Home > Barbados > Barbados Visitors Visa

Barbados wiza informacje

 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza odwiedzających

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Polacy wyjeżdżający do Barbadosu nie muszą mieć wizy. Dotyczy to jednak tylko wyjazdów turystycznych, które trwają maksymalnie 3 miesiące. W pozostałych przypadkach trzeba wystąpić o odpowiedni dokument. Brak konieczności wyrabiania wizy turystycznej jest w tym przypadku sporym ułatwieniem, ponieważ najbliższa placówka dyplomatyczna, która może wydać wizę, znajduje się w Londynie, a nie ma opcji ubiegania się o wizę elektroniczną.

Komplikacje wizowe

Barbados ma dość liberalną politykę wizową. Turystyka bez wiz jest wymogiem gospodarczym – spora część PKB tego kraju jest generowana właśnie przez turystykę i branże pokrewne. Już jednak wizy studenckie i pracownicze wiążą się z pewnymi trudnościami. O ile sama procedura nie jest skomplikowana, to na okazicieli wiz nałożone są pewne dodatkowe ograniczenia. Warto też pamiętać o konieczności wniesienia stosownej opłaty. Nieszczególnie wysokiej, bo wynoszącej 25 dolarów, jeśli wiza będzie wykorzystana do jednokrotnego przekroczenia granicy i 30 dolarów, jeśli dokument ma upoważniać do wielokrotnego przejazdu przez granicę. Dla mieszkańców Europy podstawowym problemem będą raczej niezbyt zaangażowane relacje dyplomatyczne, a więc przedstawicielstwo na Europę w Londynie, a później opieka przez ambasadę któregoś z europejskich państw w pobliżu Barbadosu. Sama procedura jest prosta, liczba odrzucanych wniosków – nieznaczna, a koszt uzyskania wizy przystępny. Nie warto więc omijać przepisów, ponieważ kary za pobyt bez ważnej wizy lub bez paszportu są bardzo dotkliwe, łącznie z wieloletnim zakazem wjazdu.

Warto pamiętać o ograniczeniach

Barbados ma dość liberalne, ale też specyficzne przepisy celne. Nie trzeba martwić się o formalności związane z przewozem gotówki (nie ma też wymogu udowadniania, że wystarczy jej na drogę powrotną – trzeba tylko okazać bilet powrotny), natomiast, co dla Europejczyków jest pewną egzotyką, trzeba mieć świadectwa fitosanitarne przy transporcie roślin lub ich części. Nieprzyjemne konsekwencje grożą też osobom, które na teren Barbadosu chciałyby wwieźć narkotyki (można jednak wwozić leki, jeśli ma się odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność ich zażywania) albo wydawnictwa pornograficzne lub erotyczne. Kolejna ważna sprawa to formalności związane z prowadzeniem pojazdów. Europejskie prawa jazdy nie są honorowane, międzynarodowe też nie, ale na podstawie któregoś z tych dokumentów można za 5 lub 50 dolarów wyrobić, nawet w wypożyczalni samochodów, dokument miejscowy, odpowiednio: miesięczny albo roczny.

Zdrowe zainteresowanie

To, że na Barbados można dostać się bez wizy, nie oznacza, że przekroczenie granicy odbywa się wyłącznie na podstawie paszportu (ważnego minimum 6 miesięcy od daty wjazdu). Służba graniczna może też sprawdzić książeczki szczepień. Osoby przybywające z krajów, w których występuje żółta febra, muszą być na nią zaszczepione, a wszystkim podróżującym zaleca się szczepienie przeciwko durowi brzusznemu, które jednak nie jest konieczne do przekroczenia granicy kraju. Zasadniczo można korzystać z ubezpieczenia w dowolnych placówkach publicznej służby zdrowia, ale nierzadko zdarza się, że mimo wykupionego ubezpieczenia, również lokalnego, lekarze żądają zapłaty w gotówce. Warto przygotować się na tę ewentualność i mieć ze sobą odpowiednią kwotę. Przy okazji – warto dodać, że choć na Barbados zagrożenie przestępczością pospolitą jest raczej niewielkie, to jednak większość hoteli ma sejfy, w których można przechować dokumenty, a wtedy należy nosić przy sobie kopię potwierdzoną przez pracownika placówki dyplomatycznej. To pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w przypadku rutynowej kontroli.

Czy ta strona była pomocna?

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat