Brazylia - Open for Tourism
18,250+ Travel Documents processed by iVisa
 
   
 
 
 
     
 
1.2M Szczęśliwi klienci 99% Dostawa na czas 10 Lata doświadczenia
Zalecany Trustpilot. Jesteśmy liderem branży w zakresie innowacji i reputacji.

Dowiedz się Więcej: E-wiza Turystyczna

W styczniu 2018 roku Brazylia dopuściła elektroniczne wizy dla obywateli następujących krajów: Australia, Japonia, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Dzięki możliwości aplikowania przez Internet, podróżujący z krajów wymienionych powyżej nie muszą osobiście zgłaszać się w konsulacie. Ta uproszczona procedura oszczędza czas, tracony dotychczas w kolejkach, a także obniża koszty przetwarzania wniosku, które obowiązywały wcześniej.

Turystyczna e-Visa do Brazylii może zostać wydana osobom zaliczanym do jednej z następujących kategorii: osoby podróżujące do Brazylii na wakacje; osoby, które odwiedzają rodzinę bądź przyjaciół; osoby biorące udział w sportowych lub artystycznych wydarzeniach i zawodach, pod warunkiem, że nie pobierają za to wynagrodzenia; uczestnicy naukowych/uniwersyteckich konferencji, organizowanych przez instytucje naukowe lub badawcze, pod warunkiem, że nie pobierają za to wynagrodzenia. Osoby ubiegające się o taką wizę, otrzymają ją na wskazany przez siebie adres email. Dokona się to po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz po uiszczeniu opłaty za pomocą karty kredytowej.

Dokumenty wymagane w celu złożenia podania

DOKUMENTY DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH:

 • Kolorowy skan paszportu (strony, na której zawarte są dane osobowe) w formacie JPEG. Upewnij się, aby załączyć stronę z podpisem.
 • Cyfrowe zdjęcie w formacie JPEG.
 • Karta kredytowa/debetowa lub konto Paypal

DODATKOWE DOKUMENTY DLA NIELETNICH:

Przy składaniu podania o wizę dla osób nieletnich, gdzie konieczna jest zgoda obojga rodziców

 • Kolorowe skany paszportów (strony, na której zawarte są dane osobowe) obojga rodziców.
 • List ze zgodą na wyjazd dziecka, podpisany przez oboje rodziców.
 • Kopia aktu urodzenia. Przy składaniu podania o wizę dla osób nieletnich, nad którymi opiekę sprawuje tylko jeden rodzic
 • Kolorowy skan paszportu (strony, na której zawarte są dane osobowe) rodzica sprawującego opiekę.
 • Kopia aktu urodzenia.
 • List ze zgodą na wyjazd dziecka, aplikującego o wizę do Brazylii.
 • List uzasadniający dlaczego podanie składane jest jedynie w imieniu jednego rodzica, bądź jednego opiekuna prawnego, a także jego strona z danymi osobowymi z paszportu oraz zdjęcie.
Ważne informacje
 • Obecnie jedynie obywatele następujących państw mogą ubiegać się o turystyczną e-Visę do Brazylii: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone oraz Japonia.
 • Jedynie posiadacze pełnoprawnych paszportów mogą aplikować o turystyczną e-Visę do Brazylii.
 • Wszyscy podróżni muszą posiadać paszport, który pozostaje ważny przez przynajmniej 1 miesiąc od daty złożenia aplikacji. Jeśli Twój paszport traci ważność przed upływem 1 miesiąca, konieczne będzie odnowienie lub wyrobienie nowego paszportu jeszcze przed złożeniem podania o e-Visę.
 • e-Visa jest ważna przez 2 lata.
 • Czas Twojego pobytu w Brazylii na podstawie e-Visy jest ograniczony do 90 dni rocznie.
 • O turystyczną e-Visę do Brazylii możesz ubiegać się wyłącznie wtedy, kiedy podróżujesz do Brazylii w celach turystycznych. W przypadku podań o wizę dla dzieci obywateli Brazylii, którzy nie zostali zarejestrowani jako Brazylijczycy, konieczne jest wypełnienie oraz przesłanie ”deklaracji nieposiadania obywatelstwa” Jeśli imię i nazwisko ojca dziecka podane w akcie urodzenia, różni się od imienia i nazwiska w paszporcie ojca, osoba taka musi dodatkowo przesłać swoje prawo jazdy bądź akt ślubu, jako dokument potwierdzający tożsamość.

