Bhutan wiza informacje

 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza odwiedzinowa

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Polityka wizowa Bhutanu jest bardzo nietypowa. Nie dopuszcza się bowiem w ogóle indywidualnego podróżowania. Wizy wydawane są tylko tym osobom, które zdecydują się na wykupienie całego pakietu turystycznego. Jest to podyktowane chęcią ochrony środowiska przyrodniczego oraz zabytków lokalnej kultury. Nie zwalnia to jednak gości od obowiązku złożenia wniosku wizowego.

Uzyskanie wizy do Bhutanu

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, żeby otrzymać wizę, jest wykupienie pakietu turystycznego. Można to zrobić albo u narodowego przewoźnika lotniczego Bhutanu, albo w wybranych biurach turystycznych, które mają odpowiednią akredytację. To za ich pośrednictwem rozpoczyna się procedurę wizową. Koszt uzyskania pozwolenia na wjazd zależy od wykupionego pakietu turystycznego. Podróżny, którego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymuje promesę wizową. W teorii ten krok jest zbędny i władze mogłyby od razu wydawać wizę, jednak żeby lepiej kontrolować sytuację na granicy, wolą by podróżni przybywali tam jedynie z promesą, która jest wymieniana na wizę w drodze decyzji administracyjnej jeszcze na przejściu granicznym. W związku z taką organizacją podróży i polityki wizowej, nie ma i nie może być możliwości indywidualnego składania wniosków o wydanie dokumentów wjazdowych – cały system jest scentralizowany i dostęp do niego mają tylko uprawnione podmioty.

Warto zawalczyć o wizę

Władze Bhutanu niezbyt rygorystycznie weryfikują podróżnych. Wnioski wizowe tak naprawdę przewidują krótki pobyt, a najczęstszym powodem ich odrzucenia jest przekroczenie rocznego limitu gości. Bhutan w celu ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego odgórnie ogranicza liczbę gości co rok odwiedzających kraj. Związane z tym jest oczywiście także ograniczenie liczby miejsc w hotelach (tylko niektóre mogą przyjmować zagranicznych gości). Ponieważ każda grupa turystyczna będzie stale znajdowała się pod ścisłą kontrolą, Bhutańczycy mogą sobie pozwolić na nieco mniej rygorystyczną weryfikację gości. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, by liczba wydawanych wiz odpowiadała liczbie osób chcących przekroczyć granicę. Pula, w zależności od roku, kończy się między kwietniem a wrześniem, przy czym niektóre podróże można planować z dużo większym wyprzedzeniem. Wówczas jednak promesa i tak może zostać wymieniona na wizę tylko o określonej ważności.

Ograniczenia w podróżach po Bhutanie

Wykluczone jest w zasadzie samodzielne zwiedzanie. Wyjątek stanowią tu wydzielone strefy, w których turyści przez czas przewidziany w planie wycieczki mogą przebywać poza grupą zorganizowaną. Problem transportu samochodowego czy wjazdów w określone miejsca jest więc automatycznie rozwiązany – wszystko to musi załatwić akredytowane biuro podróży, które wszystkie plany wycieczek musi uzgadniać z władzami i uzyskiwać odpowiednie zezwolenia (są one potrzebne przy wjeździe do niektórych regionów kraju). W zamian jednak turyści zostają objęci pełną opieką. Z jednej strony dba się o ich komfort, a z drugiej służby szczególnie skrupulatnie pilnują, by w czasie wycieczek nie dochodziło do naruszenia lokalnych przepisów, w szczególności do aktów wandalizmu na przyrodzie i zabytkach. Nie należy jednak tego pilnowania utożsamiać z permanentną kontrolą – służby bhutańskie są dyskretne i generalnie nie ingerują w prywatność gości, należy jednak pamiętać, że na przykład stosunki homoseksualne są zagrożone karą pozbawienia wolności, a próba wwozu narkotyków kończy się zwykle zawróceniem z granicy (podróżny nie wymieni promesy na wizę, więc nie będzie miał prawa do przekroczenia granicy).

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat