Czad wiza informacje

Home > Czad > Chad Short Term Visa
 
   
 
 
 
     
 

Dowiedz się Więcej: Wiza krótkoterminowa

Więcej informacji wkrótce!
Dokumenty wymagane w celu złożenia podania
Ważne informacje

Polityka wizowa Czadu jest stosunkowo jasna i przejrzysta. Jej przestrzeganie po stronie służb państwowych jest już jednak dyskusyjne – nie dotyczy to co prawda korpusu dyplomatycznego, a raczej służb granicznych, niemniej jednak warto zawsze pamiętać, że sytuacja w Czadzie jest niestabilna i w praktyce nawet ważna wiza czasem musi zostać poparta łapówką.

Wiza do Czadu: wymogi podstawowe

Formalności związane z wnioskiem wizowym mogą zostać dopełnione w dowolnej placówce dyplomatycznej Czadu. Najbliższe znajdują się w Berlinie, Moskwie, Brukseli i Paryżu. Nie ma możliwości otrzymania wizy na granicy, nie funkcjonuje też żaden sprawny elektroniczny system wydawania takich dokumentów. Wizę najlepiej od razu skopiować i poświadczyć urzędowo zgodność z oryginałem. Dość nietypowe, ale korzystne, są regulacje związane z ważnością paszportu. W Czadzie bowiem wystarczy, żeby był on choćby minimalnie dłużej ważny od wizy. Ze względów praktycznych jednak zaleca się zachowanie co najmniej trzymiesięcznej, a najlepiej sześciomiesięcznej ważności paszportu od planowanej daty wyjazdu. Taki jest standard światowy, a ponieważ przepisy w Czadzie są w tym zakresie nieprecyzyjne, lepiej będzie się zabezpieczyć. Dodatkowym dokumentem kontrolowanym na granicy zawsze jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień. Poza tym już po wjeździe do kraju podróżny ma obowiązek udać się na posterunek i tam wypełnić formularz meldunkowy. Czas na to wynosi 72 godziny od chwili przekroczenia granicy.

Problematyczne zdrowie

Na granicy służby sprawdzają tylko ważność szczepienia przeciwko żółtej febrze. Przypadki tej choroby zdarzają się wprawdzie wzdłuż granicy z Sudanem, ale są stosunkowo nieliczne. Warto za to zaszczepić się przeciwko żółtaczce, błonicy, tyfusowi i polio, które dość często występują na terenie całego kraju. Sporym zagrożeniem jest też zapalenie opon mózgowych wywołane przez meningokoki oraz wścieklizna, której przypadki najczęściej odnotowuje się w obszarach miejskich. Szczepienia są tym ważniejsze, że w całym kraju tylko trzy ośrodki medyczne oferują poziom usług zbliżony do europejskich, ale trafiają tam pacjenci wyłącznie z abonamentem. Trzeba więc liczyć się z niską jakością świadczeń, a jednocześnie wysokimi cenami. Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać chorobom, niż liczyć na dobre leczenie.

Kolejne formalności

Ze względu na zagrożenie przestępczością w każdej możliwej formie, większość polis ubezpieczeniowych nie obejmuje swoim zasięgiem Czadu. Spora część firm ubezpieczeniowych nie ma nawet w tym kraju swojego przedstawiciela, co poważnie utrudniłoby dochodzenie roszczeń. Problem podróży samochodowych nie ma wielkiego znaczenia: przy sporym zagrożeniu napadami grup przestępczych organizuje się niemal wyłącznie wyjazdy w konwojach, ale i to jest odradzane turystom. Korzystanie z samochodu jest możliwe i relatywnie bezpieczne w samej stolicy. Tu jednak trzeba liczyć się z tym, że cudzoziemców zatrzymuje się często i karze szczególnie dotkliwie. Warto więc zachować spokój i unikać prowokacyjnych zachowań w kontaktach ze służbami porządkowymi. Aby poruszać się po terenie kraju (na przykład na wycieczkach objazdowych), trzeba uzyskać specjalne zezwolenie ministerstwa. Jego załatwienie trwa kilka dni i wiąże się z pewnymi opłatami, ale jego brak zwykle oznacza nie tylko większe zagrożenie przestępczością (wydanie zgody jest uzależnione od bieżącej sytuacji w regionie), lecz również ryzyko sporej kary administracyjnej z deportacją włącznie. Należy pamiętać, że prawo w Czadzie jest egzekwowane często na zasadzie uznaniowej i jeśli istnieje jakaś biurokratyczna przeszkoda, to lepiej ją jednak pokonać, niż obejść. W tym drugim przypadku zawsze istnieje ryzyko sporej kary.

Czy ta strona była pomocna?

Referencje
Nasi klienci dzielą się historiami na nasz temat