Już dziś zdobądź swoją turystyczną e-Visę do Brazylii przez Internet!

Dowiedz się Więcej: E-wiza Turystyczna

W styczniu 2018 roku Brazylia dopuściła elektroniczne wizy dla obywateli następujących krajów: Australia, Japonia, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Dzięki możliwości aplikowania przez Internet, podróżujący z krajów wymienionych powyżej nie muszą osobiście zgłaszać się w konsulacie. Ta uproszczona procedura oszczędza czas, tracony dotychczas w kolejkach, a także obniża koszty przetwarzania wniosku, które obowiązywały wcześniej.

Turystyczna e-Visa do Brazylii może zostać wydana osobom zaliczanym do jednej z następujących kategorii: osoby podróżujące do Brazylii na wakacje; osoby, które odwiedzają rodzinę bądź przyjaciół; osoby biorące udział w sportowych lub artystycznych wydarzeniach i zawodach, pod warunkiem, że nie pobierają za to wynagrodzenia; uczestnicy naukowych/uniwersyteckich konferencji, organizowanych przez instytucje naukowe lub badawcze, pod warunkiem, że nie pobierają za to wynagrodzenia. Osoby ubiegające się o taką wizę, otrzymają ją na wskazany przez siebie adres email. Dokona się to po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz po uiszczeniu opłaty za pomocą karty kredytowej.

Dokumenty wymagane w celu złożenia podania

DOKUMENTY DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH:

 • Kolorowy skan paszportu (strony, na której zawarte są dane osobowe) w formacie JPEG. Upewnij się, aby załączyć stronę z podpisem.
 • Cyfrowe zdjęcie w formacie JPEG.
 • Karta kredytowa/debetowa lub konto Paypal

DODATKOWE DOKUMENTY DLA NIELETNICH:

Przy składaniu podania o wizę dla osób nieletnich, gdzie konieczna jest zgoda obojga rodziców

 • Kolorowe skany paszportów (strony, na której zawarte są dane osobowe) obojga rodziców.
 • List ze zgodą na wyjazd dziecka, podpisany przez oboje rodziców.
 • Kopia aktu urodzenia. Przy składaniu podania o wizę dla osób nieletnich, nad którymi opiekę sprawuje tylko jeden rodzic
 • Kolorowy skan paszportu (strony, na której zawarte są dane osobowe) rodzica sprawującego opiekę.
 • Kopia aktu urodzenia.
 • List ze zgodą na wyjazd dziecka, aplikującego o wizę do Brazylii.
 • List uzasadniający dlaczego podanie składane jest jedynie w imieniu jednego rodzica, bądź jednego opiekuna prawnego, a także jego strona z danymi osobowymi z paszportu oraz zdjęcie.
Ważne informacje
 • Obecnie jedynie obywatele następujących państw mogą ubiegać się o turystyczną e-Visę do Brazylii: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone oraz Japonia.
 • Jedynie posiadacze pełnoprawnych paszportów mogą aplikować o turystyczną e-Visę do Brazylii.
 • Wszyscy podróżni muszą posiadać paszport, który pozostaje ważny przez przynajmniej 1 miesiąc od daty złożenia aplikacji. Jeśli Twój paszport traci ważność przed upływem 1 miesiąca, konieczne będzie odnowienie lub wyrobienie nowego paszportu jeszcze przed złożeniem podania o e-Visę.
 • e-Visa jest ważna przez 2 lata.
 • Czas Twojego pobytu w Brazylii na podstawie e-Visy jest ograniczony do 90 dni rocznie.
 • O turystyczną e-Visę do Brazylii możesz ubiegać się wyłącznie wtedy, kiedy podróżujesz do Brazylii w celach turystycznych. W przypadku podań o wizę dla dzieci obywateli Brazylii, którzy nie zostali zarejestrowani jako Brazylijczycy, konieczne jest wypełnienie oraz przesłanie ”deklaracji nieposiadania obywatelstwa” Jeśli imię i nazwisko ojca dziecka podane w akcie urodzenia, różni się od imienia i nazwiska w paszporcie ojca, osoba taka musi dodatkowo przesłać swoje prawo jazdy bądź akt ślubu, jako dokument potwierdzający tożsamość.

