”), które przesyłasz, zamieszczasz, publikujesz lub wyświetlasz (w dalszej części „przesyłasz”), a także przesyłasz emailem lub w inny sposób przy użyciu Serwisu. Zgadzasz się, że nie będziesz (a) korzystać z Serwisu w nielegalnych celach (w tym, ale nie tylko, naruszając prawa dotyczące ochrony danych, prywatności i eksportu, a także (b) modyfikować, adaptować i hakować Serwisu, ani w inny sposób próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu lub połączonych z nim systemów lub sieci. – Kiedy prześlemy Ci wizę do dowolnego kraju, ważne jest, abyś natychmiast zweryfikował, czy wszystkie znajdujące się na dokumencie informacje są poprawne i czy Twój paszport pozostaje ważny przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia Twojej podróży. Wiza przesłana emailem jest dostępna również z poziomu Strony, po zalogowaniu się na konto. Document Advisor Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli klient nie odbierze wiadomości email w związku z tym, że ta trafiła ona do folderu Spam albo w związku z tym, że podany adres email był nieprawidłowy.

 • Opłaty: W pewnym zakresie Serwis, lub jakakolwiek jego część, dostępny jest za opłatą. Jeśli będziesz chciał skorzystać z płatnych usług, możesz zostać poproszony o przekazanie Document Advisor Inc. informacji na temat swojej karty kredytowej lub innego narzędzia płatności. Jeśli nastąpią w tym zakresie jakiekolwiek zmiany (na przykład zmiana adresu płatności lub zmiana daty ważności karty kredytowej) niezwłocznie zaktualizujesz informacje na swoim koncie. Jeśli chcesz zakwestionować którekolwiek opłaty, musisz poinformować o tym Document Advisor Inc. w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od momentu, w którym firma Document Advisor Inc. pobrała od Ciebie daną opłatę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Document Advisor Inc. może rozliczać się za pośrednictwem faktur. W takim wypadku pełna płatność za fakturę wystawioną w dowolnym miesiącu musi zostać dokonana na rzecz Document Advisor Inc. w ciągu trzydziestu (30) dni od daty przesłania faktury mailem – w innym wypadku dostęp do Serwisu może zostać wstrzymany. Do nieopłaconych faktur doliczane będą odsetki w kwocie 1,5% za każdy przekroczony miesiąc lub w maksymalnej kwocie dozwolonej przez prawo, którakolwiek z tych wartości jest niższa. Doliczone zostaną również wszystkie wydatki, które zostaną poniesione w celu odzyskania należności. Jesteś odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich opłat podatkowych związanych z korzystaniem z Serwisu, innych niż podatki odprowadzane na rzecz rządu USA na podstawie dochodu netto przedsiębiorstwa Document Advisor Inc.

Aplikacje dostępne na platformach Apple

Document Advisor Inc. oferuje aplikacje, które przeznaczone są do „użytku między innymi na produktach wyprodukowanych i komercyjnie udostępnianych przez firmę Apple Inc. („Apple”). W odniesieniu do Oprogramowania, które powstało w celu użytkowania w połączeniu z produktami marki Apple (takie Oprogramowanie, „Oprogramowanie na Apple”), oprócz zapisów określonych w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług obowiązują dodatkowe warunki:

 • Document Advisor Inc. i Ty zgadzacie się co do tego, że zapisy niniejszych Warunków Świadczenia Usług obowiązują wyłącznie w relacji pomiędzy Tobą a Document Advisor Inc., nie zaś w relacji z Apple; i że w relacji między Document Advisor Inc. a Apple, Document Advisor Inc., nie Apple, jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Oprogramowania na Apple.
 • Nie możesz korzystać z Oprogramowania na Apple w żaden sposób, który stanowiłby naruszenie lub stał w sprzeczności z Zasadami Użytkowania określonymi dla Oprogramowania na Applle, ani w sposób, który byłby niezgodny z Warunkami korzystania z usługi App Store.
 • Twoja licencja na korzystanie z Oprogramowania na Apple jest ograniczona do nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na Apple na produktach z systemem iOS, które znajdują się w Twoim użyciu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach korzystania z usługi App Store.
 • Apple nie ma obowiązku świadczenia żadnych usług serwisowych lub wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania na Apple.
 • Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek gwarancjami produktowymi, niezależnie od tego, czy zostały one bezpośrednio czy pośrednio wyrażone w prawie. W przypadku jeśli jakikolwiek błąd Oprogramowania na Apple będzie łączył się z jakimikolwiek obowiązującymi gwarancjami, możesz o tym poinformować Apple, a Apple zwróci Ci koszty zakupu Oprogramowania na Apple, jeśli takie wystąpiły. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Oprogramowania na Apple, ani żądań, ani nie będzie odpowiadać za straty, zobowiązania, szkody, koszty czy wydatki, które nie wiążą się z którąkolwiek z gwarancji. Odpowiedzialność ta w pełni będzie leżeć po stronie Document Advisor Inc., w zakresie nieprzekraczającym obowiązującego prawa.
 • Document Advisor Inc. i Ty przyjmujecie do wiadomości, że to firma Document Advisor Inc., nie firma Apple, jest odpowiedzialna za rozwiązanie wszelkich Twoich roszczeń lub roszczeń podmiotów trzecich, które to roszczenia związane będą z Oprogramowaniem na Apple lub z posiadaniem i/lub korzystaniem z Oprogramowania na Apple, w tym, ale nie tylko: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) jakichkolwiek roszczeń dotyczących tego, że Oprogramowanie na Apple jest niezgodne z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumenta lub podobnego ustawodawstwa.
 • W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci stwierdzi, że Oprogramowanie na Apple lub posiadanie i użytkowanie Oprogramowania na Apple przez użytkownika końcowego narusza prawa własności intelektualnej tego podmiotu trzeciego, w relacji między Document Advisor Inc. a Apple, to Document Advisor Inc., a nie Apple, będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i zwolnienie z roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.
 • Oświadczasz i potwierdzasz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który został objęty embargiem ze strony rządu USA, ani w kraju, który został uznany przez rząd USA za „wspierający terroryzm”; ani (ii) nie widniejesz na żadnej liście podmiotów wykluczonych lub ograniczonych prawnie przez rząd USA. *Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub roszczenia w odniesieniu do Oprogramowania na Apple, powinny zostać one skierowane do firmy Document Advisor Inc. przy użyciu adresu: [email protected] Document Advisor Inc. oraz Ty sam przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się na to, że Apple oraz firmy zależne Apple, są zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków Świadczenia Usług w odniesieniu do Oprogramowania na Apple, a w związku z tym, pod warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, Apple będzie mieć prawo (i będzie uznawać, że prawo to zostało zaakceptowane) do egzekwowania zapisów niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Prawa własności intelektualnej

 • Treść Serwisu, oprogramowanie i znaki towarowe: Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że serwis zawiera treści lub funkcje („Treść Serwisu”), które mogą być chronione prawem autorskim, patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową lub innymi prawami. Za wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskasz wyraźną zgodę od firmy Document Advisor Inc., zgadzasz się, że nie będziesz modyfikować, kopiować, tworzyć, pozyskiwać przy użyciu scrapingu, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować, ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Serwis lub Treść Serwisu, zarówno w całości, jak i w części, przy czym zapis ten nie dotyczy Twoich własnych Treści Użytkownika (co zostało zdefiniowane poniżej), które zostały legalnie przesłane do Serwisu. Przy okazji korzystania z Serwisu nie będziesz zaangażowany w żadne wymienione tu aktywności: kopanie danych, korzystanie z robotów, scraping czy inne podobne metody nastawione na zbieranie lub wydobycie danych. Jeśli Document Advisor Inc. zablokuje Ci dostęp do Serwisu (na przykład blokując Twój adres IP), oświadczasz, że nie posuniesz się do żadnych działań, których celem byłoby obejście takiej blokady (na przykład poprzez maskowanie swojego IP lub korzystanie z serwera proxy). Jakiekolwiek użycie Serwisu lub Treści Serwisu w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie, jest surowo wzbronione. Technologia i oprogramowanie leżące u podstaw Serwisu lub dystrybuowane w związku z Serwisem stanowią własność Document Advisor Inc., naszych kontrahentów i naszych partnerów („Oprogramowanie”). Zgadzasz się, że nie będziesz kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozkładać na czynniki pierwsze, demontować, czy działać w inny sposób w celu poznania źródła kodu, sprzedaży, dokonania cesji, odsprzedania podlicencji, czy przeniesienia w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie wyartykułowane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone przez Document Advisor Inc. Nazwy i loga Serwisu Ivisa.com oraz Document Advisor Inc. są znakami towarowymi lub znakami handlowymi należącymi do firmy Document Advisor Inc. (zbiorczo „Znaki Towarowe Document Advisor”). Inne firmy, produkty, nazwy usług i loga, wykorzystane i publikowane za pośrednictwem Serwisu mogą być znakami towarowymi lub znakami handlowymi ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, udzielać poparcia lub być powiązani z Document Advisor Inc.. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług, ani żadne treści publikowane w Serwisie, żadna licencja czy prawo do korzystania, żaden ze Znaków Towarowych Document Advisor Inc. opublikowanych w Serwisie, nie powinny być interpretowane jako przyznane, przez domniemanie lub w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody w każdym z powyższych przypadków. Wszelka wartość powstała w wyniku użycia Ivisa.com oraz wszelkie Znaki Towarowe Document Advisor Inc. pozostaną do naszego wyłącznego użytku.
 • Materiały Podmiotów Trzecich: Document Advisor Inc. w żadnych okolicznościach i w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek treści czy materiały należące do podmiotów trzecich (w tym do użytkowników), w tym, ale nie tylko, za błędy lub zaniedbania w jakichkolwiek treściach, ani za straty i dowolnego rodzaju szkody, które powstały w wyniku korzystania z tych treści. Przyjmujesz do wiadomości, że Document Advisor Inc. nie zatwierdza treści, ale Document Advisor Inc. i jego przedstawiciele będą mieli prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do odmowy lub usunięcia dowolnych treści udostępnionych w Serwisie. Bez ograniczenia powyższego, Document Advisor Inc. i jego przedstawiciele będą mieli prawo do usunięcia dowolnych treści, które naruszają postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub zostały uznane przez Document Advisor Inc., według własnego uznania, za niewłaściwe w inny sposób. Zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z użyciem dowolnych treści, w tym z poleganiem na dokładności, kompletności czy przydatności takich treści.
 • Treść Użytkownika przesłana za pośrednictwem Serwisu: W odniesieniu do treści i innych materiałów, które przesyłasz za pośrednictwem Serwisu lub udostępniasz innym użytkownikom lub odbiorcom, w tym do recenzji, komentarzy i innych treści (zbiorczo „Treść Użytkownika”), potwierdzasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów do tychże Treści Użytkownika, w tym, ale nie tylko, posiadasz wszelkie prawa autorskie i prawa do publikacji określone w tym dokumencie. Przesyłając dowolną Treść Użytkownika, niniejszym udzielasz i przyznajesz firmie Document Advisor Inc. oraz firmom z nią stowarzyszonym niewyłączną, ogólnoświatową, nieodpłatną, w pełni opłaconą, zbywalną, podlegającą sublicencji, wieczystą, nieodwołalną licencję na kopiowanie, wyświetlanie, przesyłanie, dystrybuowanie, przechowywanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub jego promocją, reklamą lub marketingiem, w dowolnej formie i za pośrednictwem dowolnego medium lub przy użyciu dowolnej technologii znanej obecnie lub wynalezionej w przyszłości. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, informacje zwrotne czy jakiekolwiek inne informacje na temat Serwisu („Nadesłane Materiały”) przesłane przez Ciebie firmie Document Advisor Inc. nie są poufne i firma Document Advisor Inc. będzie uprawniona do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Nadesłanych Materiałów w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez konieczności powiadomienia Cię o tym i bez zapłaty wynagrodzenia. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że Document Advisor Inc. może zachować, ale może również ujawnić treść, jeśli jest to wymagane przez prawo lub robiąc to w dobrej wierze i przekonaniu, że takie zachowanie lub ujawnienie jest konieczne do: a) zastosowania się do postępowań prawnych, podporządkowania obowiązującemu prawu lub żądaniom rządowym; (b) egzekwowania zapisów niniejszych Warunków Świadczenia Usług; (c) odpowiedzi na żądania, zgodnie z którymi nastąpiło pogwałcenie praw do treści w stosunku do osób trzecich; lub (d) ochrony praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa Document Advisor Inc., jego użytkowników i społeczeństwa. Rozumiesz, że techniczne przetwarzanie i przekazywanie treści, w tym Twoich treści, za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z (a) przesyłem za pośrednictwem różnych sieci; oraz (b) zmianami w celu dostosowania się do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń.
 • Skargi dotyczące praw autorskich : Document Advisor Inc. szanuje własność intelektualną innych, dlatego też prosimy naszych użytkowników, aby czynili tak samo. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który narusza Twoje prawa autorskie, albo że Twoje prawa do własności intelektualnej zostały pogwałcone w jakikolwiek inny sposób, powinieneś poinformować Document Advisor Inc. o swoich roszczeniach w związku z naruszeniem praw, zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Document Advisor Inc. przetworzy i przeanalizuje powiadomienia o domniemanym naruszeniu, a także podejmie odpowiednie działania narzucone przez Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) oraz inne prawa dotyczące własności intelektualnej w przypadku każdego, zarówno domniemanego jak i faktycznego naruszenia. Powiadomienie o roszczeniu wynikającym z naruszenia praw autorskich powinno zostać przesłane do Specjalisty ds. Praw Autorskich Document Advisor Inc. na adres [email protected] (Tytuł wiadomości: „Żądanie usunięcia treści na podstawie DCMA”). Aby powiadomienie było skuteczne, musi zostać wyrażone pisemnie i muszą być w nim zawarte następujące informacje:
 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego zainteresowanego w sprawie własności intelektualnej;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, którego dotyczy roszczenie w związku z naruszeniem praw autorskich;
 • wskazanie, gdzie w Serwisie znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, przy czym opis powinien być na tyle dokładny, abyśmy byli w stanie zlokalizować te treści w Serwisie;
 • Twój adres, numer telefonu i adres email;
 • oświadczenie, że działając w dobrej wierze, masz przekonanie, iż wskazana treść nie została udostępniona do użycia przez właściciela jej praw autorskich, agenta lub prawo;
 • oświadczenie dokonane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub właścicielem własności intelektualnej, albo że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub właściciela własności intelektualnej.
 • Roszczenie wzajemne: Jeśli jesteś przekonany, że zamieszczone przez Ciebie treści, które zostały usunięte (lub zablokowano do nich dostęp) nie naruszają niczyich praw lub właściciel praw autorskich, jego agent lub obowiązujące prawo pozwalają Ci na ich wykorzystywanie, możesz przesłać naszemu Specjaliści ds. Praw Autorskich pisemne roszczenie wzajemne, w którym zawarte będą następujące informacje:
  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • treść, która została usunięta, bądź do której zablokowano Ci dostęp oraz miejsce, w którym znajdowała się dana treść zanim została usunięta lub dostęp do niej został zablokowany;
  • oświadczenie, że działając w dobrej wierze, jesteś przekonany o tym, iż treść została usunięta lub dostęp do niej został zablokowany w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji treści;
  • Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres email, a także oświadczenie, że zgadzasz się na poddanie się jurysdykcji sądu federalnego znajdującego się w Delaware oraz oświadczenie, że akceptujesz obsługę procesu wytoczonego z ramienia osoby, która dostarczyła powiadomienie o domniemanym naruszeniu. Jeśli roszczenie wzajemne zostanie przesłane do Spcjalisty ds. Praw Autorskich, Document Advisor Inc. prześle jego treść do osoby, która wniosła roszczenie pierwotne, jednocześnie informując tę osobę, że w ciągu 10 dni roboczych ma prawo do zastąpienia usuniętych treści lub odstąpienia od ich usuwania. O ile właściciel praw autorskich nie złoży powództwa o wydanie orzeczenia sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi; usunięta treść lub dostęp do niej mogą zostać przywrócone w ciągu 10-14 dni roboczych od otrzymania roszczenia wzajemnego, według naszego wyłącznego uznania.
 • Polityka względem użytkowników dokonujących wielokrotnych naruszeń: W zgodzie z zapisami DMCA oraz innymi zapisami obowiązującego prawa, firma Document Advisor Inc. przyjęła zasadę usuwania, w określonych okolicznościach i według własnego uznania Document Advisor Inc., użytkowników, którzy zostali uznani za osoby dokonujące wielokrotnych naruszeń. Document Advisor Inc. może również, według własnego uznania, ograniczyć dostęp do Serwisu i/lub wykluczyć z członkostwa każdego użytkownika, który naruszył własność intelektualną osób trzecich, niezależnie od tego, czy zdarzenie to miało miejsce raz, czy wiele razy.

Strony Podmiotów Trzecich

Serwis lub podmioty trzecie mogą publikować linki lub umożliwiać inny sposób dostępu do zewnętrznych stron i źródeł zamieszczonych w Internecie. Document Advisor Inc. nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami i źródłami, w związku z czym Document Advisor Inc. nie ponosi odpowiedzialności za takie strony i źródła, jak również ich nie poleca. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Document Advisor Inc. nie ponosi odpowiedzialności, w sposób bezpośredni lub pośredni, za żadne skody i straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, wydarzeniach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem dowolnej takiej strony lub źródła. Jakiekolwiek transakcje z podmiotami trzecimi dokonane podczas korzystania z Serwisu zostały zawarte pomiędzy Tobą, a podmiotem trzecim, a co za tym idzie, potwierdzasz, że Document Advisor Inc. nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, ani roszczenia, które mogą powstać w stosunku do takiego podmiotu trzeciego.

Serwisy Społecznościowe

Masz możliwość zalogowania się do Serwisu za pośrednictwem różnych serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak na przykład mediów społecznościowych oraz sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter („Serwisy Społecznościowe”). Umożliwiając Ci zalogowanie się czy też bezpośrednio integrując Serwisy Społecznościowe z Serwisem sprawiliśmy, że Twoje doświadczenie korzystania z Serwisu stało się bogatsze i bardziej spersonalizowane. Abyś mógł skorzystać z tej funkcji, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie, zarejestrowanie się lub zalogowanie się do Serwisów Społecznościowych na stronach ich pierwotnych dostawców. Jako jednej ze stron takiej integracji, Serwisy Społecznościowe umożliwią nam dostęp do pewnych informacji, które przekazałeś im za pośrednictwem tych Serwisów Społecznościowych, zaś my będziemy tych danych używać, będziemy je przechowywać i ujawniać zgodnie z zapisami naszej Polityki Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o konsekwencjach jakie wiążą się z aktywacją tych Serwisów Społecznościowych, a także z użyciem, przechowywaniem, ujawnianiem przez Document Advisor Inc. informacji z Tobą powiązanych oraz informacji na temat korzystania przez Ciebie z tych Serwisów Społecznościowych w relacji do Document Advisor Inc. (zawierają się tu: lista Twoich znajomych i polubienia), zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która dostępna jest pod adresem ivisa.com/privacy/. Pamiętaj jednak, że sposób, w jaki Serwisy Społecznościowe wykorzystują, przechowują i ujawniają Twoje informacje, jest regulowany wyłącznie politykami tych podmiotów trzecich, zaś Document Advisor Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub inne działania podmiotów trzecich, ich stron lub usług, które mogą być włączone w ramach Serwisu. Co więcej, Document Advisor Inc. nie jest odpowiedzialny za dokładność, dostępność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, treści, towarów, danych, opinii, porad lub oświadczeń udostępnionych za pośrednictwem Serwisów Społecznościowych. W związku z tym Document Advisor Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich Serwisach Społecznościowych. Document Advisor Inc. udostępnia te funkcje jedynie w formie udogodnienia, a integracja lub włączenie takich funkcji nie oznacza ich popierania ani polecania.

Odszkodowanie i zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zrzec roszczeń, zabezpieczyć i ochronić firmę Document Advisor Inc. oraz jej parterów i ich biura, pracowników, dyrektorów oraz agentów przed wszelkimi możliwymi stratami, szkodami, kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, prawami, roszczeniami, wszelkimi działaniami i obrażeniami (w tym śmiercią) wynikającymi lub związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, istnieniem jakichkolwiek Treści Użytkownika, w wyniku Twojego połączenia z Serwisem, pogwałcenia przez Ciebie niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub naruszenia przez ciebie jakichkolwiek innych praw. Jeśli jesteś rezydentem stanu Kalifornia, dotyczy Cię zapis kalifornijskiego kodeksu cywilnego, sekcja 1542, który brzmi: „Ogólne zrzeczenie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub których występowania nie podejrzewa, przy czym prawo to działa na jego korzyść w chwili wystąpienia zrzeczenia, które, o ile o nim wie, musiało w istotny sposób wpłynąć na jego rozliczenie z dłużnikiem”. Jeśli podlegasz innej jurysdykcji, dotyczy Cię analogiczny zapis występujący w prawie mającym zastosowanie w Twoim miejscu zamieszkania.

Wyłączenia gwarancji

KORZYSTASZ Z SERWISU NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. SERWIS JEST DOSTARCZANY NA ZASADZIE „JAK JEST” I „JAK DOSTARCZONO”. DOCUMENT ADVISOR INC. WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE, CZY TO WYRAŻONE, SUGEROWANE CZY USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. DOCUMENT ADVISOR INC. NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE (I) SERWIS SPROSTA TWOIM OCZEKIWANIOM, (II) SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOSÓB CIĄGŁY, BEZPIECZNY I BEZBŁĘDNY, (III) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE W WYNIKU KORZYSTANIA Z SERWISU BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, A TAKŻE (IV) JAKOŚĆ DOWOLNYCH PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH LUB OTRZYMANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z SERWISU SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ, ŻE DOCUMENT ADVISOR INC. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE SZKODY LUB SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, W TYM, LECZ NIE TYLKO, SZKODY WYNIKŁE Z UTRATY REPUTACJI, UŻYTKU, UTRATY DANYCH LUB INNYCH STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA DOCUMENT ADVISOR INC. MIAŁA ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), POWSTAŁE NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY JAKKOLWIEK INACZEJ WYNIKAJĄCE Z: (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z SERWISU; (II) KOSZTÓW ZAMÓWIENIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG OTRZYMANYCH WRAZ Z JAKIMIKOLWIEK TOWARAMI, DANYMI, INFORMACJAMI LUB USŁUGAMI ZAMÓWIONYMI LUB UZYSKANYMI LUB OTRZYMANYMI W WIDOMOŚCI LUB W WYNIKU TRANSAKCJI PRZEPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO LUB ZMIANY PRZEKAZYWANIA TWOICH PRZESYŁÓW I DANYCH; (IV) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWAŃ DOWOLNYCH PODMIOTÓW TRZECICH W SERWISIE LUB (V) DOWOLNYCH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z SERWISEM. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOCUMENT ADVISOR INC. ZA WSZYSTKIE PONIESIONE PRZEZ CIEBIE SZKODY, STRATY I ROSZCZENIA NIGDY NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW (100 $). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI, CZY TEŻ NA OGRANICZANIE LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. W ZWIĄZKU Z TYM, NIEKTÓRE Z OGRANICZEŃ WYMIENIONYCH POWYŻEJ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z DOWOLNEGO ELEMENTU SERWISU LUB Z ZAPISÓW NINIEJSZEGO WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM WYJŚCIEM Z TEJ SYTUACJI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU.

Arbitraż

Wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje, zarówno podniesione przez Document Advisor Inc., jak i przez Ciebie, związane z Warunkami Świadczenia Usług lub z Serwisem, które nie zostaną rozwiązane za obopólną zgodą obu stron, mogą zostać rozwiązane przez arbitraż przeprowadzony przez firmę JAMS lub jej sukcesora. Jeśli strony nie ustalą inaczej, arbitraż zostanie przeprowadzony w Delaware przed jednym, wspólnie wybranym arbitrem, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia również w tej kwestii, arbiter zostanie wskazany przez JAMS. Arbitraż zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami i regulacjami określonymi przez JAMS, chyba że te zostaną zmienione przez Warunki Świadczenia Usług. Arbitraż musi się rozpocząć w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od daty złożenia pisemnego wniosku o arbitraż przez którąkolwiek ze stron. Decyzja i wyrok arbitra zostaną podjęte i wydane w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zakończenia arbitrażu oraz w ciągu sześciu (6) miesięcy od chwili wyboru arbitra. Arbiter nie będzie uprawniony do przyznania odszkodowania w kwocie przekraczającej wartość rzeczywiście poniesionej straty, bezpośrednich szkód określonych w Warunkach Świadczenia Usługi i przekraczającego wartość rzeczywistych strat, ani do przyznania odszkodowania za straty moralne lub jakiekolwiek inne straty, które zostały wyraźnie wykluczone na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług, zaś każda ze stron niniejszym nieodwołalnie zrzeka się roszczenia z tytułu poniesienia takich szkód. Arbiter może według własnego uznania nałożyć koszty i wydatki (w tym uzasadnione koszty prawne i wydatki strony wygrywającej) na dowolną stronę postępowania. Jeśli któraś ze stron odmówi zastosowania się do zaleceń arbitrów, będzie ona ponosić koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, poniesione przez drugą stronę w celu wyegzekwowania orzeczenia. Niezależnie od powyższego, w przypadku zasądzenia tymczasowego lub wstępnego odszkodowania, każda ze stron może wnieść sprawę do sądu bez wcześniejszego arbitrażu, jeśli chce w ten sposób uniknąć wystąpienia natychmiastowej i nieodwracalnej szkody. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczącwgo arbitrażu będą miały zastosowanie w każdym sądzie właściwym. Niezależnie od postanowień rozdziału wprowadzającego, jeśli Document Advisor Inc. zmieni postanowienia rozdziału „Arbitraż” po dacie pierwszego zaakceptowania przez Ciebie niniejszych Warunków Świadczenia Usług (lub po dacie zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług), możesz odrzucić taką zmianę, wysyłając do nas pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni od dnia, w którym zmiana weszła w życie, zgodnie z datą „Data ostatniej weryfikacji” podaną powyżej lub zgodnie z datą, kiedy Document Advisor Inc. przesłał Ci wiadomość email informującą o takiej zmianie. Odrzucając jakąkolwiek zmianę, zgadzasz się na to, że spory wynikłe pomiędzy Tobą a Document Advisor Inc. będą rozstrzygane zgodnie z brzemieniem tego rozdziału w dniu, w którym pierwszy raz zaakceptowałeś niniejsze Warunki Świadczenia Usług (lub w dniu zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług).

