Home >

Privacy

Prywatność

Niniejsza Polityka Prywatności po raz ostatni aktualizowana była 24 czerwca 2018 roku

 • Nasza polityka
 • Informacje, które zbieramy
 • Sposób użycia Twoich danych osobowych i innych informacji
 • Komu ujawniamy Twoje dane osobowe i inne informacje
 • Twoje wybory
 • Reklamy internetowe, których używamy
 • Wyłączenia
 • Dzieci
 • Linki do innych stron
 • Media społecznościowe
 • Bezpieczeństwo
 • Inne obowiązujące przepisy
 • Zmiany w Polityce Prywatności Firmy
 • Informacje dostępowe; Kontakt z Firmą
 • Kalifornijskie prawa dotyczące prywatności
 • Informacja dla rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nasza polityka

Witaj na stronie (Strona) Ivisa.com należącej do Document Advisor Inc. („Firma”, „my”, „nas” i/lub „nasze”). Ta Strona jest zarządzana przez Firmę i została ona stworzona w celu dostarczania informacji o naszej firmie oraz w celu świadczenia pomocy, doradztwa i dzielenia się opinią podczas przetwarzania wniosku o wizy elektroniczne do dowolnego kraju („Usługi Firmy”) osobom odwiedzającym Stronę („Ty”, „Ciebie”, „Twój”). Niniejsza Polityka Prywatności określa politykę Firmy w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych („Dane Osobowe”), i innych danych, które zbierane są od osób odwiedzających Stronę.

Informacje, które zbieramy:

Jeśli korzystasz z naszej Strony, możemy zbierać Twoje Dane Osobowe i inne informacje, co zostało opisane poniżej:

Dane Osobowe, które zostały przesłane przez Ciebie za pośrednictwem Strony:

– Zbieramy Twoje Dane Osobowe, kiedy dobrowolnie przekazujesz nam takie informacje, na przykład, przesyłając nam swój plan podróży, udzielając odpowiedzi w naszych ankietach, rejestrując się na Stronie w celu korzystania z Usług Firmy lub korzystając z konkretnych Usług Firmy, takich jak przetwarzanie podania o wizę. Te dane mogą być zbierane przy użyciu naszych zabezpieczonych formularzy HTTPS lub przez jakiekolwiek inne używane przez nas kanały wsparcia (przez email, chat lub telefonicznie). Dane Osobowe, jakie zbieramy, to tylko i wyłącznie takie informacje, które konieczne są do przetworzenia wniosku wizowego, a zaliczane są do nich: adres email, numer telefonu komórkowego, data wyjazdu, miejsce przyjazdu, powód podróży, adres domowy, kraj zamieszkania, numer telefonu, imię, nazwisko, data urodzenia, miasto oraz kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer paszportu, data wydania paszportu, data ważności paszportu, miejsce wydania paszportu, zdjęcie paszportu, skan paszportu – strona z danymi osobowymi, religia, informacje na temat rodziny (imiona i nazwiska, miejsce urodzenia, kraj urodzenia oraz zawód rodziców i współmałżonków), informacje zawodowe (zawód, nazwa pracodawcy, adres pracodawcy), adres miejsca docelowego podróży. Jeśli w jakimkolwiek miejscu użytkownik strony podaje Dane Osobowe, które Firma zbiera, zawsze dbamy o to, aby zamieścić tam odnośnik do niniejszej Polityki Prywatności. Dobrowolnie przekazując nam Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na to, że będziemy ich używać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli przekazujesz Dane Osobowe za pośrednictwem tej Strony, masz świadomość i zgadzasz się na to, że owe Dane Osobowe mogą zostać przekazane z miejsca, w którym się obecnie znajdujesz do biur i na serwery Firmy, a także do uprawnionych podmiotów trzecich, o których mowa w tym dokumencie, rezydujących w Stanach Zjednoczonych.

Inne informacje:

– Dane nieidentyfikacyjne: Kiedy korzystasz ze Strony, otrzymujemy, a następnie przechowujemy, pewne informacje na Twój temat. Informacje te, które zbierane są w sposób pasywny, przy użyciu różnych technologii, nie przekazują żadnych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Twojej osoby. Firma może przechowywać takie informacje samodzielnie, lub mogą one zostać włączone do baz danych obsługiwanych przez partnerów Firmy, agentów lub innych usługodawców. Ta Strona może użyć takich informacji i zestawić je z innymi informacjami analizy ruchu, na przykład, z łączną liczbą odwiedzających naszą Stronę, liczbą odwiedzających każdą podstronę w ramach naszej Strony, oraz nazwą domen dostawców Internetu naszych użytkowników. Ważne, aby pamiętać, że podczas tego procesu nie są używane żadne Dane Osobowe. – Ciasteczka: podczas prowadzenia tej Strony, możemy korzystać z technologii ciasteczek, czy inaczej – plików cookie. Ciasteczko to informacja, którą komputer, na którym znajduje się nasza Strona, przekazuje do Twojej przeglądarki, kiedy wchodzisz na Stronę. Nasze ciasteczka umożliwiają wdrożenie dodatkowych funkcji Strony i pomagają nam dokładniej analizować sposób korzystania ze Strony. Na przykład nasza Strona może ustawić w Twojej przeglądarce ciasteczko, które pozwoli Ci na wchodzenie na naszą Stronę bez konieczności pamiętania i wpisywania hasła, więcej niż raz podczas wizyty na Stronie. Korzystając z ciasteczek, nigdy przy tym nie zbieramy Danych Osobowych, chyba że za Twoim pozwoleniem. W większości przeglądarek na pasku narzędzi znajdziesz sekcję „Pomoc”. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak włączyć powiadomienia, które będą wyświetlały się za każdym razem, kiedy otrzymujesz ciasteczko, albo jak wyłączyć pliki cookie, możesz zrobić to właśnie w tym miejscu. Polecamy, aby zostawić włączone otrzymywanie ciasteczek, ponieważ pozwalają one na korzystanie z niektórych funkcji Strony. – Zbiorcze dane osobowe: Ciągle starając się lepiej zrozumieć, a co za tym idzie – lepiej obsługiwać – odbiorców Usług Firmy, Firma często przeprowadza badania dotyczące demografii, zainteresowań oraz zachowań klientów na podstawie Danych Osobowych i innych dostarczonych nam informacji. Badania te mogę być zestawiane i analizowane zbiorczo, zaś Firma może dzielić się takimi zbiorczymi danymi ze swoimi partnerami, agentami i kontrahentami. Dane zbiorcze, o których mowa, nie dają możliwości, aby Cię zidentyfikowano. Firma może również ujawnić zbiorcze statystki użytkownika, w celu wyjaśnienia świadczonych przez nią usług obecnym oraz potencjalnym partnerom, czy też innym podmiotom trzecim w innych, zgodnych z prawem celach.

Sposób użycia Twoich danych osobowych i innych informacji:

Firma wykorzystuje dostarczone przez Ciebie Dane Osobowe w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli przekazujesz nam określone Dane Osobowe w konkretnym celu, możemy użyć tych Danych Osobowych w powiązaniu z celem, dla którego je podano. Na przykład, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości email, wykorzystamy dostarczone przez Ciebie Dane Osobowe do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub rozwiązać zaistniały problem. Jeśli przekażesz nam Dane Osobowe, aby uzyskać dostęp do Usług Firmy, wykorzystamy Twoje Dane Osobowe, aby umożliwić Ci dostęp do tych usług, a także do tego, aby monitorować, w jaki sposób z nich korzystasz. Firma, jej podmioty zależne oraz partnerzy („Przedsiębiorstwa Powiązane z Firmą”) mogą również wykorzystać Twoje Dane Osobowe lub inne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji, zebrane przez Stronę, aby pomóc nam polepszyć treść i funkcje Strony, aby pomóc nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników i aby polepszyć jakość Usług Firmy. Firma oraz jej partnerzy mogą wykorzystać te informacje do zrozumienia osobistych wzorców podróżowania, a także do tego, aby skontaktować się z Tobą w przyszłości, w celu poinformowania Cię o usługach, które w naszym przekonaniu mogłyby Cię zainteresować. Jeśli tak się stanie, każda przekazana przez nas wiadomość będzie zawierała informacje na temat tego, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Co więcej, jeśli w dowolnej chwili zażyczysz sobie, aby nie otrzymywać od nas więcej powiadomień, albo zechcesz, aby usunąć Twoje dane z naszej listy mailingowej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych podanych poniżej. Jeśli firma będzie zamierzała użyć Danych Osobowych w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, zostaniesz o tym powiadomiony z wyprzedzeniem lub w chwili przekazywania nam Danych Osobowych.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe i inne informacje:

Firma nie sprzedaje informacji na Twój temat. To jedna z kluczowych zasad, jakie wyznajemy, budując relację z Tobą. Jednocześnie istnieją pewne okoliczności, w których możemy przekazać Twoje Dane Osobowe określonym podmiotom trzecim, bez wcześniejszego informowania Cię o tym zdarzeniu. Mowa tu o następujących przypadkach: – Przejęcia biznesowe: Jako że wciąż rozwijamy naszą Firmę, możemy kupić lub sprzedać inne firmy bądź zasoby. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji, reorganizacji, rozwiązania spółki lub innego podobnego zdarzenia, Dane Osobowe mogą stanowić część przenoszonych zasobów. – Powiązane Firmy: Dla celów zgodnych z zasadami niniejszej Polityki Prywatności możemy Także udostępniać Twoje Dane Osobowe Powiązanym Firmom. – Agenci, Konsultanci i Powiązane Podmioty Trzecie: Firma, podobnie jak wiele przedsiębiorstw działających na rynku, zleca czasem innym firmom zadania powiązane z prowadzeniem biznesu. Przykładami mogą tu być na przykład usługi kurierskie (Fedex lub UPS), korzystanie z usług agentów do odwiedzania ambasad, przechowywanie baz danych oraz przetwarzanie płatności. Kiedy zatrudniamy daną firmę, aby świadczyła nam usługi tego typu, przekazujemy jej tylko te informacje, których potrzebuje do prawidłowego wykonania powierzonego im zadania. – Wymagania prawne: Firma może ujawnić Twoje Dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli wierzy, że takie działanie jest konieczne, aby (i) wywiązać się z prawnego zobowiązania, (ii) chronić i bronić praw lub własności Firmy, (iii) bronić w nagłych okolicznościach osobistego bezpieczeństwa użytkowników Strony lub przedstawicieli społeczeństwa, a także (iv) chronić się przed odpowiedzialnością prawną. – Firmy Partnerskie: Dla celów zgodnych z zasadami niniejszej Polityki Prywatności możemy Także udostępniać Twoje Dane Osobowe Firmom Partnerskim.

Twoje wybory:

Możesz korzystać ze Strony bez przekazywania nam żadnych Danych Osobowych. Jeśli tak właśnie postanowisz, prawdopodobnie nie będziesz mógł skorzystać z określonych Usług Firmy, w tym, ale nie tylko, z: otrzymywania wsparcia, przetwarzania wniosku wizowego lub otrzymywania posiadanych informacji. Co więcej, możesz zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez Firmę powiadomień. Każda wysyłana przez nas wiadomość zawiera instrukcję, przy pomocy której możesz zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w przyszłości.

Reklamy internetowe, których używamy:

Do reklamowania Firmy w Internecie używamy narzędzi takich jak Google AdWords oraz Google Adwords Remarketing. To drugie narzędzia wyświetla Ci reklamy dopasowane do Twoich preferencji, co zostało określone na podstawie tego, jakie części strony Ivisa.com zostały przez Ciebie odwiedzone. Jest to możliwe dzięki zainstalowaniu na Twoim komputerze odpowiedniego ciasteczka. CIASTECZKO TO W ŻADEN SPOSÓB NIE JEST W STANIE CIĘ ZIDENTYFIKOWAĆ, ANI DAĆ KOMUŚ DOSTĘP DO TWOJEGO KOMPUTERA. Plik cookie przekazuje następującą informację „Ta osoba odwiedziła tę i tę stronę, więc wyświetl jej reklamy, które będą z tą stroną powiązane”. Narzędzie Google AdWords Remarketing pozwala nam dopasować nasze działania marketingowe w taki sposób, aby lepiej odpowiadały na Twoje potrzeby i aby wyświetlały Ci się jedynie takie reklamy, które będą dla Ciebie interesujące. Jak wypisać się z remarketingu i reklam Jeśli nie życzysz sobie brać udziału w działaniach prowadzonych przez narzędzie Google AdWords Remarketing, możesz się wypisać, odwiedzając stronę służącą do Zarządzania Ustawieniami Reklam Google Możesz także nie zgadzać się na zostawianie ciasteczek przez jakichkolwiek zewnętrznych usługodawców, wchodząc na stronę www.networkadvertising.org/choices/

Wyłączenia:

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych Danych Osobowych, zebranych przez Firmę, innych niż Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem Strony. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do informacji, które zostały przekazane Firmie za pośrednictwem Strony inaczej, niż na jej wyraźne życzenie lub w jakikolwiek inny sposób. W tym, ale nie ograniczając się do informacji umieszczonych na publicznych częściach Strony, takich jak wpisy na blogu (zbiorczo „Obszary Publiczne”), jakichkolwiek pomysłów na nowe produkty lub modyfikacji już istniejących produktów, innych informacji, o które nie proszono (zbiorczo „Niezamawiane Informacje”). Wszystkie Niezamawiane Informacje są uważane za jawne i Firma ma pełne prawo, aby je powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać bez ograniczeń i konieczności wskazywania źródła.

Dzieci:

Świadomie firma nie zbiera Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej, niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem Strony. Jednocześnie zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych, aby monitorowali sposób korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz aby pomogli w egzekwowaniu tej Polityki Prywatności, poprzez poinstruowanie dzieci, aby te nigdy nie przesyłały Danych Osobowych na tę Stronę bez wyraźnej zgody swoich rodziców/opiekunów. Jeśli masz powody, aby podejrzewać, że Twoje dziecko poniżej 13 roku życia przekazało Firmie Dane Osobowe za pośrednictwem Strony, skontaktuj się z nami, a my postaramy się usunąć te informacje z naszych baz danych.

Linki do innych stron:

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie naszej Strony. Na Stronie mogą znajdować się linki do innych stron, które nie należą do Firmy, ani nie są przez nią kontrolowane („Strony Podmiotów Trzecich”). Polityka i procedury, które zostały tutaj opisane nie odnoszą się do Stron Podmiotów Trzecich. Zamieszczenia odnośników na tej Stronie nie oznacza, że Firma zatwierdziła Strony Podmiotów Trzecich, ani że je w jakikolwiek sposób zweryfikowała. Aby uzyskać informacje na temat polityki prywatności tamtych stron, prosimy o bezpośredni kontakt z osobami, które nimi zarządzają i/lub są ich właścicielami.

Media społecznościowe:

Za pośrednictwem Strony możesz wejść na wybrane serwisy społecznościowe, które są własnością i/lub są zarządzane przez podmioty trzecie (w tym, ale nie ograniczając się do, Facbooka i Twittera)(strony i serwisy społecznościowe zbiorczo nazywane będą „Serwisami Społecznościowymi”). Gdy zdecydujesz się na skorzystanie z Serwisów Społecznościowych, udostępnisz informacje na swój temat (w tym, jeśli tak zadecydujesz, również Dane Osobowe) ich właścicielom. Jak w przypadku pozostałych Stron Podmiotów Trzecich, informacje, które udostępniasz Serwisom Społecznościowym, będą podlegały polityce prywatności oraz regulaminowi dostawców rzeczonych Serwisów Społecznościowych, nie będą zaś miały co do nich zastosowania zapisy znajdujące się tutaj. Możesz również zmienić ustawienia prywatności w Serwisach Społecznościowych, aby na przykład mieć kontrolę nad informacjami, które przekazują one innym podmiotom, w tym Firmie. Gdy udostępnisz naszą witrynę za pomocą Serwisów Społecznościowych, wejdziemy w posiadanie informacji niezbędnych do umożliwienia Stronie połączenia się z danym serwisem, jednak dane logowania, takie jak na przykład hasło, przekazujesz bezpośrednio Serwisowi Społecznościowemu (nie zaś Firmie). W związku z takim połączeniem, Serwisy Społecznościowe dostarczą Firmie dostęp do określonych informacji, które przekazałeś danemu podmiotowi, a my będziemy je wykorzystywać, przechowywać i ujawniać zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a w określonych przypadkach również w zgodzie z polityką prywatności danego Serwisu Społecznościowego. Należy jednak pamiętać, że sposób, w jaki Serwisy Społecznościowe wykorzystują, przechowują i ujawniają informacje na temat użytkownika jest określony w odnoszących się do tej kwestii politykach dostawców Serwisów Społecznościowych, a co za tym idzie, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki i inne działania Serwisów Społecznościowych, które mogą być dostępne za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo:

Firma podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony Danych Osobowych, przekazanych za pośrednictwem Strony, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że żaden przesył danych przez Internet, w tym za pośrednictwem wiadomości email, nie jest w pełni bezpieczny i wolny od błędów. W szczególności email przesłany na bądź z adresu podanego na tej Stronie może nie być wystarczająco bezpieczny. Dlatego zwróć uwagę na to, jakie Dane Osobowe przekazujesz Firmie za pośrednictwem Internetu. Firma dysponuje dostępną 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, linią telefoniczną, więc jeśli wolisz, możesz przekazać nam swoje wrażliwe dane za pośrednictwem telefonu.

Inne obowiązujące przepisy:

Podczas korzystania ze Strony obowiązują Cię zapisy Regulaminu.

Zmiany w Polityce Prywatności Firmy:

Zarówno ta Strona, jak i nasze przedsiębiorstwo mogą czasem się zmieniać. W związku z tym, z czasem może okazać się konieczne wprowadzenie zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmiany tej Polityki Prywatności w każdej chwili (od czasu do czasu) po uprzednim poinformowaniu Cię o tym, że nastąpi takie zdarzenie. Przeglądaj tej dokument co pewien czas, a szczególnie zanim przekażesz nam jakiekolwiek Dane Osobowe. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności zostały ostatnio wprowadzone w czasie zadeklarowanym powyżej. Jeśli po zmianach lub aktualizacjach niniejszej Polityki Prywatności wciąż będziesz korzystać ze Strony, oznacza to, że zgadzasz się ze wszystkimi poprawkami wprowadzonymi w dokumencie.

Informacje dostępowe; Kontakt z Firmą:

Dbaj o to, aby Twoje Dane Osobowe były bezbłędne, aktualne i pełne. Jeśli zajdzie potrzeba ich zmiany, aktualizacji lub uzupełnienia, skontaktuj się z nami przy użyciu podanych poniżej sposobów. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby zmienić lub uzupełnić posiadane przez nas Dane Osobowe, które wcześniej zostały do nas przesłane za pośrednictwem tej Strony. Zapraszamy do kontaktu, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności Firmy lub praktyk postępowania z danymi na tej Stronie. Możesz się z nami skontaktować, wysyłając nam email na adres [email protected].

Kalifornijskie prawa dotyczące prywatności:

Obowiązujące w Kalifornii prawo dotyczące danych osobowych pozwala odwiedzającym, będącym rezydentami Kalifornii, zażądać określonych informacji na temat ujawnienia ich Danych Osobowych podmiotom trzecim w celach wykorzystania tychże w ramach marketingu bezpośredniego. Aby poprosić o dostęp do tych informacji, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość email na adres [email protected]. W ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania prośby, dostarczymy Ci listę kategorii Danych Osobowych, udostępnianych podmiotom trzecim w celu ich wykorzystania przez niniejsze podmioty do marketingu bezpośredniego. Dane dotyczyć będą roku bezpośrednio poprzedzającego rok bieżący, a na liście znajdą się nazwy i adresy podmiotów trzecich, którym dane zostały przekazane. Zlecenie tego typu nie może zostać zlecone częściej, niż raz w ciągu roku kalendarzowego. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na żądania wysłane przez osoby zamieszkałe gdzie indziej, niż zostało to wskazane w niniejszym akapicie.

Informacja dla rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Ta część Polityki Prywatności dotyczy Cię tylko i wyłącznie, jeśli korzystasz ze Strony, przebywając w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej lub w kraju zrzeszonym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), i uzupełnia ona informacje zawarte w Polityce Prywatności.

iVisa jest administratorem i podmiotem zarządzającym danymi zdefiniowanymi jako dane osobowe, podlegające obowiązującemu prawu ochrony danych („Dane Osobowe”), które zostały zebrane za pośrednictwem naszej Strony lub za pośrednictwem wiadomości email – zarówno jeśli zostały one przesłane bezpośrednio przez Ciebie, jak również jeśli dostarczyły je agencje turystyczne, działające w Twoim imieniu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH: Przetwarzamy Dane Osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Mamy prawo do przetwarzania Danych Osobowych, w tym przetwarzania, które jest niezbędne do świadczenia usług wynikających z umowy (na przykład do dostarczenia Ci usług, o których świadczenie prosiłeś, do identyfikacji i potwierdzenia Twojej tożsamości, tak, abyś mógł korzystać ze Strony); do przestrzegania wymogów prawnych i obowiązujących nas wymogów prowadzenia księgowości; a także do obowiązkowego ujawniania informacji organom ścigania i organom regulacyjnym; do naszych uzasadnionych interesów (na przykład, aby zarządzać naszą relacją z Tobą, aby polepszyć jakość świadczonych przez nas usług, aby chronić nasze mienie i chronić się przed oszustwem lub malwersacją, aby zgłaszać lub bronić się przed roszczeniami prawnymi) oraz do działań na podstawie zgody naszych klientów (na przykład do komunikowania się z Tobą w celu informowania o naszych produktach i usługach oraz dostarczania Ci informacji marketingowych). Kiedy przetwarzamy Dane Osobowe za Twoją zgodą, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami w tej sprawie (korzystając z poniższych informacji o możliwych sposobach kontaktu), jednocześnie nie ma to wpływu na prawo do przetwarzania danych, które obowiązywało przed wycofaniem zgody. – EUROPEJSKIE PRAWA PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE: Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i inne mające tu zastosowanie prawa dotyczące ochrony danych zapewniają określone prawa osobom udostępniającym dane („Europejskie Prawa Podmiotów Udostępniających Dane”). Możesz odmówić przekazania nam określonych Danych Osobowych, jednak w takim wypadku możemy nie być w stanie dostarczyć Ci wybranych usług wchodzących w skład naszej oferty. Prawa te obejmują, zgodnie z obowiązującym prawem, prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a także do żądania usunięcia Danych Osobowych lub, w miarę możliwości, przeniesienia ich do nowego usługodawcy („przenoszenie danych”). Prośby w tych sprawach należy przekazywać, kontaktując się z nami za pomocą danych wskazanych poniżej. Możesz zyskać dostęp, a następnie zmienić wybrane Dane Osobowe, logując się na naszej Stronie i aktualizując ustawienia konta i inne funkcje. W innym wypadku podejmiemy biznesowo rozsądne wysiłki, aby dostarczyć Ci dostęp do Twoich Danych Osobowych w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zlecania pod adresem kontaktowym wskazanym poniżej. Otrzymasz dostęp, aby móc zweryfikować swoje dane i wprowadzić ewentualne poprawki lub poprosić o całkowite usunięcie Danych Osobowych. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby w ciągu 30 dni, poinformujemy Cię o tym, kiedy będziemy w stanie przekazać Ci dostęp. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie można uzyskać dostępu, podamy Ci powód takiej sytuacji. Jeśli będzie to technicznie możliwe, na Twoją prośbę udostępnimy Ci Twoje Dane Osobowe lub przekażemy je bezpośrednio do innego administratora. Przechowujemy Twoje Dane Osobowe w czasie, kiedy masz konto na naszej Stronie i korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz naszą Stronę. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak jest to racjonalnie wskazane, zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, biorąc przy tym pod uwagę czas potrzebny do: dostarczenia Ci usług; dopilnowania Twoich wyborów i wykonania zleceń, o które prosiłeś; dotrzymania naszych zobowiązań wynikających z umowy; egzekwowania naszych warunków korzystania z usług oraz wypełniania obowiązujących nas wymogów prawnych i regulacyjnych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prywatności, które nie zostały wyjaśnione w satysfakcjonujący sposób po skontaktowaniu się z nami, masz prawo do kontaktu z odpowiednim krajowym organem nadzorującym ochronę danych, w celu złożenia skargi.

 • KONTAKT: W każdym zapytaniu dotyczącym Europejskich Praw Podmiotów Udostępniających Dane musi zostać zawarta określenie „Europejskie Prawa Podmiotów Udostępniających Dane” w polu określającym temat Twojego zapytania. W wiadomości zaś należy uwzględnić nazwę Usługi, której dotyczy zapytane, a także dane do kontaktu. Jeśli masz pytania lub chcesz skorzystać, z któregoś z praw przysługujących osobom udostępniającym swoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Naszym reprezentantem na kraje Unii Europejskiej jest Sergio Merino, którego biuro znajduje się pod adresem Antonia Merce 8, 28009, Madryt, Hiszpania.