Wizy turystyczne do Dżibuti. Już dziś zdobądź swoją e-wizę online!

Dowiedz się Więcej: E-Visa turystyczna

Departament Imigracyjny Dżibuti wprowadził ostatnio system, który pozwala obywatelom wszystkich krajów ubiegać się o wizę elektroniczną, w miejsce tradycyjnej wizy papierowej. E-Visa umożliwia podróżnym wjechanie na teren kraju w celach turystycznych i biznesowych. Upoważnia ich ona do pozostania na terenie Dżibuti nawet przez 90 dni. Nowy system jest bardzo prosty, a wszystko w całości odbywa się przez Internet. Kiedy podanie zostanie zaakceptowane, aplikant otrzyma elektroniczny dokument, który należy wydrukować i okazać celnikom podczas przekraczania granicy. Tak, to takie proste.

Wiza elektroniczna to system umożliwiający ubieganie się o wizę i opłacenie jej przez internet, z każdego miejsca na świecie.

Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
 • Kopia paszportu (strona z danymi osobowymi)

 • Dodatkowe zdjęcie paszportowe

 • Bilet na podróż / plan podróży

 • Potwierdzenie rezerwacji w hotelu lub zaproszenie od mieszkańca Dżibuti.

 • Karta kredytowa/debetowa lub konto PayPal

Ważne informacje
 • Turystyczna e-Visa do Dżibuti pozwala jej posiadaczom na Jednokrotny wjazd wjechanie na teren kraju i możliwość pozostania w nim nawet do 90 dni po przyjeździe, w zależności od rodzaju wizy przyznanej danemu podróżnemu.

 • Ten rodzaj e-Visy może zostać wydany, jeśli wyjazd ma charakter turystyczny, biznesowy lub tranzytowy. Jeśli podróżujesz w innym celu, takim jak na przykład praca czy studia, konieczne będzie uzyskanie w konsulacie lub ambasadzie tradycyjnej wizy.

 • Na granicy Dżibuti konieczne będzie przedłożenie paszportu z danymi biometrycznymi oraz wydrukowanej e-Visy turystycznej. Podróżny musi posiadać paszport, który pozostaje ważny przez przynajmniej 6 miesięcy od chwili przyjazdu do kraju.

 • e-Visa turystyczna do Dżibuti jest dostępna jedynie dla osób, które planują wjechać do kraju przez granicę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Ambouli.

 • Posiadanie turystycznej e-Visy do Dżibuti nie zapewnia danej osobie automatycznego prawa wjechania do kraju. Urzędnik na granicy może każdemu odmówić wjazdu na teren kraju, jeśli uzna, że podróżny nie będzie w stanie sprostać wymogom stawianym przed przyjezdnymi, albo że obecność tej osoby w Dżibuti będzie stanowiła zagrożenie lub będzie stała w sprzeczności z narodowymi interesami kraju.

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat

Często Zadawane Pytania

Turystyczna e-Visa do Dżibuti to dokument autoryzujący podróż, który pozwala jej posiadaczom na wjazd i pozostawanie na terenie Republiki Dżibuti przez określony czas, bez konieczności posiadania tradycyjnej, papierowej wizy.
Do przesłania Twojej aplikacji, potrzebne nam będą:
 • Kopia paszportu (strona z danymi osobowymi)
 • Zdjęcie paszportowe
 • Bilet na podróż / plan podróży
 • Potwierdzenie rezerwacji w hotelu lub dokument z zaproszeniem od mieszkańca Dżibuti
 • Karta kredytowa/debetowa lub konto PayPal

Koszt wizy zależny jest od długości Twojego pobytu:

 • Pobyt 1-14 dni: PLN 48.83

 • Pobyt 15-90 dni: PLN 93.58

Dodatkowo, należy uiścić opłatę za obsługę, która jest różna, w zależności od wybranego czasu na przetworzenie podania:

 • Procedura standardowa: PLN 81.38
 • Procedura przyspieszona: PLN 162.76
 • Procedura pilna: PLN 244.13

Zależy to od czasu na przetworzenie, który wybierzesz. Oferujemy w tym zakresie trzy opcje:

 • Procedura standardowa: 7 dni robocze(ych) (dni roboczych)

 • Procedura przyspieszona: 5 dni robocze(ych) (dni roboczych)

 • Procedura pilna: 3 dni robocze(ych) (dni roboczych)

*Uwaga: W Dżibuti dni robocze przypadają od niedzieli do czwartku.

Turystyczna e-Visa do Dżibuti może zostać wydana na:

 • Pobyt lub przejazd trwający 1-14 dni
 • Krótki pobyt trwający 15-90 dni

Twoja wiza turystyczna do Dżibuti zaczyna obowiązywać w momencie wjechania na teren Republiki Dżibuti. Jednak czas, w którym Twoja e-Visa pozostaje ważna nie jest taki sam, jak maksymalny czas pobytu. Miej na uwadze, że nie możesz pozostawać na terenie kraju dłużej, niż określono w Twojej e-Visie. Jeśli wjedziesz do Dżibuti później, niż określono w Twojej e-Visie, wciąż będziesz musiał/a opuścić kraj w dniu wskazanym na dokumencie.

Paszport osoby ubiegającej się o wizę musi pozostawać ważny przez przynajmniej 6 miesięcy od chwili, kiedy turystyczna e-Visa traci ważność.
O turystyczną e-Visę do Dżibuti mogą ubiegać się obywatele wszystkich krajów, pod warunkiem, że ich podróż ma charakter rodzinny, turystyczny lub biznesowy. Posiadacze singapurskiego paszportu nie potrzebują wizy, aby wjechać do Dżibuti.
Turystyczna e-Visa do Dżibuti pozwala jej posiadaczom na jednokrotny wjazd do kraju.
O e-Visę należy ubiegać się na przynajmniej 3 dni przed planowaną wycieczką do Republiki Dżibuti.
Nie. Podobnie jak tradycyjna wiza turystyczna do Dżibuti, e-Visa również nie gwarantuje wjechania na teren kraju. Zatwierdzona e-Visa jest jedynie pozwoleniem na przyjazd. Od władz celnych danego kraju zależy, czy po przejściu odpowiedniej procedury na granicy, podróżny zostanie wpuszczony do kraju.
Podczas wjazdu na teren Dżibuti musisz okazać paszport, wraz ze swoją turystyczną e-Visą, którą należy wcześniej wydrukować.

Szczepienie przeciwko żółtej febrze wymagane jest od osób podróżujących z krajów wysokiego ryzyka zarażenia wirusem żółtej febry.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w poniższy link:

https://www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf

Dżibuti położone jest w Afryce Wschodniej nad Morzem Czerwonym,nad Zatoką Tadżura oraz Cieśniną Bab al-Mandab. Kraj ten graniczy z Erytreą, Etiopią oraz Somalią. Jest to państwo w głównej mierze pustynne i półpustynne. Dżibuti pierwotnie zamieszkiwały somalijskie plemiona Issów i Afarów. Jest to kraj o niestabilnej sytuacji politycznej, słabo rozwinięty oraz niesamodzielny pod względem gospodarczym. Stolicą kraju jest miasto Dżibuti. Językiem urzędowym jest tu język arabski i francuski, natomiast obowiązującą walutę stanowi frank dżibutyjski. Dżibuti znajduje się w strefie klimatu podrównikowego suchego, gorącego i pustynnego. Przez cały rok panują tu bardzo wysokie temperatury powietrza, w styczniu od 25 stopni C do 30 stopni C, natomiast w sierpniu od 33 stopni C do 35 stopni C. Z tego względu kraj ten uznawany jest za jeden z najgorętszych i najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Dżibuti znajduje się pod niewielkim wpływem monsunów, a czasem jest nawiedzany przez tropikalne cyklony, jednak najczęściej panują tu wyniszczające susze. Krajobraz zdominowany jest przez góry. Znajduje się tu kilka ciekawych atrakcji turystycznych, których z pewnością nie można ominąć w trakcie podróży po tym kraju. Jedną z nich jest Lac Assal. Jest to słone bezodpływowe jezioro położone w najniższym punkcie kontynentu afrykańskiego. Jest to drugie na świecie najbardziej zasolone jezioro. Z kolei Lac Abbe stanowi największe słone jezioro w tym kraju. Morze Czerwone stanowi tu swoistą atrakcję turystyczną i warto wiedzieć, że to właśnie tutaj Afryka oddala się od Azji. Jednak największą atrakcją przyciągającą turystów jest Park Narodowy Foret du Day, który stanowi schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Dżibuti nie jest zbyt bezpiecznym miejscem pod względem turystycznym. Najbardziej niebezpieczna jest prowincja oraz regiony skupisk uchodźców. Najbezpieczniejszym regionem jest stolica kraju, a wynika to z faktu, że występują tu licznie bazy wojsk francuskich i amerykańskich. Nie zaleca się samotnych spacerów po zapadnięciu zmroku, ponieważ często dochodzi tu do kradzieży, a na prowincjach zdarzają się przypadki napaści z użyciem broni. Niebezpieczne są także rejony graniczące z Erytreą, ponieważ toczy się spór tam Dżibuti z Erytreą o terytoria przygraniczne, w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych. Natomiast na Morzu Czerwonym dochodzi coraz częściej do ataków pirackich przez zorganizowane grupy z Somalii. Transport publiczny w Dżibuti należy do słabo rozwiniętych. Najwygodniej jest podróżować autobusami, które łączą większe miasta ze stolicą. Autobusy są tanie i nie mają określonych rozkładów jazdy, po prostu odjeżdżają, gdy są zapełnione. Dodatkowo na trasie Addis Abeba-Ali’Sabieh kursuje pociąg.

