Kary i grzywny za przekroczenie czasu pobytu przez obcokrajowców w Indiach
iVisa | 4 min read | Zaktualizowano na Jun 19, 2023

Jeśli jesteś obcokrajowcem i przekroczysz czas pobytu w Indiach przekraczający ważność Twojej wizy, możesz stawić czoła poważnym problemom prawno-organizacyjnym, karom i nawet zakazowi przyszłych wjazdów.

Jak długo jest ważna wiza turystyczna w Indiach

Po pierwsze, warto wiedzieć, że przekroczenie czasu pobytu w Indiach jest nielegalne, niezależnie od powodu. W Indiach wymagania dotyczące podróży i wiz dla obcokrajowców określają czas, na jaki są oni zezwoleni na pobyt w kraju.

Czas pobytu w Indiach zależy od rodzaju wizy:

Ważność wizy turystycznej w Indiach: 180 dni na wjazd. Ważność wizy biznesowej w Indiach: łącznie 180 dni. Ważność wizy medycznej w Indiach: łącznie 60 dni.

Twoja wiza zostanie unieważniona, jeśli przedłużysz swoje zezwolenie na pobyt; będziesz uważany za nielegalnego imigranta.

Kary i grzywny za przekroczenie czasu pobytu w Indiach

Przekroczenie czasu pobytu po wygaśnięciu wizy skutkuje natychmiastową karą pieniężną. Kara ta różni się i wzrasta w miarę długości naruszenia warunków wizowych. Należy zauważyć, że Indie stopniowo zaostrzają swoją politykę imigracyjną, znacznie zwiększając kary.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego Indii określa grzywny na podstawie długości przekroczenia czasu pobytu wizowego, jak przedstawiono poniżej:

Przekroczenie czasu pobytu wizy o mniej niż 90 dni skutkuje karą w wysokości 300,00 USD. Przekroczenie czasu pobytu wizy od 91 dni do 2 lat skutkuje karą w wysokości 400,00 USD. Przekroczenie czasu pobytu wizy powyżej 2 lat wymaga kary w wysokości 500,00 USD.

Dodatkowo, rząd Indii ma prawo nałożyć kary prawne na turystów, którzy przekroczą dozwolony czas pobytu, stając się tym samym nielegalnymi.

Zwykle niewielkie naruszenia nie prowadzą do surowych konsekwencji prawnych. Jednakże, jeśli naruszenie związane jest z nielegalnymi działaniami, możesz stawić czoła zakazowi przyszłych wjazdów do kraju.

Prawo indyjskie przewiduje również surowe konsekwencje za przedłużone przekroczenie czasu pobytu. Złamanie przepisów może skutkować do 5 latami więzienia i wysoką grzywną. Dodatkowo, może zostać nałożony dożywotni zakaz wjazdu do kraju.

Zrozumienie znaczenia daty wygaśnięcia wizy indyjskiej

Zrozumienie czasu pobytu w kraju jest kluczowe, co sprawia, że ​​zrozumienie podstawowych pojęć związanych z datami wygaśnięcia wiz jest niezbędne. Oto kilka kluczowych terminów, których warto się nauczyć:

Data wydania: Data, w której wiza została wydana. Data wygaśnięcia: Ostateczna data, do której wiza umożliwia wjazd do kraju. Ostatni dzień pobytu: Określana jest na podstawie daty wjazdu posiadacza wizy do Indii i ich konkretnego rodzaju wizy.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące dozwolonego czasu pobytu, w zależności od rodzaju wizy:

30-dniowa wiza turystyczna e-India: Posiadacze tej wizy muszą wjechać do Indii między datą wydania a datą wygaśnięcia wizy. Ostatni dzień ich pobytu zależy od daty wjazdu, co oznacza, że mają 30 dni na pobyt w Indiach od dnia wjazdu. Muszą opuścić kraj po upływie tych 30 dni. 1-roczna wiza turystyczna e-India, 5-roczna wiza turystyczna e-India lub wiza e-biznesowa: Ostatni dzień pobytu dla tych wiz określony jest przez ich oznaczenie. W przypadku wizy e-biznesowej odpowiada to 1-letniej wizie. Ostatni dzień pobytu jest określony w szczegółach wizy. Wiza medyczna e-India: Ważność tej wizy wynosi 60 dni od daty wjazdu do Indii, przy czym data przyjazdu jest uważana za pierwszy dzień.

Zawsze sprawdź, jaki rodzaj wizy potrzebujesz i jak długo możesz przebywać w kraju, aby uniknąć problemów prawnych.

Złóż dziś wniosek o wizę indyjską!

Jak postępować, jeśli przekroczyłeś czas pobytu na wizie indyjskiej

Jeśli z jakiegoś powodu przekroczyłeś czas pobytu na wizie indyjskiej, ważne jest, aby działać natychmiast. Postępuj według następujących kroków:

Skontaktuj się z prawnikiem ds. imigracyjnych. Określ, czy kwalifikujesz się do zwolnienia. Nie łam prawa w kraju (to powinno być oczywiste). Bądź cierpliwy i czekaj na wynik.

Mimo że nie ma gwarancji, że unikniesz lub zmniejszysz kary za przekroczenie czasu pobytu na wizie, podjęcie tych kroków może poprawić Twoje szanse na uniknięcie podjęcia przeciwko Tobie działań prawnych.

Wniosek o przedłużenie wizy indyjskiej

Możliwe jest przedłużenie ważności wizy indyjskiej po wygaśnięciu jej oryginalnej daty, ale tylko jeśli zostanie to zrobione przed wygaśnięciem wizy. Ważne jest jednak zauważenie, że nie jest możliwe przedłużenie krótkoterminowego zezwolenia turystycznego, takiego jak 30-dniowa wiza e-India.

Obcokrajowcy posiadający wizę ważną na więcej niż 6 miesięcy i zarejestrowani w Regionalnym Biurze Rejestracji Obcokrajowców mogą przedłużyć swoje zezwolenie na pobyt w Indiach. Aby to zrobić, posiadacz wizy musi zarejestrować się na przedłużenie co najmniej 60 dni przed datą wygaśnięcia swojego dokumentu i czekać na zgodę na dłuższy pobyt w kraju.

Pozostańmy w kontakcie!

Dołącz do naszego newslettera, aby otrzymywać najlepsze wskazówki dotyczące podróży

© 2014-2023 iVisa.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. iVisa i logo iVisa są zastrzeżonymi znakami towarowymi iVisa.com.

Polski - pl |
$ USD
Czat interkomowy