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat

Często Zadawane Pytania

Brazylijska e-Visa turystyczna to elektroniczna wiza podróżna, która pozwala obywatelom wybranych krajów na podróżowanie do i po Brazylii w celach turystycznych. Elektroniczna wiza jest ważna przez dwa (2) lata i upoważnia jej posiadacza do spędzenia w Brazylii 90 dni rocznie. Uzyskanie turystycznej e-Visy do Brazylii jest łatwe i można to uczynić poprzez wypełnienie [aplikacji online] (/apply-online/brazil). Oznacza to, że osoba ubiegająca się o wizę przed wyjazdem do Brazylii nie musi odwiedzić ambasady bądź konsulatu w celu uzyskania pozwolenia na podróż.

Aby wysłać Twoje podanie, będziemy potrzebować:

 • Kolorowego skanu paszportu (strony, na której zawarte są dane osobowe) w formacie JPEG. Upewnij się, aby załączyć stronę z podpisem.
 • Cyfrowego zdjęcia w formacie JPEG.
 • Karty kredytowej/debetowej lub konta Paypal

Pamiętaj jednak, że po tym, jak Twoje podanie zostanie przekazane do brazylijskiego rządu, obsługujący je urzędnicy mogą poprosić o dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

JAK WYKONAĆ DOSKONAŁE ZDJĘCIE DO SWOJEJ WIZY: Zobacz nasze filmiki

JAK WYKONAĆ DOSKONAŁE ZDJĘCIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Zobacz nasze filmiki

Koszt wizy turystycznej do Brazylii wynosi 44,5 USD. Dodatkowo należy uiścić opłatę za obsługę w wysokości 35 USD dla procedury standardowej. Obsługa procedury przyspieszonej kosztuje 65 USD, zaś pilnej 100 USD.
Zależy to od czasu na przetworzenie, który wybierzesz. Oferujemy w tym zakresie trzy opcje:
 1. Procedura standardowa: 7 dni roboczych.
 2. Procedura przyspieszona: 5 dni roboczych.
 3. Procedura pilna: 3 dni roboczych.
Turystyczna e-Visa do Brazylii pozostaje ważna przez 2 lata bądź do czasu, kiedy przestanie być ważny paszport jej właściciela – w zależności, który z tych przypadków nastąpi jako pierwszy.
Wszyscy podróżujący muszą posiadać paszport, który będzie ważny przez przynajmniej miesiąc od chwili złożenia aplikacji. Jeśli ważność Twojego paszportu jest krótsza niż 1 miesiąc, musisz albo odnowić albo wyrobić sobie nowy paszport jeszcze przed złożeniem podania o e-Visę. Warto też pamiętać, że w takim paszporcie musi znajdować się przynajmniej jedna wolna strona.
Wizy elektroniczne dostępne są dla obywateli czterech krajów: Australii, Japonii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że osoby podróżujące z wymienionych państw nie muszą już osobiście udawać się do brazylijskiej ambasady, aby wnioskować o wizę. Mogą zrobić to [przez Internet] (/apply-online/brazil) i uzyskać wizę w czasie tak krótkim, jak cztery dni robocze.
Możesz pozostać w Brazylii przez okres 90 dni w ciągu 12 miesięcy. Jeśli jednak posiadasz 30-dniową wizę i chcesz przedłużyć swój pobyt, musisz aplikować o przedłużenie na posterunku brazylijskiej policji federalnej, jeszcze przed wygaśnięciem posiadanej przez Ciebie wizy.
Twoją turystyczną e-Visę do Brazylii prześlemy Ci za pośrednictwem wiadomości email. Kiedy ją otrzymasz, należy ją wydrukować, a następnie okazać podczas rejestrowania się na pokładzie samolotu oraz w biurze imigracyjnym po przyjeździe do Brazylii. Zalecamy, aby wydrukować sobie kilka kopii na wypadek utraty jednej z nich. W takim przypadku zawsze przynajmniej jedną kopię wciąż będziesz mieć pod ręką.
 • Zdjęcie musi być wykonane w kolorze i być wysokiej rozdzielczości.
 • Osoba na zdjęciu musi patrzeć wprost w obiektyw aparatu.
 • Pozycja twarzy i ramion musi być prosta, nie może być zrobione pod żadnym kątem.
 • Zdjęcie musi zostać wykonane na białym tle
 • Na zdjęciu muszą znajdować się twarz i ramiona osoby aplikującej o wizę.
 • Na fotografii nie mogą być widoczne żadne refleksy światła, cienie, czy błyski.
 • Wyraz twarzy musi być neutralny (bez uśmiechu).
 • Oczy muszą być widoczne i otwarte.
 • Jeśli aplikant nosi okulary, nie mogą one odbijać żadnych refleksów świetlnych bądź światła.
 • Ciemne i przyciemnione okulary oraz grube oprawki są niedopuszczalne.
 • Nakrycie głowy jest niedopuszczalne, chyba że zostało ono ubrane z powodów religijnych. W takim wypadku nie może ono w żaden sposób zasłaniać wyraźnie widocznej twarzy osoby aplikującej o wizę.
 • Dzieci nie mogą mieć na zdjęciu zabawek, ani smoczka. Na zdjęciu dziecka nie może być widać rąk kogoś innego, w tym osób, które je podtrzymują.
Nie. Wszyscy podróżni, niezależnie od wieku, muszą posiadać swoją własną wizę. Mimo że sytuacja wymieniona w pytaniu jest powszechną praktyką, nie jest ona akceptowalna w przypadku e-Visy do Brazylii.
Ta kwestia może być dość kluczowa, więc warto zwrócić na nią szczególną uwagę. Jeśli chcesz uzyskać e-Visę do Brazylii dla swojego niepełnoletniego dziecka, konieczne będzie przedłożenie kilku dodatkowych dokumentów. Jako opiekun prawny musisz przesłać dodatkowe dokumenty podczas aplikowania o wizę. Należy przygotować kopię strony ze zdjęciem w paszporcie. Dotyczy to paszportów obojga rodziców. Konieczne będzie również pismo autoryzacyjne, podpisane przez oboje rodziców. Jeśli samotnie podróżujesz ze swoim dzieckiem (np. jako osoba rozwiedziona), konieczne będzie przedłożenie pozwolenia na tę podróż podpisanego przez drugiego rodzica. Jeśli drugi rodzic nie żyje, należy dostarczyć akt zgonu. Zaś jeśli posiadasz wyłączną opiekę nad dzieckiem, należy przesłać dokument, który to potwierdza. W ostatecznym rozrachunku chodzi o to, aby udowodnić, że nie wywozisz dziecka ze swojego kraju bez wiedzy i zgody drugiego rodzica.
Jaką że swoją wizę otrzymasz za pośrednictwem wiadomości email, zawsze możesz wydrukować sobie kolejną kopię. To takie proste. Jednocześnie doradzamy, aby przed wyjazdem do Brazylii wydrukować sobie kilka kopii. Po jednej do każdej sztuki bagażu – aby zabezpieczyć się w ten sposób na wypadek kradzieży bądź utraty jednej z toreb. Możesz dzięki temu zaoszczędzić sobie wiele kłopotu.
W czasie obowiązywania wizy możesz wjeżdżać do Brazylii wielokrotnie. Na posterunku brazylijskiej policji federalnej możesz też ubiegać się o przedłużenie ważności swojej wizy, ale musisz zgłosić swoje podanie jeszcze przed utratą ważności obecnej wizy.
Jeśli złożyłeś/aś podanie o turystyczną e-Visę do Brazylii, za pośrednictwem tej strony możesz zapytać o bieżący status aplikacji. Aby to uczynić, należy się zalogować. Podobnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, w ten sam sposób możesz odnowić swoją e-Visę.
Nowa turystyczna e-Visa nie może zostać uzyskana przy użyciu tego samego paszportu, do czasu aż obecna e-Visa nie wygaśnie. Jeśli zgubisz paszport, w którym znajduje się obecna, ważna e-Visa, możesz złożyć podanie o nową e-Visę turystyczną, ponownie uiszczając stosowną opłatę.
Nie. Turystyczna e-Visa do Brazylii musi zostać wydana jeszcze przed tym, zanim przekroczysz granicę tego kraju.
O tym, że Twoje podanie zostało rozpatrzone negatywnie, poinformujemy Cię za pośrednictwem wiadomości email. Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się z najbliższą brazylijską ambasadą, aby uzyskać więcej informacji.
Brazylia to częste miejsce podróży wielu turystów, którzy latają tam jak szaleni. A to dlatego, że Brazylia to przepiękny kraj, który ma wiele do zaoferowania. Wprawdzie najwięcej osób lubi odwiedzić Rio w czasie karnawału, ale istnieją też inne regiony, które warto odwiedzić. Najważniejsze to zrobić odpowiednie rozeznanie i przygotować się do podróży, tak jak w przypadku każdego innego miejsca na świecie. Koniec końców jest to obcy kraj i do wszystkiego należy się przygotować. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to zapoznać się z wymaganiami związanymi z wizą. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że będziesz jej potrzebować. Ale nie martw się, obywatele wielu krajów mogą podróżować do Brazylii w celach biznesowych i turystycznych bez wizy. Z drugiej zaś strony, obywatele krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Japonia mogą uzyskać wizę elektroniczną. Jest ona wydawana przez Internet, a my możemy pomóc Ci ją otrzymać w zaledwie kilka chwil. Ale dość już na temat dokumentów – istnieje wiele kwestii, które warto mieć na uwadze przed wyjazdem do Brazylii. Jedna z nich związana jest z Twoim zdrowiem. Zapewne obiło Ci się o uszy całe to zamieszanie z wirusem Zika, więc skontaktuj się ze swoim lekarzem i dowiedz się, co musisz zrobić, aby rzeczonym wirusem się nie zarazić. Należy się również zaszczepić przeciwko dendze, żółtej febrze i durowi brzusznemu. Wprawdzie nie występują one w całej Brazylii, ale, w zależności od regionu, który chcesz odwiedzić, dobrze o nich poczytać. Wszystkim tym chorobom można zapobiec szczepionkami, więc zadbaj o to przed wyjazdem. W innym wypadku Twój pobyt może być naprawdę nieprzyjemny. Co do pieniędzy, wyciągniecie środków z bankomatu może być nieco utrudnione. Po pierwsze, nie wszystkie bankomaty akceptują wszystkie rodzaje kart debetowych. Dla przykładu, większość z nich nie przyjmuje kart Cirrus. Warto mieć przy sobie gotówkę i starać się nie wypłacać pieniędzy w pierwszych dniach każdego miesiąca. A to dlatego, że Brazylijczycy zazwyczaj otrzymują swoje wynagrodzenie w tym czasie, więc przy bankomacie może zaskoczyć Cię bardzo długa kolejka. Nie zaszkodzi też poinformować swój bank, że wyjeżdżasz do Brazylii. Tak na wszelki wypadek. W kwestii pieniędzy warto być bardzo rozsądnym i nie nosić przy sobie zbyt wiele gotówki. W Brazylii dość często zdarzają się kieszonkowcy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mogły dojść do Ciebie informacje, że w Brazylii ludzie są porywani dla okupu. Wprawdzie czasem się to zdarza, to nie jest to tak popularne, jak może Ci się wydawać. W tej kwestii wystarczy być po prostu ostrożnym, nie zapuszczać się w niebezpieczne rejony i nie wchodzić w ciemne uliczki. Najlepiej, jeśli będziesz podróżować w towarzystwie. Naszym zdaniem idąc ulicą, nie należy mieć na sobie biżuterii, czy na przykład obnosić się z drogim aparatem. Lepiej zostawić je w domu, czy w hotelu. Możesz się dość mocno zdziwić, kiedy dowiesz się, ile osób kończy bez swoich łańcuszków na szyi. Jeśli chodzi o jedzenie i picie, wszystko zależy od regionu, który masz zamiar odwiedzić. Niezależnie od wszystkiego, zalecamy picie butelkowanej wody, jako że niektóre regiony mają problemy z zakażoną wodą, owocami i warzywami. Nigdy nie należy jeść surowych warzyw, zalecamy też, aby przed zjedzeniem, owoce obierać ze skórki. Mogą wystąpić też pewne problemy w sferze komunikacji, gdyż wielu osobom podróżującym do Brazylii wydaje się, że w kraju tym mówi się po hiszpańsku. Nic bardziej mylnego. W Brazylii mówi się po portugalsku, który od hiszpańskiego różni się w znacznym stopniu. Po pierwsze zupełnie inna jest wymowa. Niektóre słowa mogą być podobne, ale nie będzie łatwo, opierając się jedynie na tych kilku wyrażeniach. Na szczęście dla Ciebie, spotkasz też ludzi, którzy mówią po angielsku, ale raczej nie zdarzy się to w mniejszych miejscowościach. Niemniej jeśli wybierasz się do dużego miasta, zapewne sobie poradzisz i doskonale odnajdziesz się wśród miejscowej ludności. Brazylia to dość hałaśliwy kraj, szczególnie w zurbanizowanych rejonach. W barach gra głośna muzyka, a nocą po niebie latają helikoptery, nie mówiąc już o ruchu ulicznym. Jeśli przeszkadzają Ci hałasy, możesz rozważyć używanie zatyczek do uszu. Nawet jeśli zamierzasz odwiedzić tereny wiejskie, nie oznacza to, że unikniesz hałasu. Koguty o 3 w nocy w ogóle nie będą się Tobą przejmować, a dodatkowo istnieje duża szansa, że przez całą noc będą szczekały psy. Przejdźmy może lepiej do tego przyjemniejszego aspektu Brazylii – zasmakujesz tu najlepszego jedzenia ulicznego w całym swoim życiu. Oczywiście zalecamy uwagę, jako że warto być ostrożnym jeśli chodzi o jedzenie, ale wystarczy chwilę poszukać informacji w Internecie, a od razu dowiesz się, gdzie warto jadać. Ogólnie rzecz biorąc jedzenie jest tu tanie, a jeśli nie będziesz się pilnować, z wakacji wrócisz z kilkoma dodatkowymi kilogramami. Co do tego, kiedy wybrać się do Brazylii, musisz mieć na uwadze, że wszyscy podchodzą tu do wakacji bardzo poważnie. Po pierwsze, każda osoba, która pracuje w Brazylii chce spędzić swój urlop na tej samej piaszczystej, ciepłej plaży, co inni turyści. W końcu Brazylia ma doskonały klimat i bardzo długą linię brzegową. W wyniku tego opłaty za zakwaterowanie i jedzenie wokół plaży mocno zdrożeją. Nie zapominajmy też o wszelkich festiwalach i tym podobnych. Ogólnie rzecz biorąc podróżowanie po Brazylii to wspaniały pomysł, ale może Cię to trochę kosztować. Jeśli więc masz taką możliwość, lepiej przyjechać do tego kraju poza sezonem wakacyjnym. Poza sezonem w większości będzie można skorzystać z tych samych atrakcji, oprócz festiwali, a za to nie będzie tłumów i będzie o wiele taniej. Wiele ludzi ma podróż do Brazylii na swojej liście rzeczy, które chciałyby zrobić przed śmiercią. Nietrudno zrozumieć dlaczego. Brazylia jest naprawdę ogromna i można doświadczyć tu wielu ciekawych przeżyć. Od festiwali i długich dni na plaży po ekscytujące wycieczki po Amazonii. Z całą pewnością warto tu przyjechać. Jednakże pamiętaj, aby przed przylotem dobrze przygotować się do wycieczki – unikniesz w ten sposób niemiłych niespodzianek.
E-Visa to oficjalny dokument pozwalający na wjazd do danego kraju i na podróżowanie po nim. E-Visy są alternatywą do wiz wydawanych na przejściach granicznych lub w ambasadach/konsulatach w formie tradycyjnych wiz papierowych. E-Visy połączone są elektronicznie z paszportami poszczególnych podróżnych.
Nasz usługa rozpoczyna się od pozyskania przez Ciebie tej informacji. Możesz skorzystać z naszego aktualizowanego na bieżąco narzędzia z wymaganiami odnośnie wizy, aby dowiedzieć się, czy jest Ci potrzebna wiza turystyczna. Wystarczy jedynie, że podasz swoją narodowość oraz kraj, który chcesz odwiedzić. Na podstawie tej informacji określimy koszty uzyskania wizy; ilość wjazdów, jaką umożliwia dokument; datę od kiedy będzie on obowiązywał oraz powiemy, co robić dalej – jak na przykład aplikować bezpośrednio przez naszą stronę!
Najlepszym miejscem do uzyskania odpowiedzi na te pytania będzie nasze narzędzie z wymaganiami dotyczącymi wizy. Każdy kraj ma inne zasady i opłaty za wizę. Jeśli Ci się spieszy, możesz również aplikować online, a wtedy uzyskasz odpowiedź na to pytanie z poziomu wypełnianego formularza.
Zależy to od kraju, który wydaje wizę. Dla wielu krajów, jak na przykład w wypadku australijskiej ETA, czy e-Visy do Turcji, proces może zostać zakończony nawet w ciągu 15 minut (przy skorzystaniu z procedury pilnej). W przypadku innych krajów, jak na przykład podczas ubiegania się o wizę turystyczną do Indii, proces trwa zazwyczaj około 24 godzin. Dokładny czas zostanie podany w formularzu aplikacyjnym. Co możemy zagwarantować, to że ubieganie się o wizę za pośrednictwem serwisu iVisa jest najszybszym dostępnym sposobem pozyskania tego dokumentu.
Dokumenty muszą być wydrukowane na pustej, białej kartce w formacie A4. Drukowanie dwustronne lub pomniejszenie formatu jest nieakceptowalne.
Pomożemy Ci przejść przez proces pozyskania wizy turystycznej w najszybszy i najprostszy możliwy sposób. Dzięki łatwym w użyciu formularzom aplikacyjnym oraz doskonałej obsłudze Klienta dostępnej 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, sprawiamy, że proces uzyskania wizy jest szybki i prosty! Co więcej, korzystamy z najlepszych metod jeśli chodzi o zabezpieczenie Twoich danych osobowych oraz informacji na temat Twojej karty kredytowej.
iVisa oferuje dwa typy wiz: wizy elektroniczne (e-Visy) oraz tradycyjne wizy papierowe – w zależności od tego, gdzie się udajesz. Dodatkowo oferujemy również następujące usługi/dokumenty, wymagane przez wybrane kraje: ETA (elektroniczna autoryzacja podróży), karty turystyczne, formularz wcześniejszej rejestracji dla wiz on arrival, zaproszenia dla turystów oraz usługę rejestracji w ambasadzie.
 1. Wybierz kraj, do którego chcesz otrzymać wizę.
 2. Wybierz typ wizy i dokładnie przeczytaj instrukcję.
 3. Kliknij Aplikuj
 4. Wypełnij formularz aplikacyjny
 5. Zapłać przy użyciu karty Visa, Mastercard lub innej karty debetowej.
 6. Poczekaj na potwierdzenie przesłane w wiadomości email, następnie pobierz i wydrukuj e-Visę ze swojego konta.
 7. Okaż wydrukowaną e-Visę celnikowi podczas przekraczania granicy.
Pamiętaj o tym, że większość krajów nie pobiera opłaty za obsługę wniosku wizowego. Głównym powodem, dla którego przetwarzamy tysiące wiz miesięcznie jest to, że zaoszczędzamy podróżnym sporo czasu i trudności. Nasze usługi świadczymy za pomocą strony internetowej, na której można znaleźć łatwy w użyciu formularz aplikacyjny. Dużo prościej jest złożyć podanie za naszym pośrednictwem – szczególnie dotyczy to użytkowników mobilnych i dużych grup. Wszystkim naszym klientom przesyłamy wizy na wiele dni przed podróżą. Jest to szczególnie pomocne dla tych osób, które zamówiły wizę z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Posiadamy też dostępną 24 godziny na dobę obsługę – nasi konsultanci specjalizują się w swojej dziedzinie, mówią po angielsku, a ich biuro znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Akceptujemy wiele walut a nasza strona będzie przetłumaczona na ponad 20 języków. Wierzymy, że opłata, którą pobieramy jest warta Twojego czasu i spokoju, ale pamiętaj, że jeśli chcesz, zawsze możesz skorzystać z „darmowych” usług poszczególnych rządów.
Jeśli już złożyłeś/aś wniosek za pośrednictwem naszej strony, zaloguj się na swoje konto i sprawdź status swojego zamówienia/podania. Konto generowane jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Kliknij w link przesłany w wiadomości email z potwierdzeniem, aby ustalić hasło, albo wejdź na stronę logowania, ustal hasło i wejdź na konto z tego poziomu. Pamiętaj, że w większości przypadków Twoja wiza zostanie Ci dostarczona za pośrednictwem wiadomości email. Będzie też dostępna na Twoim koncie, po zalogowaniu.
To zdarza się naprawdę rzadko. Jednak jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, zwrócimy Ci pełną kwotę opłaty rządowej oraz naszej prowizji za obsługę. Wszystko na podstawie 100% gwarancji zatwierdzenia. Zwrot ten zostanie przyznany w postaci bonu, który będzie można wykorzystać na naszej stronie w przyszłości. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy. Jeden z naszych Specjalistów ds. Obsługi Klienta z chęcią Ci pomoże.
Jeśli jeszcze nie przetworzyliśmy Twojego podania, bez problemu możemy wprowadzić zmiany. Sprawdzimy też podane przez Ciebie dane pod kątem ewentualnych pomyłek. Jeśli natomiast przekazaliśmy już Twoje podanie do odpowiedniego rządu, czasem będzie można dokonać poprawek, a czasem nie. Jeśli zauważysz błąd w swojej aplikacji, skontaktuj się z nami jak najszybciej (najlepiej przez chat).
Niektóre państwa wymagają szczepienia przeciwko żółtej febrze, szczególnie jeśli przyjeżdżasz z kraju o podwyższonym ryzyku zarażenia tą chorobą. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. Tylko i wyłącznie na podróżnym spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie tych przepisów przed wyjazdem do danego kraju.
Aby pobrać fakturę, zaloguj się na swoje konto i ściągnij ją bezpośrednio stamtąd.
Możesz ponownie wydrukować swoją e-Visa z poziomu swojej skrzynki mailowej. Alternatywnie możesz skorzystać w tym celu ze swojego konta w serwisie iVisa.
Tak. Po przetworzeniu transakcji system iVisa nie przechowuje danych Twojej karty kredytowej.
Wszystkie wizy dają jedynie pozwolenie na dotarcie do granicy danego kraju. O tym, czy możesz wjechać na jego teren, zadecyduje celnik na granicy.

Wiemy, że w planach naszych aplikantów mogą pojawić się niespodziewane zmiany, na które nie mają oni żadnego wpływu. Zmiany te mogą czasem uniemożliwić im podróż, tym samym sprawiając, że wiza nie jest już dłużej potrzebna. Dlatego w pełni rozumiemy, że możesz chcieć wycofać swój wniosek i ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty. Jednak musisz mieć na uwadze, że zwrotów dokonujemy zgodnie z Wytycznymi polityki zwrotów:

 • Jeśli Twoje podanie nie zostało jeszcze sprawdzone przez nasz zespół, ani przesłane do jednostki rządowej, wówczas otrzymasz w postaci bonu całą przekazaną nam kwotę – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już zweryfikowane przez nasz zespół, ale nie zostało jeszcze przesłane do jednostki rządowej, w całości zwrócimy Ci w postaci bonu opłatę rządową (koszt wizy).
 • Jeśli Twoje podanie zostało już przesłane do jednostki rządowej lub wiza już została wydana, nie możemy zwrócić Ci żadnych środków.

Nasza polityka dotyczy również następujących okoliczności:

 • Jeśli popełnimy błąd w Twoim wniosku, zwrócimy Ci 100% kwoty naszej prowizji za obsługę, a następnie przetworzymy Twoje podanie jeszcze raz bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Jeśli zapłacisz za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym, a my nie dostarczymy dokumentu potrzebnego do podróży w wyznaczonym czasie, otrzymasz bon do iVisa w wysokości opłaty za obsługę w trybie przyspieszonym lub pilnym.
 • Jeśli Twój wyjazd się nie odbędzie, ponieważ iVisa nie dostarczy dokumentu potrzebnego do podróży na czas, otrzymasz w gotówce zwrot pełnej przekazanej nam kwoty – zarówno prowizję iVisa za obsługę, jak i opłatę rządową.
  • Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, kiedy opóźnienie wystąpiło po stronie rządu lub kiedy wyjazd planowany jest na datę wcześniejszą, niż ta, która wynika z naszej pilnej procedury obsługi. W tych wypadkach otrzymasz bon na opłacenie obsługi przez serwis iVisa.

Prosimy o kontakt jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony/a ze świadczonych przez nas usług. W uzasadnionych przypadkach przekażemy Ci bon, który będzie można wykorzystać do opłacenia prowizji serwisu iVisa podczas zamówień w przyszłości.

Jeśli wiza musi zostać do Ciebie przesłana drogą tradycyjną, podany na stronie czas przetworzenia nie uwzględnia czasu dostawy. Dotyczy on jedynie okresu liczonego od chwili otrzymania przez nas Twojego wniosku do momentu zatwierdzenia. Większość wiz (mowa o e-Visach) jest przesyłana emailem więc czas na dostawę ich nie dotyczy.
Nie, nie jesteśmy powiązani z żadną agencją rządową. iVisa to prywatna firma, która świadczy podróżnym z całego świata usługę obsługi wniosku wizowego.
Niestety nie, a to dlatego, że agencje rządowe nie informują nas o powodzie/powodach podjętej przez siebie decyzji.
Jeśli wiza nie zostanie Ci przyznana, radzimy, aby skontaktować się z najbliższą ambasadą czy konsulatem i tam uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie są Twoje możliwości w tej sytuacji.
Akceptujemy karty Visa, Mastercard, American Express oraz płatności PayPal.
Wszyscy obywatele tych terytoriów, ubiegając się o wizę za pośrednictwem naszej strony będą traktowani jako osoby posiadające narodowość/obywatelstwo wskazane w ich paszporcie. Przykładowo, podróżny z Puerto Rico zostanie potraktowany jako obywatel USA. Nie dotyczy to jednak podróżnych określanych jako BOTC (British Overseas Territories Citizen – Obywatel Brytyjskich Terytoriów Zamorskich), na podstawie Ustawy o Brytyjskich Terytoriach Zamorskich z roku 2002.
Need Help?