Belgia Schengen wiza informacje

 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza Schengen

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Belgia jest krajem, do którego mieszkańcy państw UE mogą wjechać na podstawie przepisów o swobodzie przepływu osób. Oznacza to w praktyce, że nie ma potrzeby wyrabiania wizy ani nawet posiadania paszportu. Te ułatwienia obowiązują przy pobycie krótszym niż 90 dni, ale bez względu na cel przyjazdu. Trzeba jednak pamiętać, że na przykład pracownicy w Belgii, choć nie potrzebują wizy, to już na przykład nie rozliczą kosztów leczenia na podstawie EKUZ.

Belgia w Schengen a problemy wizowe

W teorii wszystko wygląda doskonale: ponieważ Belgia podpisała umowę z Schengen, to Polacy i mieszkańcy innych krajów europejskich, a także członkowie ich rodzin bez względu na obywatelstwo, mogą tu przyjechać z pominięciem procedury wizowej, jeśli tylko pobyt będzie krótszy niż trzy miesiące. W praktyce jest jednak trochę inaczej. Wszystko dlatego, że w Belgii obowiązuje wysoki (trzeci w czterostopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Nie ogranicza to prawa do swobodnego przemieszczania się, ale rodzi pewne trudności. To dlatego, że dowody osobiste, na podstawie których Polacy podróżują do Belgii, są często w kiepskim stanie. Tu trzeba podkreślić, że przy tak wysokim zagrożeniu belgijskie służby często przeprowadzają rutynowe kontrole, a że ich funkcjonariusze są bardzo dokładni, to nieczytelny lub uszkodzony dowód osobisty jest wystarczającym powodem, żeby mieć pewne nieprzyjemności w podróży.

Łatwe ubezpieczenia

Sama podróż na dowód (lub paszport, ponieważ ten jest równie dobrym dokumentem w podróży) to tylko podstawowe ułatwienie. Dla wielu osób znacznie ważniejsze jest to, że można korzystać z polskiego prawa jazdy praktycznie bez ograniczeń czasowych. Można też podróżować polskim samochodem, choć belgijscy policjanci pracują według zaostrzonych kryteriów i mogą mieć uwagi na przykład co do braku kamizelek odblaskowych. Formalnie w aucie zarejestrowanym w Polsce być ich nie musi, ale dla własnego spokoju lepiej zainwestować te kilkanaście złotych. Nie potrzeba też ani zielonej karty, ani miejscowego ubezpieczenia. Ponieważ przepisy unijne są w tym zakresie jednolite, wystarczy polskie OC, przy czym jednak trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie chętnie wypłacał odszkodowania, jeśli przy obliczaniu składki użytkownik zadeklaruje, że nie zamierza używać pojazdu za granicą.

Nie jest tak prosto

Podróż do Belgii, choć nie wymaga wizy, wiąże się jednak z koniecznością podjęcia pewnych przygotowań. Plagą w Brukseli czy Antwerpii są kradzieże bagażu, kradzieże kieszonkowe, a także kradzieże przedmiotów pozostawionych w samochodach. Zaleca się więc w miarę możliwości pozostawienie najważniejszych i niekoniecznie niezbędnych dokumentów w bezpiecznym miejscu oraz wzmożoną czujność. Warto jeszcze dodać kilka słów na temat europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystać z niego można przede wszystkim w nagłych przypadkach, ale nawet wtedy usługi medyczne nie są finansowane z belgijskiej kasy chorych. Pacjent musi sam pokryć koszt wizyty lekarskiej, badań lub leczenia szpitalnego, a dopiero później ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków. Dlatego też warto pamiętać o gromadzeniu oryginałów całej dokumentacji medycznej oraz kopii recept. Wniosek o rozliczenie kosztów leczenia można złożyć w oddziale belgijskiej kasy chorych lub po powrocie do kraju we właściwym oddziale NFZ. Nawet wtedy jednak pacjent będzie musiał samodzielnie pokryć „wkład własny”, czyli pewne zryczałtowane opłaty wynikające z cennika usług i procedur medycznych. Lepiej nie chorować i nie ulegać wypadkom – będzie taniej.

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat