Wizy do Bangladeszu. Już dziś zdobądź swoją wizę online!

Dowiedz się Więcej: Wiza Papierowa

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Obywatele zdecydowanej większości krajów europejskich, w tym Polski, mogą wjechać do Bangladeszu tylko na podstawie ważnej wizy włącznie z paszportem. Nie ma tam również zbyt wielu placówek dyplomatycznych, turystów z Polski obsługuje formalnie ambasada w New Delhi w Indiach albo mogą oni skorzystać ze wsparcia ambasady dowolnego państwa członkowskiego UE na miejscu.

Jak zdobyć wizę do Bangladeszu?

Przepisy wizowe Bangladeszu uległy jakiś czas temu pewnemu złagodzeniu. Pojawiła się między innymi możliwość odbioru wizy na lotnisku docelowym. Wiele krajów europejskich jednak doradza swoim obywatelom, by w miarę możliwości wyrabiać wizy jeszcze przed wylotem. Koszty procedury nie są wysokie, czas rozpatrywania wniosku nieprzesadnie długi, a przynajmniej bardzo zmniejsza się ryzyko, że turysta zostanie zawrócony z kontroli granicznej, co zdarza się, jeśli nie jest właściwie przygotowany. Dość częstą praktyką jest też doliczanie dodatkowych opłat za wydanie wizy na lotnisku. Procedura wizowa wymaga podania celu przylotu oraz dat pobytu wraz z miejscem, w których turysta zamierza się zatrzymywać. Już na etapie składania wniosku wizowego są też przedstawiane wszystkie warunki wjazdu do Bangladeszu, a jest ich całkiem sporo.

Co w komplecie do wizy?

Uzyskanie wizy – czy to w ambasadzie, konsulacie, czy w docelowym porcie lotniczym – nie jest wystarczające do przekroczenia granicy. Trzeba oczywiście mieć paszport, który zachowa ważność przez sześć miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Bangladeszu. Poza tym trzeba zadbać o prawo jazdy – krajowe nie będzie honorowane i trzeba wyrobić międzynarodowe, ale nawet wtedy europejskie ministerstwa raczej odradzają samodzielne poruszanie się po Bangladeszu samochodem. Teoretycznie przy wjeździe trzeba udowodnić, że ma się pieniądze na pobyt, ale dokładna kwota nie została ustalona, więc przepis pozostaje martwy. Drugim martwym zapisem jest konieczność posiadania biletu powrotnego – tego jednak nikt nie sprawdza (niemniej jednak nie warto ryzykować, bo kary za naruszenie przepisów są bardzo surowe). W teorii służba graniczna ma prawo weryfikacji międzynarodowej karty szczepień. W praktyce raczej tego nie robi, natomiast warto skontaktować się z krajowymi służbami sanitarnymi, żeby ustalić, które ze szczepień warto wykonać – będzie ich prawdopodobnie dość dużo.

Co na miejscu?

Jedną z podstawowych zasad jest sporządzenie potwierdzonych w urzędzie kopii paszportu i wizy oraz zamknięcie w sejfie oryginałów. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które zalecają praktycznie wszystkie europejskie kraje. Nawet wtedy jednak podróże w pewne regiony nie będą zalecane. O wyprawie w rejon wzgórz Chittagong trzeba z wyprzedzeniem poinformować służby, które udzielą odpowiedniej zgody (lub nie – to decyzja uznaniowa). Spore są ograniczenia dotyczące przewozu przez granicę gotówki i towarów. Ograniczona jest ilość papierosów i alkoholu (dopuszcza się tylko niewielkie ilości), a do zgłoszenia celnego kwalifikuje się każda kwota powyżej 5000 dolarów. Wywieźć na pewno nie da się więcej gotówki, niż się przywiozło, natomiast warto pamiętać, że istnieją też regulacje dotyczące biżuterii, która (przywieziona) nie może być warta powyżej 50 dolarów, a wywieziona – drugie tyle, razem z pamiątkami i dodatkowymi artykułami nabytymi na miejscu. Tych przepisów lepiej przestrzegać: procesy sądowe, na które czeka się w areszcie, są bardzo długie i prawie zawsze kończą się poważnymi karami. Za dystrybucję narkotyków grozi nawet kara śmierci, a za przekroczenie ważności wizy – wydalenie z kraju, zakaz wstępu i bardzo duże kary finansowe.

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat

Często Zadawane Pytania

Bangladesz, czyli Ludowa Republika Bangladeszu, jest małym państwem zlokalizowanym w Azji Południowej, położonym nad Zatoką Bengalską (Ocean Indyjski). Sąsiaduje z Indiami oraz Birmą. Jest jednym z najmłodszych państw w Azji - niepodległość uzyskał w 1971 roku. Bangladesz należy do najbiedniejszych, najgęściej zaludnionych i najsłabiej rozwiniętych państw świata. Bengalczycy stanowią tu 98% ludności, natomiast pozostałe 2% to Biharczycy. W latach 1950-2005, liczba ludności tego kraju zwiększyła się o 97 milionów - głównie w wyniku wyjątkowo wysokiego przyrostu naturalnego. Narodowym zwierzęciem Bangladeszu jest tygrys bengalski, kwiatem - lilia wodna, a owocem - owoc drzewa bochenkowego. Bangladesz jest krajem muzułmańskim, który jednak charakteryzuje się wysokim poziomem tolerancji. Miejscowa ludność znana jest z wyrozumiałego i przyjaznego traktowania cudzoziemców. Stolicą tego kraju jest Dhaka. Językiem urzędowym jest język bengalski, a obowiązującą walutę stanowi taka. Bangladesz znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego wilgotnego, na który znaczny wpływ wywierają wiatry monsunowe. Cały kraj charakteryzuje się zróżnicowanym klimatem, gdzie przez cały rok panują wysokie temperatury powietrza. Kiedyś Bangladesz był porośnięty lasami monsunowymi, których miejsce zastąpiły obecnie tereny rolnicze. Na terenie Gór Czatgańskich występują wilgotne lasy równikowe, gdzie znajduje się bogactwo wielu różnych gatunków drzew, m.in. drzewa tekowe, telsur, mahoń, simul oraz zarośla bambusowe. Świat zwierząt jest charakterystyczny dla Regionu Przednioindyjskiego. Do największych ssaków Bangladeszu zaliczamy słonie indyjskie i gaury, ale też różne gatunki jeleniowatych, których przykładem może być sambar indyjski. Z gatunków drapieżnych wymienić można lamparty oraz tygrysy bengalskie. Przebywając w Bangladeszu, warto jest zwiedzić zabytkowe miasto meczetów Baghernat, które posiada liczne zabytki muzułmańskie, pochodzące z końca XV wieku. Miasto to zostało w całości wpisane na listę UNESCO. Nie możemy także pominąć urokliwego rejsu parowcem, podczas którego popłyniemy odnogami i kanałami delty Brahmaputry, aż do Dhaki. W Dhace powinniśmy zwiedzić Meczet Sitara, Fort Lalbagh, kościół ormiański, Różowy Pałac i bazar Shankharia. Cox Bazar to najbardziej popularny kurort w Bangladeszu. Położony jest nad Zatoką Bengalską, niedaleko granicy z Birmą i jest idealnym miejscem dla miłośników sportów wodnych.

Turyści udający się do tego kraju powinni przed wyjazdem wykupić indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które będzie honorowane na terenie Bangladeszu. Powinno ono obejmować także ewentualny transport chorego poza granice tego kraju. Jest także możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej w miejscowych firmach ubezpieczeniowych. Z tego względu, że Bangladesz znajduje się w strefie gorącego klimatu tropikalnego, występuje tu wysokie ryzyko zachorowań na różne choroby. Istnieje wysokie zagrożenie malarią, dengą, tężcem, biegunkami zakaźnymi, żółtaczką typu A i B. W okresach powtarzających się co roku powodzi, istnieje wysokie ryzyko pojawiania się cholery. Powszechne są tu zakażenia pasożytnicze i bakteryjne. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania, należy przestrzegać zasad higieny. Należy spożywać jedynie butelkowaną wodę i dokładnie myć owoce oraz warzywa, unikać przebywania w miejscach, gdzie występuje duża liczba komarów, spać pod moskitierą i stosować odpowiednie repelenty. Przed wyjazdem, w trakcie oraz po, zalecane jest stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej. Służba zdrowia nie stoi na wysokim poziomie. W stolicy kraju dostępna jest opieka medyczna w prywatnych klinikach i szpitalach, które zatrudniają lekarzy wykształconych za granicą. Apteki są dobrze zaopatrzone w leki dostępne bez recepty.

Ze względów bezpieczeństwa, odradza się turystom podróżowanie na pogranicze z Birmą i Indiami, we wschodniej części prowincji Chittagong. Na pozostałym terytorium Bangladeszu, w tym także w stolicy kraju, powinno się zachować szczególną ostrożność. W wyniku konfliktu w sąsiedniej Birmie, do prowincji Chittagong napłynęły ogromne liczby uchodźców. Z tego względu, miejscowe władze zastosowały ograniczenia w dostępie do tego obszaru. Bangladesz uznawany jest za kraj, w którym zagrożenie przestępczością pospolitą jest wysokie. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, a w nocy należy unikać przebywania w niektórych dzielnicach miast, ze względu na napady, kradzieże oraz obecność gangów. Turyści wybierający się do Bangladeszu, powinni posiadać przy sobie na czas podróży dane kontaktowe najbliżej zlokalizowanej polskiej placówki dyplomatycznej. Zaleca się skontaktowanie z placówką dyplomatyczną, gdy utracimy w wyniku kradzieży całą naszą gotówkę oraz dokumenty, ale także w sytuacji, gdy nasze zdrowie lub życie staną w obliczu zagrożenia. W Bangladeszu nie ma polskiej placówki dyplomatycznej, jednak jej kompetencje przejmuje Ambasada RP w New Delhi w Indiach. Dane kontaktowe tej placówki są następujące: Ambasada RP; 50-M Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021 -; Tel. 00 91 11 414 96 900; Fax: 0 91 11 268 719 14; e-mail: newdelhi.polemb.info@msz.gov.pl. Obywatele polscy planujący podróż do Bangladeszu, objęci są obowiązkiem posiadania wizy umożliwiającej im wjazd i pobyt na terytorium tego kraju. Istnieje także możliwość zakupu bengalskiej wizy na lotnisku, jednak nie ma takiej możliwości na innych przejściach granicznych. Wizę do Bangladeszu można też wyrobić w Indiach, a dokładnie w Ambasadzie Bangladeszu w New Delhi lub w Konsulacie Bangladeszu w Kalkucie. Przy wjeździe do Bangladeszu, paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po terminie planowanego wyjazdu z tego kraju. Podczas przekraczania granicy Bangladeszu, nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego. Wymagane jest posiadanie środków finansowych na okres pobytu, jednak ich kwota nie jest dokładnie określona. Przebywając w Bangladeszu, powinniśmy przestrzegać i szanować panujące tam obyczaje i normy religijne.

E-Visa to oficjalny dokument pozwalający na wjazd do danego kraju i na podróżowanie po nim. E-Visy są alternatywą do wiz wydawanych na przejściach granicznych lub w ambasadach/konsulatach w formie tradycyjnych wiz papierowych. E-Visy połączone są elektronicznie z paszportami poszczególnych podróżnych.
Nasz usługa rozpoczyna się od pozyskania przez Ciebie tej informacji. Możesz skorzystać z naszego aktualizowanego na bieżąco narzędzia z wymaganiami odnośnie wizy, aby dowiedzieć się, czy jest Ci potrzebna wiza turystyczna. Wystarczy jedynie, że podasz swoją narodowość oraz kraj, który chcesz odwiedzić. Na podstawie tej informacji określimy koszty uzyskania wizy; ilość wjazdów, jaką umożliwia dokument; datę od kiedy będzie on obowiązywał oraz powiemy, co robić dalej – jak na przykład aplikować bezpośrednio przez naszą stronę!
Najlepszym miejscem do uzyskania odpowiedzi na te pytania będzie nasze narzędzie z wymaganiami dotyczącymi wizy. Każdy kraj ma inne zasady i opłaty za wizę. Jeśli Ci się spieszy, możesz również aplikować online, a wtedy uzyskasz odpowiedź na to pytanie z poziomu wypełnianego formularza.
Zależy to od kraju, który wydaje wizę. Dla wielu krajów, jak na przykład w wypadku australijskiej ETA, czy e-Visy do Turcji, proces może zostać zakończony nawet w ciągu 15 minut (przy skorzystaniu z procedury pilnej). W przypadku innych krajów, jak na przykład podczas ubiegania się o wizę turystyczną do Indii, proces trwa zazwyczaj około 24 godzin. Dokładny czas zostanie podany w formularzu aplikacyjnym. Co możemy zagwarantować, to że ubieganie się o wizę za pośrednictwem serwisu iVisa jest najszybszym dostępnym sposobem pozyskania tego dokumentu.
Dokumenty muszą być wydrukowane na pustej, białej kartce w formacie A4. Drukowanie dwustronne lub pomniejszenie formatu jest nieakceptowalne.
Pomożemy Ci przejść przez proces pozyskania wizy turystycznej w najszybszy i najprostszy możliwy sposób. Dzięki łatwym w użyciu formularzom aplikacyjnym oraz doskonałej obsłudze Klienta dostępnej 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, sprawiamy, że proces uzyskania wizy jest szybki i prosty! Co więcej, korzystamy z najlepszych metod jeśli chodzi o zabezpieczenie Twoich danych osobowych oraz informacji na temat Twojej karty kredytowej.
iVisa oferuje dwa typy wiz: wizy elektroniczne (e-Visy) oraz tradycyjne wizy papierowe – w zależności od tego, gdzie się udajesz. Dodatkowo oferujemy również następujące usługi/dokumenty, wymagane przez wybrane kraje: ETA (elektroniczna autoryzacja podróży), karty turystyczne, formularz wcześniejszej rejestracji dla wiz on arrival, zaproszenia dla turystów oraz usługę rejestracji w ambasadzie.
 1. Wybierz kraj, do którego chcesz otrzymać wizę.
 2. Wybierz typ wizy i dokładnie przeczytaj instrukcję.
 3. Kliknij Aplikuj
 4. Wypełnij formularz aplikacyjny
 5. Zapłać przy użyciu karty Visa, Mastercard lub innej karty debetowej.
 6. Poczekaj na potwierdzenie przesłane w wiadomości email, następnie pobierz i wydrukuj e-Visę ze swojego konta.
 7. Okaż wydrukowaną e-Visę celnikowi podczas przekraczania granicy.
Pamiętaj o tym, że większość krajów nie pobiera opłaty za obsługę wniosku wizowego. Głównym powodem, dla którego przetwarzamy tysiące wiz miesięcznie jest to, że zaoszczędzamy podróżnym sporo czasu i trudności. Nasze usługi świadczymy za pomocą strony internetowej, na której można znaleźć łatwy w użyciu formularz aplikacyjny. Dużo prościej jest złożyć podanie za naszym pośrednictwem – szczególnie dotyczy to użytkowników mobilnych i dużych grup. Wszystkim naszym klientom przesyłamy wizy na wiele dni przed podróżą. Jest to szczególnie pomocne dla tych osób, które zamówiły wizę z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Posiadamy też dostępną 24 godziny na dobę obsługę – nasi konsultanci specjalizują się w swojej dziedzinie, mówią po angielsku, a ich biuro znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Akceptujemy wiele walut a nasza strona będzie przetłumaczona na ponad 20 języków. Wierzymy, że opłata, którą pobieramy jest warta Twojego czasu i spokoju, ale pamiętaj, że jeśli chcesz, zawsze możesz skorzystać z „darmowych” usług poszczególnych rządów.
Jeśli już złożyłeś/aś wniosek za pośrednictwem naszej strony, zaloguj się na swoje konto i sprawdź status swojego zamówienia/podania. Konto generowane jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Kliknij w link przesłany w wiadomości email z potwierdzeniem, aby ustalić hasło, albo wejdź na stronę logowania, ustal hasło i wejdź na konto z tego poziomu. Pamiętaj, że w większości przypadków Twoja wiza zostanie Ci dostarczona za pośrednictwem wiadomości email. Będzie też dostępna na Twoim koncie, po zalogowaniu.
To zdarza się naprawdę rzadko. Jednak jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, zwrócimy Ci pełną kwotę opłaty rządowej oraz naszej prowizji za obsługę. Wszystko na podstawie 100% gwarancji zatwierdzenia. Zwrot ten zostanie przyznany w postaci bonu, który będzie można wykorzystać na naszej stronie w przyszłości. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy. Jeden z naszych Specjalistów ds. Obsługi Klienta z chęcią Ci pomoże.
Jeśli jeszcze nie przetworzyliśmy Twojego podania, bez problemu możemy wprowadzić zmiany. Sprawdzimy też podane przez Ciebie dane pod kątem ewentualnych pomyłek. Jeśli natomiast przekazaliśmy już Twoje podanie do odpowiedniego rządu, czasem będzie można dokonać poprawek, a czasem nie. Jeśli zauważysz błąd w swojej aplikacji, skontaktuj się z nami jak najszybciej (najlepiej przez chat).
Niektóre państwa wymagają szczepienia przeciwko żółtej febrze, szczególnie jeśli przyjeżdżasz z kraju o podwyższonym ryzyku zarażenia tą chorobą. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. Tylko i wyłącznie na podróżnym spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie tych przepisów przed wyjazdem do danego kraju.
Aby pobrać fakturę, zaloguj się na swoje konto i ściągnij ją bezpośrednio stamtąd.
Możesz ponownie wydrukować swoją e-Visa z poziomu swojej skrzynki mailowej. Alternatywnie możesz skorzystać w tym celu ze swojego konta w serwisie iVisa.
Tak. Po przetworzeniu transakcji system iVisa nie przechowuje danych Twojej karty kredytowej.
Wszystkie wizy dają jedynie pozwolenie na dotarcie do granicy danego kraju. O tym, czy możesz wjechać na jego teren, zadecyduje celnik na granicy.

Wiemy, że w planach naszych aplikantów mogą pojawić się niespodziewane zmiany, na które nie mają oni żadnego wpływu. Zmiany te mogą czasem uniemożliwić im podróż, tym samym sprawiając, że wiza nie jest już dłużej potrzebna. Dlatego w pełni rozumiemy, że możesz chcieć wycofać swój wniosek i ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty. Jednak musisz mieć na uwadze, że zwrotów dokonujemy zgodnie z Wytycznymi polityki zwrotów:

 • Jeśli Twoje podanie nie zostało jeszcze sprawdzone przez nasz zespół, ani przesłane do jednostki rządowej, wówczas otrzymasz w postaci bonu całą przekazaną nam kwotę – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już zweryfikowane przez nasz zespół, ale nie zostało jeszcze przesłane do jednostki rządowej, w całości zwrócimy Ci w postaci bonu opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już przesłane do jednostki rządowej lub wiza już została wydana, nie możemy zwrócić Ci żadnych środków.

Nasza polityka dotyczy również następujących okoliczności:

 • Jeśli popełnimy błąd w Twoim wniosku, zwrócimy Ci 100% kwoty naszej prowizji za obsługę, a następnie przetworzymy Twoje podanie jeszcze raz bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Jeśli zapłacisz za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym, a my nie dostarczymy dokumentu potrzebnego do podróży w wyznaczonym czasie, otrzymasz bon do iVisa w wysokości opłaty za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym.
 • Jeśli Twój wyjazd się nie odbędzie, ponieważ iVisa nie dostarczy dokumentu potrzebnego do podróży na czas, otrzymasz w gotówce zwrot pełnej przekazanej nam kwoty – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową.
  • Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, kiedy opóźnienie wystąpiło po stronie rządu lub kiedy wyjazd planowany jest na datę wcześniejszą, niż ta, która wynika z naszej pilnej procedury obsługi. W tych wypadkach otrzymasz bon na opłacenie obsługi przez serwis iVisa.

Prosimy o kontakt jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony/a ze świadczonych przez nas usług. W uzasadnionych przypadkach przekażemy Ci bon, który będzie można wykorzystać do opłacenia prowizji serwisu iVisa podczas zamówień w przyszłości.

Jeśli wiza musi zostać do Ciebie przesłana drogą tradycyjną, podany na stronie czas przetworzenia nie uwzględnia czasu dostawy. Dotyczy on jedynie okresu liczonego od chwili otrzymania przez nas Twojego wniosku do momentu zatwierdzenia. Większość wiz (mowa o e-Visach) jest przesyłana emailem więc czas na dostawę ich nie dotyczy.
Nie, nie jesteśmy powiązani z żadną agencją rządową. iVisa to prywatna firma, która świadczy podróżnym z całego świata usługę obsługi wniosku wizowego.
Niestety nie, a to dlatego, że agencje rządowe nie informują nas o powodzie/powodach podjętej przez siebie decyzji.
Jeśli wiza nie zostanie Ci przyznana, radzimy, aby skontaktować się z najbliższą ambasadą czy konsulatem i tam uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie są Twoje możliwości w tej sytuacji.
Akceptujemy karty Visa, Mastercard, American Express oraz płatności PayPal.
Wszyscy obywatele tych terytoriów, ubiegając się o wizę za pośrednictwem naszej strony będą traktowani jako osoby posiadające narodowość/obywatelstwo wskazane w ich paszporcie. Przykładowo, podróżny z Puerto Rico zostanie potraktowany jako obywatel USA. Nie dotyczy to jednak podróżnych określanych jako BOTC (British Overseas Territories Citizen – Obywatel Brytyjskich Terytoriów Zamorskich), na podstawie Ustawy o Brytyjskich Terytoriach Zamorskich z roku 2002.
Need Help?