Służba zdrowia w Dżibuti charakteryzuje się bardzo niskim poziomem usług. W tym kraju dostępna jest tylko i wyłącznie prywatna opieka medyczna, a na prowincji najczęściej brak jest dostępu do lekarzy. Wizyta lekarska może kształtować się tu w granicach 40 USD, natomiast doba w szpitalu kosztuje 100 USD. Leki są słabo dostępne, a ich ceny są niezwykle wysokie. W Dżibuti dość powszechnie występuje cholera. Z tego względu zaleca się spożywanie wody jedynie butelkowanej oraz unikanie dodawania lodu do napojów. Często dochodzi tu także do zachorowań na malarię oraz dengę, dlatego przed podróżą do tego kraju, w trakcie i po jej zakończeniu powinno się stosować profilaktykę przeciwmalaryczną. Zaleca się także natychmiastowy kontakt z lekarzem, jeśli w trakcie pobytu wystąpią objawy grypopodobne. Przed planowanym wyjazdem do Dżibuti powinno się wykonać szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, tyfusowi, tężcowi, polio oraz zapaleniu opon mózgowych. Przed wyjazdem do tego kraju nie ma obowiązku wykupowania indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale jest ono zalecane. Powinno obejmować ewentualność medycznej ewakuacji drogą lotniczą w sytuacji zagrożenia życia. Polskim turystom planującym wyjazd do Dżibuti rekomenduje się posiadanie przy sobie, na czas podróży danych kontaktowych najbliżej zlokalizowanej polskiej placówki dyplomatycznej. Może okazać się to pomocne w przypadku, gdy nasze życie, zdrowie lub bezpieczeństwo staną w obliczu zagrożenia i zmuszeni będziemy poprosić o natychmiastowe udzielenie nam pomocy lub schronienia. W Dżibuti nie ma polskiej ambasady, jednak najbliżej zlokalizowana polska placówka dyplomatyczna znajduje się w Etiopii. Jej dane kontaktowe są następujące: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii; Etiopia, Addis Abeba, Dej. Belay Zeleke Road, Gulele sub-City; Kebele 08, House No 583, P.O.Box 27207, 1000 Addis Ababa; tel. dyżurny: +251 912 841 191; e-mail: addisabeba.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

Na posiadaczy polskich paszportów nakłada się obowiązek posiadania ważnej wizy turystycznej, która uprawnia do wjazdu na terytorium Dżibuti. Taka wiza uprawnia do 30-dniowego pobytu na terytorium tego kraju. W Polsce brak jest placówki dyplomatycznej tego państwa, ale istnieje możliwość ubiegania się o wizę do Dżibuti w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie. Polacy wybierający się do tego kraju mają także możliwość otrzymania wizy do Dżibuti w Etiopii, jednak w tym przypadku należy okazać w Ambasadzie Dżibuti list z Ambasady RP w Addis Abebie. Konieczne jest również wylegitymowanie się paszportem ważnym co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty zakończenia podróży. Należy mieć na uwadze, że przy opuszczaniu terytorium Dżibuti pobierana jest opłata lotniskowa w kwocie 20 USD. Polscy turyści chcący udać się do Dżibuti mogą za pośrednictwem iVisa.com aplikować o e-wizę turystyczną do tego kraju. Jest to prawdziwe udogodnienie, dzięki któremu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który należałoby poświęcić w przypadku bezpośredniego ubiegania się o wizę w placówce dyplomatycznej. W tym przypadku jedyne, co należy zrobić, to złożyć wypełniony wniosek online i dokonać przez internet stosownej opłaty za pośrednictwem karty kredytowej bądź konta PayPal. Nie ma konieczności udawania się do ambasady, ponieważ wszelkie niezbędne formalności załatwiane są poprzez iVisa.com. Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku wizowego dokument wizowy jest wysyłany na wcześniej podany przez aplikanta adres mailowy. Podczas przekraczania granicy Dżibuti należy okazać paszport wraz z otrzymanym na maila dokumentem wizowym. Koszt e-wizy do Dżibuti dla obywateli polskich kształtuje się w granicach od 12 do 23 USD, a opłata serwisowa wynosi 20 USD. Czas przetwarzania wniosku wizowego wynosi najczęściej około 72 godzin.

E-Visa to oficjalny dokument pozwalający na wjazd do danego kraju i na podróżowanie po nim. E-Visy są alternatywą do wiz wydawanych na przejściach granicznych lub w ambasadach/konsulatach w formie tradycyjnych wiz papierowych. E-Visy połączone są elektronicznie z paszportami poszczególnych podróżnych.
Nasz usługa rozpoczyna się od pozyskania przez Ciebie tej informacji. Możesz skorzystać z naszego aktualizowanego na bieżąco narzędzia z wymaganiami odnośnie wizy, aby dowiedzieć się, czy jest Ci potrzebna wiza turystyczna. Wystarczy jedynie, że podasz swoją narodowość oraz kraj, który chcesz odwiedzić. Na podstawie tej informacji określimy koszty uzyskania wizy; ilość wjazdów, jaką umożliwia dokument; datę od kiedy będzie on obowiązywał oraz powiemy, co robić dalej – jak na przykład aplikować bezpośrednio przez naszą stronę!
Najlepszym miejscem do uzyskania odpowiedzi na te pytania będzie nasze narzędzie z wymaganiami dotyczącymi wizy. Każdy kraj ma inne zasady i opłaty za wizę. Jeśli Ci się spieszy, możesz również aplikować online, a wtedy uzyskasz odpowiedź na to pytanie z poziomu wypełnianego formularza.
Zależy to od kraju, który wydaje wizę. Dla wielu krajów, jak na przykład w wypadku australijskiej ETA, czy e-Visy do Turcji, proces może zostać zakończony nawet w ciągu 15 minut (przy skorzystaniu z procedury pilnej). W przypadku innych krajów, jak na przykład podczas ubiegania się o wizę turystyczną do Indii, proces trwa zazwyczaj około 24 godzin. Dokładny czas zostanie podany w formularzu aplikacyjnym. Co możemy zagwarantować, to że ubieganie się o wizę za pośrednictwem serwisu iVisa jest najszybszym dostępnym sposobem pozyskania tego dokumentu.
Dokumenty muszą być wydrukowane na pustej, białej kartce w formacie A4. Drukowanie dwustronne lub pomniejszenie formatu jest nieakceptowalne.
Pomożemy Ci przejść przez proces pozyskania wizy turystycznej w najszybszy i najprostszy możliwy sposób. Dzięki łatwym w użyciu formularzom aplikacyjnym oraz doskonałej obsłudze Klienta dostępnej 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, sprawiamy, że proces uzyskania wizy jest szybki i prosty! Co więcej, korzystamy z najlepszych metod jeśli chodzi o zabezpieczenie Twoich danych osobowych oraz informacji na temat Twojej karty kredytowej.
iVisa oferuje dwa typy wiz: wizy elektroniczne (e-Visy) oraz tradycyjne wizy papierowe – w zależności od tego, gdzie się udajesz. Dodatkowo oferujemy również następujące usługi/dokumenty, wymagane przez wybrane kraje: ETA (elektroniczna autoryzacja podróży), karty turystyczne, formularz wcześniejszej rejestracji dla wiz on arrival, zaproszenia dla turystów oraz usługę rejestracji w ambasadzie.
 1. Wybierz kraj, do którego chcesz otrzymać wizę.
 2. Wybierz typ wizy i dokładnie przeczytaj instrukcję.
 3. Kliknij Aplikuj
 4. Wypełnij formularz aplikacyjny
 5. Zapłać przy użyciu karty Visa, Mastercard lub innej karty debetowej.
 6. Poczekaj na potwierdzenie przesłane w wiadomości email, następnie pobierz i wydrukuj e-Visę ze swojego konta.
 7. Okaż wydrukowaną e-Visę celnikowi podczas przekraczania granicy.
Pamiętaj o tym, że większość krajów nie pobiera opłaty za obsługę wniosku wizowego. Głównym powodem, dla którego przetwarzamy tysiące wiz miesięcznie jest to, że zaoszczędzamy podróżnym sporo czasu i trudności. Nasze usługi świadczymy za pomocą strony internetowej, na której można znaleźć łatwy w użyciu formularz aplikacyjny. Dużo prościej jest złożyć podanie za naszym pośrednictwem – szczególnie dotyczy to użytkowników mobilnych i dużych grup. Wszystkim naszym klientom przesyłamy wizy na wiele dni przed podróżą. Jest to szczególnie pomocne dla tych osób, które zamówiły wizę z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Posiadamy też dostępną 24 godziny na dobę obsługę – nasi konsultanci specjalizują się w swojej dziedzinie, mówią po angielsku, a ich biuro znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Akceptujemy wiele walut a nasza strona będzie przetłumaczona na ponad 20 języków. Wierzymy, że opłata, którą pobieramy jest warta Twojego czasu i spokoju, ale pamiętaj, że jeśli chcesz, zawsze możesz skorzystać z „darmowych” usług poszczególnych rządów.
Jeśli już złożyłeś/aś wniosek za pośrednictwem naszej strony, zaloguj się na swoje konto i sprawdź status swojego zamówienia/podania. Konto generowane jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Kliknij w link przesłany w wiadomości email z potwierdzeniem, aby ustalić hasło, albo wejdź na stronę logowania, ustal hasło i wejdź na konto z tego poziomu. Pamiętaj, że w większości przypadków Twoja wiza zostanie Ci dostarczona za pośrednictwem wiadomości email. Będzie też dostępna na Twoim koncie, po zalogowaniu.
To zdarza się naprawdę rzadko. Jednak jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, zwrócimy Ci pełną kwotę opłaty rządowej oraz naszej prowizji za obsługę. Wszystko na podstawie 100% gwarancji zatwierdzenia. Zwrot ten zostanie przyznany w postaci bonu, który będzie można wykorzystać na naszej stronie w przyszłości. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy. Jeden z naszych Specjalistów ds. Obsługi Klienta z chęcią Ci pomoże.
Jeśli jeszcze nie przetworzyliśmy Twojego podania, bez problemu możemy wprowadzić zmiany. Sprawdzimy też podane przez Ciebie dane pod kątem ewentualnych pomyłek. Jeśli natomiast przekazaliśmy już Twoje podanie do odpowiedniego rządu, czasem będzie można dokonać poprawek, a czasem nie. Jeśli zauważysz błąd w swojej aplikacji, skontaktuj się z nami jak najszybciej (najlepiej przez chat).
Niektóre państwa wymagają szczepienia przeciwko żółtej febrze, szczególnie jeśli przyjeżdżasz z kraju o podwyższonym ryzyku zarażenia tą chorobą. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. Tylko i wyłącznie na podróżnym spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie tych przepisów przed wyjazdem do danego kraju.
Aby pobrać fakturę, zaloguj się na swoje konto i ściągnij ją bezpośrednio stamtąd.
Możesz ponownie wydrukować swoją e-Visa z poziomu swojej skrzynki mailowej. Alternatywnie możesz skorzystać w tym celu ze swojego konta w serwisie iVisa.
Tak. Po przetworzeniu transakcji system iVisa nie przechowuje danych Twojej karty kredytowej.
Wszystkie wizy dają jedynie pozwolenie na dotarcie do granicy danego kraju. O tym, czy możesz wjechać na jego teren, zadecyduje celnik na granicy.