Czy ta strona była pomocna?

Questions?

Brazylijska e-Visa turystyczna to elektroniczna wiza podróżna, która pozwala obywatelom wybranych krajów na podróżowanie do i po Brazylii w celach turystycznych. Elektroniczna wiza jest ważna przez dwa (2) lata i upoważnia jej posiadacza do spędzenia w Brazylii 90 dni rocznie. Uzyskanie turystycznej e-Visy do Brazylii jest łatwe i można to uczynić poprzez wypełnienie [aplikacji online] (/apply-online/brazil). Oznacza to, że osoba ubiegająca się o wizę przed wyjazdem do Brazylii nie musi odwiedzić ambasady bądź konsulatu w celu uzyskania pozwolenia na podróż.

Aby wysłać Twoje podanie, będziemy potrzebować:

 • Kolorowego skanu paszportu (strony, na której zawarte są dane osobowe) w formacie JPEG. Upewnij się, aby załączyć stronę z podpisem.
 • Cyfrowego zdjęcia w formacie JPEG.
 • Karty kredytowej/debetowej lub konta Paypal

Pamiętaj jednak, że po tym, jak Twoje podanie zostanie przekazane do brazylijskiego rządu, obsługujący je urzędnicy mogą poprosić o dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

JAK WYKONAĆ DOSKONAŁE ZDJĘCIE DO SWOJEJ WIZY: Zobacz nasze filmiki

JAK WYKONAĆ DOSKONAŁE ZDJĘCIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Zobacz nasze filmiki

Koszt wizy turystycznej do Brazylii wynosi 44,5 USD. Dodatkowo należy uiścić opłatę za obsługę w wysokości 35 USD dla procedury standardowej. Obsługa procedury przyspieszonej kosztuje 65 USD, zaś pilnej 100 USD.
Zależy to od czasu na przetworzenie, który wybierzesz. Oferujemy w tym zakresie trzy opcje:
 1. Procedura standardowa: 7 dni roboczych.
 2. Procedura przyspieszona: 5 dni roboczych.
 3. Procedura pilna: 3 dni roboczych.
Turystyczna e-Visa do Brazylii pozostaje ważna przez 2 lata bądź do czasu, kiedy przestanie być ważny paszport jej właściciela – w zależności, który z tych przypadków nastąpi jako pierwszy.
Wszyscy podróżujący muszą posiadać paszport, który będzie ważny przez przynajmniej miesiąc od chwili złożenia aplikacji. Jeśli ważność Twojego paszportu jest krótsza niż 1 miesiąc, musisz albo odnowić albo wyrobić sobie nowy paszport jeszcze przed złożeniem podania o e-Visę. Warto też pamiętać, że w takim paszporcie musi znajdować się przynajmniej jedna wolna strona.
Wizy elektroniczne dostępne są dla obywateli czterech krajów: Australii, Japonii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że osoby podróżujące z wymienionych państw nie muszą już osobiście udawać się do brazylijskiej ambasady, aby wnioskować o wizę. Mogą zrobić to [przez Internet] (/apply-online/brazil) i uzyskać wizę w czasie tak krótkim, jak cztery dni robocze.
Możesz pozostać w Brazylii przez okres 90 dni w ciągu 12 miesięcy. Jeśli jednak posiadasz 30-dniową wizę i chcesz przedłużyć swój pobyt, musisz aplikować o przedłużenie na posterunku brazylijskiej policji federalnej, jeszcze przed wygaśnięciem posiadanej przez Ciebie wizy.
Twoją turystyczną e-Visę do Brazylii prześlemy Ci za pośrednictwem wiadomości email. Kiedy ją otrzymasz, należy ją wydrukować, a następnie okazać podczas rejestrowania się na pokładzie samolotu oraz w biurze imigracyjnym po przyjeździe do Brazylii. Zalecamy, aby wydrukować sobie kilka kopii na wypadek utraty jednej z nich. W takim przypadku zawsze przynajmniej jedną kopię wciąż będziesz mieć pod ręką.
 • Zdjęcie musi być wykonane w kolorze i być wysokiej rozdzielczości.
 • Osoba na zdjęciu musi patrzeć wprost w obiektyw aparatu.
 • Pozycja twarzy i ramion musi być prosta, nie może być zrobione pod żadnym kątem.
 • Zdjęcie musi zostać wykonane na białym tle
 • Na zdjęciu muszą znajdować się twarz i ramiona osoby aplikującej o wizę.
 • Na fotografii nie mogą być widoczne żadne refleksy światła, cienie, czy błyski.
 • Wyraz twarzy musi być neutralny (bez uśmiechu).
 • Oczy muszą być widoczne i otwarte.
 • Jeśli aplikant nosi okulary, nie mogą one odbijać żadnych refleksów świetlnych bądź światła.
 • Ciemne i przyciemnione okulary oraz grube oprawki są niedopuszczalne.
 • Nakrycie głowy jest niedopuszczalne, chyba że zostało ono ubrane z powodów religijnych. W takim wypadku nie może ono w żaden sposób zasłaniać wyraźnie widocznej twarzy osoby aplikującej o wizę.
 • Dzieci nie mogą mieć na zdjęciu zabawek, ani smoczka. Na zdjęciu dziecka nie może być widać rąk kogoś innego, w tym osób, które je podtrzymują.
Nie. Wszyscy podróżni, niezależnie od wieku, muszą posiadać swoją własną wizę. Mimo że sytuacja wymieniona w pytaniu jest powszechną praktyką, nie jest ona akceptowalna w przypadku e-Visy do Brazylii.
Ta kwestia może być dość kluczowa, więc warto zwrócić na nią szczególną uwagę. Jeśli chcesz uzyskać e-Visę do Brazylii dla swojego niepełnoletniego dziecka, konieczne będzie przedłożenie kilku dodatkowych dokumentów. Jako opiekun prawny musisz przesłać dodatkowe dokumenty podczas aplikowania o wizę. Należy przygotować kopię strony ze zdjęciem w paszporcie. Dotyczy to paszportów obojga rodziców. Konieczne będzie również pismo autoryzacyjne, podpisane przez oboje rodziców. Jeśli samotnie podróżujesz ze swoim dzieckiem (np. jako osoba rozwiedziona), konieczne będzie przedłożenie pozwolenia na tę podróż podpisanego przez drugiego rodzica. Jeśli drugi rodzic nie żyje, należy dostarczyć akt zgonu. Zaś jeśli posiadasz wyłączną opiekę nad dzieckiem, należy przesłać dokument, który to potwierdza. W ostatecznym rozrachunku chodzi o to, aby udowodnić, że nie wywozisz dziecka ze swojego kraju bez wiedzy i zgody drugiego rodzica.
Jaką że swoją wizę otrzymasz za pośrednictwem wiadomości email, zawsze możesz wydrukować sobie kolejną kopię. To takie proste. Jednocześnie doradzamy, aby przed wyjazdem do Brazylii wydrukować sobie kilka kopii. Po jednej do każdej sztuki bagażu – aby zabezpieczyć się w ten sposób na wypadek kradzieży bądź utraty jednej z toreb. Możesz dzięki temu zaoszczędzić sobie wiele kłopotu.
W czasie obowiązywania wizy możesz wjeżdżać do Brazylii wielokrotnie. Na posterunku brazylijskiej policji federalnej możesz też ubiegać się o przedłużenie ważności swojej wizy, ale musisz zgłosić swoje podanie jeszcze przed utratą ważności obecnej wizy.
Jeśli złożyłeś/aś podanie o turystyczną e-Visę do Brazylii, za pośrednictwem tej strony możesz zapytać o bieżący status aplikacji. Aby to uczynić, należy się zalogować. Podobnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, w ten sam sposób możesz odnowić swoją e-Visę.
Nowa turystyczna e-Visa nie może zostać uzyskana przy użyciu tego samego paszportu, do czasu aż obecna e-Visa nie wygaśnie. Jeśli zgubisz paszport, w którym znajduje się obecna, ważna e-Visa, możesz złożyć podanie o nową e-Visę turystyczną, ponownie uiszczając stosowną opłatę.
Nie. Turystyczna e-Visa do Brazylii musi zostać wydana jeszcze przed tym, zanim przekroczysz granicę tego kraju.
O tym, że Twoje podanie zostało rozpatrzone negatywnie, poinformujemy Cię za pośrednictwem wiadomości email. Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się z najbliższą brazylijską ambasadą, aby uzyskać więcej informacji.
Brazylia to częste miejsce podróży wielu turystów, którzy latają tam jak szaleni. A to dlatego, że Brazylia to przepiękny kraj, który ma wiele do zaoferowania. Wprawdzie najwięcej osób lubi odwiedzić Rio w czasie karnawału, ale istnieją też inne regiony, które warto odwiedzić. Najważniejsze to zrobić odpowiednie rozeznanie i przygotować się do podróży, tak jak w przypadku każdego innego miejsca na świecie. Koniec końców jest to obcy kraj i do wszystkiego należy się przygotować. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to zapoznać się z wymaganiami związanymi z wizą. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że będziesz jej potrzebować. Ale nie martw się, obywatele wielu krajów mogą podróżować do Brazylii w celach biznesowych i turystycznych bez wizy. Z drugiej zaś strony, obywatele krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Japonia mogą uzyskać wizę elektroniczną. Jest ona wydawana przez Internet, a my możemy pomóc Ci ją otrzymać w zaledwie kilka chwil. Ale dość już na temat dokumentów – istnieje wiele kwestii, które warto mieć na uwadze przed wyjazdem do Brazylii. Jedna z nich związana jest z Twoim zdrowiem. Zapewne obiło Ci się o uszy całe to zamieszanie z wirusem Zika, więc skontaktuj się ze swoim lekarzem i dowiedz się, co musisz zrobić, aby rzeczonym wirusem się nie zarazić. Należy się również zaszczepić przeciwko dendze, żółtej febrze i durowi brzusznemu. Wprawdzie nie występują one w całej Brazylii, ale, w zależności od regionu, który chcesz odwiedzić, dobrze o nich poczytać. Wszystkim tym chorobom można zapobiec szczepionkami, więc zadbaj o to przed wyjazdem. W innym wypadku Twój pobyt może być naprawdę nieprzyjemny. Co do pieniędzy, wyciągniecie środków z bankomatu może być nieco utrudnione. Po pierwsze, nie wszystkie bankomaty akceptują wszystkie rodzaje kart debetowych. Dla przykładu, większość z nich nie przyjmuje kart Cirrus. Warto mieć przy sobie gotówkę i starać się nie wypłacać pieniędzy w pierwszych dniach każdego miesiąca. A to dlatego, że Brazylijczycy zazwyczaj otrzymują swoje wynagrodzenie w tym czasie, więc przy bankomacie może zaskoczyć Cię bardzo długa kolejka. Nie zaszkodzi też poinformować swój bank, że wyjeżdżasz do Brazylii. Tak na wszelki wypadek. W kwestii pieniędzy warto być bardzo rozsądnym i nie nosić przy sobie zbyt wiele gotówki. W Brazylii dość często zdarzają się kieszonkowcy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mogły dojść do Ciebie informacje, że w Brazylii ludzie są porywani dla okupu. Wprawdzie czasem się to zdarza, to nie jest to tak popularne, jak może Ci się wydawać. W tej kwestii wystarczy być po prostu ostrożnym, nie zapuszczać się w niebezpieczne rejony i nie wchodzić w ciemne uliczki. Najlepiej, jeśli będziesz podróżować w towarzystwie. Naszym zdaniem idąc ulicą, nie należy mieć na sobie biżuterii, czy na przykład obnosić się z drogim aparatem. Lepiej zostawić je w domu, czy w hotelu. Możesz się dość mocno zdziwić, kiedy dowiesz się, ile osób kończy bez swoich łańcuszków na szyi. Jeśli chodzi o jedzenie i picie, wszystko zależy od regionu, który masz zamiar odwiedzić. Niezależnie od wszystkiego, zalecamy picie butelkowanej wody, jako że niektóre regiony mają problemy z zakażoną wodą, owocami i warzywami. Nigdy nie należy jeść surowych warzyw, zalecamy też, aby przed zjedzeniem, owoce obierać ze skórki. Mogą wystąpić też pewne problemy w sferze komunikacji, gdyż wielu osobom podróżującym do Brazylii wydaje się, że w kraju tym mówi się po hiszpańsku. Nic bardziej mylnego. W Brazylii mówi się po portugalsku, który od hiszpańskiego różni się w znacznym stopniu. Po pierwsze zupełnie inna jest wymowa. Niektóre słowa mogą być podobne, ale nie będzie łatwo, opierając się jedynie na tych kilku wyrażeniach. Na szczęście dla Ciebie, spotkasz też ludzi, którzy mówią po angielsku, ale raczej nie zdarzy się to w mniejszych miejscowościach. Niemniej jeśli wybierasz się do dużego miasta, zapewne sobie poradzisz i doskonale odnajdziesz się wśród miejscowej ludności. Brazylia to dość hałaśliwy kraj, szczególnie w zurbanizowanych rejonach. W barach gra głośna muzyka, a nocą po niebie latają helikoptery, nie mówiąc już o ruchu ulicznym. Jeśli przeszkadzają Ci hałasy, możesz rozważyć używanie zatyczek do uszu. Nawet jeśli zamierzasz odwiedzić tereny wiejskie, nie oznacza to, że unikniesz hałasu. Koguty o 3 w nocy w ogóle nie będą się Tobą przejmować, a dodatkowo istnieje duża szansa, że przez całą noc będą szczekały psy. Przejdźmy może lepiej do tego przyjemniejszego aspektu Brazylii – zasmakujesz tu najlepszego jedzenia ulicznego w całym swoim życiu. Oczywiście zalecamy uwagę, jako że warto być ostrożnym jeśli chodzi o jedzenie, ale wystarczy chwilę poszukać informacji w Internecie, a od razu dowiesz się, gdzie warto jadać. Ogólnie rzecz biorąc jedzenie jest tu tanie, a jeśli nie będziesz się pilnować, z wakacji wrócisz z kilkoma dodatkowymi kilogramami. Co do tego, kiedy wybrać się do Brazylii, musisz mieć na uwadze, że wszyscy podchodzą tu do wakacji bardzo poważnie. Po pierwsze, każda osoba, która pracuje w Brazylii chce spędzić swój urlop na tej samej piaszczystej, ciepłej plaży, co inni turyści. W końcu Brazylia ma doskonały klimat i bardzo długą linię brzegową. W wyniku tego opłaty za zakwaterowanie i jedzenie wokół plaży mocno zdrożeją. Nie zapominajmy też o wszelkich festiwalach i tym podobnych. Ogólnie rzecz biorąc podróżowanie po Brazylii to wspaniały pomysł, ale może Cię to trochę kosztować. Jeśli więc masz taką możliwość, lepiej przyjechać do tego kraju poza sezonem wakacyjnym. Poza sezonem w większości będzie można skorzystać z tych samych atrakcji, oprócz festiwali, a za to nie będzie tłumów i będzie o wiele taniej. Wiele ludzi ma podróż do Brazylii na swojej liście rzeczy, które chciałyby zrobić przed śmiercią. Nietrudno zrozumieć dlaczego. Brazylia jest naprawdę ogromna i można doświadczyć tu wielu ciekawych przeżyć. Od festiwali i długich dni na plaży po ekscytujące wycieczki po Amazonii. Z całą pewnością warto tu przyjechać. Jednakże pamiętaj, aby przed przylotem dobrze przygotować się do wycieczki – unikniesz w ten sposób niemiłych niespodzianek.

Pozostańmy w kontakcie!

Dołącz do biuletynu, otrzymaj najlepsze porady podróżne.

© 2014-2023 iVisa.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. iVisa oraz logo iVisa to zarejestrowane znaki handlowe należące do iVisa.com.

Polski - pl |
$ USD