Wypowiedzenie

Zgadzasz się, że Document Advisor Inc., według własnego uznania, może zawiesić lub zamknąć Twoje konto (lub jego dowolną część) lub cofnąć Ci możliwość korzystania z Serwisu oraz usunąć dowolne treści w ramach Serwisu, z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie tylko, z powodu braku korzystania lub w przypadku jeśli Document Advisor Inc. ma przekonanie, że pogwałciłeś zapisy lub zachowałeś się niezgodnie z duchem niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Wszelkie podejrzenia o oszukańcze, stanowiące nadużycie lub nielegalne działania, które mogą być podstawą do zakończenia korzystania z Usługi, mogą zostać również skierowane do właściwych organów ścigania. Document Advisor Inc. może również, według własnego uznania, w każdej chwili zaprzestać prowadzenia Serwisu, lub dowolnej jego części, za poprzednim powiadomieniem lub bez niego. Zgadzasz się, że zablokowanie Ci dostępu do Serwisu na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, że Document Advisor Inc. może bezzwłocznie dezaktywować lub usunąć Twoje konto i wszystkie powiązane z nim informacje oraz znajdujące się na nim pliki i/lub zablokować Ci dostęp do tych plików lub Serwisu w przyszłości. Ponadto wyrażasz zgodę na to, że Document Advisor Inc. nie będzie odpowiadać ani przed Tobą, ani jakimkolwiek innym podmiotem trzecim, z tytułu zablokowania Ci dostępu do Serwisu.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią pełną treść umowy pomiędzy Tobą a Document Advisor Inc. i określają sposób korzystania z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między Tobą a Document Advisor Inc. w odniesieniu do Serwisu. Możesz również podlegać dodatkowym warunkom i zasadom, które mogą obowiązywać, jeśli korzystasz z usług partnerów lub usług, treści bądź oprogramowania podmiotów trzecich. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają prawu stanu Delaware bez względu na przepisy kolizyjne. W odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń, które nie podlegają arbitrażowi, jak określono powyżej, Ty i Document Advisor Inc. zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w Newark, Delaware. Niepowodzenie Document Advisor Inc. w korzystaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie będzie świadczyło o zrzeczeniu się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Świadczenia Usług zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, strony zgadzają się, że w takim przypadku sąd powinien starać się ogłosić wyrok, który wprowadzi w życie zamiary stron odzwierciedlone w tym przepisie, a także, że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług pozostają w pełnej mocy. Zgadzasz się, że niezależnie od przepisów prawa, jakiekolwiek roszczenie bądź powództwo wynikające z niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub związane z korzystaniem z Serwisu muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od chwili wystąpienia takiego roszczenia lub powództwa, zaś jeśli warunek ten nie zostanie spełniony roszczenie lub powództwo ulega przedawnieniu. Zarówno wersja drukowana niniejszej umowy jak i każde zawiadomienie w formie elektronicznej będzie na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w takim samym stopniu i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty handlowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków Świadczenia Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Document Advisor Inc., ale Document Advisor Inc. może cedować lub przekazywać prawa wynikające z niniejszych Warunków Świadczenia Usług, w całości lub w części, bez ograniczeń. Tytuły poszczególnych rozdziałów w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług powstały wyłącznie dla wygody i nie mają mocy prawnej, ani kontraktowej. Powiadomienia mogą być do Ciebie przesyłane za pośrednictwem wiadomości email lub poczty tradycyjnej. Serwis może również przekazywać powiadomienia o zmianach w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług lub innych kwestiach, wyświetlając powiadomienia lub linki do powiadomień na poszczególnych witrynach Serwisu.

Twoja prywatność

W Document Advisor Inc. szanujemy prywatność naszych użytkowników. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, sprawdź naszą Politykę Prywatności. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w sposób, jaki zostało to określone w tym dokumencie.

Informacja dla użytkowników z Kalifornii

Zgodnie z artykułem 1789.3 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, użytkownicy Serwisu z Kalifornii posiadają prawo do następującego powiadomienia o prawach konsumenta: Z Działem Przyjmowania Skarg działającym w ramach Działu Obsługi Konsumenta Kalifornijskiego Departamentu ds. Konsumentów można skontaktować się listownie, pisząc na adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210. Z nami – Document Advisor Inc. – możesz zaś skontaktować się mailowo pod adresem [email protected].

Pytania? Wątpliwości? Sugestie? Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], aby zgłosić nam jakiekolwiek pogwałcenia tego Warunków Świadczenia Usług lub zadać dowolne pytanie dotyczące niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub Serwisu.

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. iVisa oraz logo iVisa to zarejestrowane znaki handlowe należące do iVisa.com.

Polski - pl |
$ USD