Wiemy, że w planach naszych aplikantów mogą pojawić się niespodziewane zmiany, na które nie mają oni żadnego wpływu. Zmiany te mogą czasem uniemożliwić im podróż, tym samym sprawiając, że wiza nie jest już dłużej potrzebna. Dlatego w pełni rozumiemy, że możesz chcieć wycofać swój wniosek i ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty. Jednak musisz mieć na uwadze, że zwrotów dokonujemy zgodnie z Wytycznymi polityki zwrotów:

 • Jeśli Twoje podanie nie zostało jeszcze sprawdzone przez nasz zespół, ani przesłane do jednostki rządowej, wówczas otrzymasz w postaci bonu całą przekazaną nam kwotę – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już zweryfikowane przez nasz zespół, ale nie zostało jeszcze przesłane do jednostki rządowej, w całości zwrócimy Ci w postaci bonu opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już przesłane do jednostki rządowej lub wiza już została wydana, nie możemy zwrócić Ci żadnych środków.

Nasza polityka dotyczy również następujących okoliczności:

 • Jeśli popełnimy błąd w Twoim wniosku, zwrócimy Ci 100% kwoty naszej prowizji za obsługę, a następnie przetworzymy Twoje podanie jeszcze raz bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Jeśli zapłacisz za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym, a my nie dostarczymy dokumentu potrzebnego do podróży w wyznaczonym czasie, otrzymasz bon do iVisa w wysokości opłaty za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym.
 • Jeśli Twój wyjazd się nie odbędzie, ponieważ iVisa nie dostarczy dokumentu potrzebnego do podróży na czas, otrzymasz w gotówce zwrot pełnej przekazanej nam kwoty – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową.
  • Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, kiedy opóźnienie wystąpiło po stronie rządu lub kiedy wyjazd planowany jest na datę wcześniejszą, niż ta, która wynika z naszej pilnej procedury obsługi. W tych wypadkach otrzymasz bon na opłacenie obsługi przez serwis iVisa.

Prosimy o kontakt jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony/a ze świadczonych przez nas usług. W uzasadnionych przypadkach przekażemy Ci bon, który będzie można wykorzystać do opłacenia prowizji serwisu iVisa podczas zamówień w przyszłości.

Jeśli wiza musi zostać do Ciebie przesłana drogą tradycyjną, podany na stronie czas przetworzenia nie uwzględnia czasu dostawy. Dotyczy on jedynie okresu liczonego od chwili otrzymania przez nas Twojego wniosku do momentu zatwierdzenia. Większość wiz (mowa o e-Visach) jest przesyłana emailem więc czas na dostawę ich nie dotyczy.
Nie, nie jesteśmy powiązani z żadną agencją rządową. iVisa to prywatna firma, która świadczy podróżnym z całego świata usługę obsługi wniosku wizowego.
Niestety nie, a to dlatego, że agencje rządowe nie informują nas o powodzie/powodach podjętej przez siebie decyzji.
Jeśli wiza nie zostanie Ci przyznana, radzimy, aby skontaktować się z najbliższą ambasadą czy konsulatem i tam uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie są Twoje możliwości w tej sytuacji.
Akceptujemy karty Visa, Mastercard, American Express oraz płatności PayPal.
Wszyscy obywatele tych terytoriów, ubiegając się o wizę za pośrednictwem naszej strony będą traktowani jako osoby posiadające narodowość/obywatelstwo wskazane w ich paszporcie. Przykładowo, podróżny z Puerto Rico zostanie potraktowany jako obywatel USA. Nie dotyczy to jednak podróżnych określanych jako BOTC (British Overseas Territories Citizen – Obywatel Brytyjskich Terytoriów Zamorskich), na podstawie Ustawy o Brytyjskich Terytoriach Zamorskich z roku 2002.
Need Help?