Wizy turystyczne do Rosji dla Polaków. Już dziś zdobądź swoją e-Wizę online!

Często Zadawane Pytania

Rosja, a właściwie Federacja Rosyjska, rozciąga się od Europy Wschodniej, przez północną część Azji, aż do Oceanu Spokojnego. Państwo to składa się, według swojej konstytucji, z 85 podmiotów federalnych. Federacja Rosyjska stanowi największe pod względem powierzchni państwo na świecie. Największy obszar stanowi jej azjatycka część, która potocznie nazywana jest Syberią. Warunki pogodowe panujące w Rosji określa się jako zróżnicowane, ze względu na jej olbrzymi obszar. Wpływ na klimat Rosji, poza jej wielkością, ma także Ocean Spokojny. Rosja leży na obszarze dwóch stref klimatycznych, czyli strefy klimatu umiarkowanego oraz klimatu subpolarnego, a miejscami polarnego, który znajduje się za kołem podbiegunowym. Rosja jest bardzo zróżnicowanym krajem i ciekawym pod względem turystycznym. Do najciekawszych atrakcji zaliczamy niewątpliwie Nowogród, znajdujący się nad rzeką Wołchow. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miast tego kraju, ponieważ posiada wyjątkowo piękną architekturę. Złoty pierścień Moskwy, to miejscowość oddalona od Moskwy o 200 km. Jest to niezwykle ciekawe miasto historyczne, które warto zobaczyć. Astrachański Kreml, stanowi z kolei zespół klasztorny, który uważany jest za jedną z najciekawszych budowli Rosji. Bajkał to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na naszej planecie. Będąc w Rosji, nie możemy też zrezygnować ze zwiedzania Moskwy, która urzeka turystów swoją niezwykłą architekturą.

Rosja uznawana jest za kraj stosunkowo bezpieczny pod względem podróżowania. Wskaźnik zagrożenia terrorystycznego oraz wskaźnik występowania przestępczości należą tutaj do niskich. Wyjątek stanowi republika Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii na Kaukazie Północnym i to właśnie do tych regionów Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkich podróży. Przed wyjazdem do Rosji powinniśmy wykupić indywidualne ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży, które będzie ważne na terenie całego kraju. Takie ubezpieczenie powinno obejmować ewentualną hospitalizację oraz transport medyczny osoby chorej. Między Rosją i Polską została podpisana umowa pozwalająca na bezpłatne leczenie, lecz tylko w nagłych wypadkach i w krótkim okresie czasu. Profesjonalizm służby zdrowia w Rosji określany jest raczej jako umiarkowany. Umiejętności oraz kompetencje personelu medycznego także określane są jako umiarkowane. Czas oczekiwania na reakcję w placówkach służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Personel medyczny jest zazwyczaj miły i bardzo uprzejmy, lecz sprzęt medyczny należy do przestarzałych. Rosja nie znajduje się w strefie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, z tego względu przed wyjazdem nie ma konieczności wykonywania przymusowych szczepień ochronnych. Istnieją jednak zalecenia, aby wykonać szczepienia przeciwko następującym chorobom: Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A i B, Japońskie Zapalenie Mózgu oraz Wścieklizna. Ostatnimi czasy zaleca się również wykonanie szczepień przeciwko Odkleszczowemu Zapaleniu Mózgu, gdyż w tym rejonie, a zwłaszcza w lasach, odnotowuje się wysokie zagrożenie występowaniem kleszczy, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność. Podróżni przybywający do Rosji z Polski, powinni posiadać przy sobie dane kontaktowe najbliżej zlokalizowanej Ambasady RP. Takie dane z pewnością okażą się niezwykle pomocne, jeśli pilnie będziemy potrzebować udzielenia pomocy. W trakcie podróży może okazać się, że cała nasza gotówka została skradziona. Wówczas kontynuacja wyprawy, jak i powrót do kraju, będą znacznie utrudnione. Nawiązanie kontaktu z placówką dyplomatyczną będzie konieczne, gdy nasze zdrowie lub życie staną w obliczu zagrożenia. W takich sytuacjach kontakt z placówką dyplomatyczną może być dla nas niezwykle pomocny i przyczyni się do rozwiązania zaistniałych problemów. Dane kontaktowe Ambasady RP w Moskwie są następujące:

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej; 115127 Moskwa, ul. Klimaszkina 4; telefon dyżurny: + 8 916 698 99 41; e-mail: moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl.

Obywatele polscy udający się do Rosji, objęci są obowiązkiem posiadania ważnej wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium tego kraju. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty zakończenia podróży. Przy wjeździe na terytorium Rosji nie wymaga się przedstawienia biletu powrotnego, czy określonej kwoty pieniędzy. Od niedawna istnieje możliwość uzyskania wizy elektronicznej dla podróżnych wybierających się do Władywostoku. Taki sposób ubiegania się o wizę jest niezwykle wygodny, ponieważ oszczędza nie tylko czas ale także pieniądze, gdyż usługa ta nie jest kosztowna. Wyróżniamy następujące rodzaje wiz oraz związany z nimi czas oczekiwania, które możemy Państwu zaoferować. Wiza wraz z listem posiadającym zaproszenie na pobyt, pozwala na wolny lub dwukrotny wjazd na terytorium Władywostoku. Wiza zwolniona jest z jakichkolwiek kosztów, należy dokonać jedynie opłaty serwisowej, która kształtuje się w granicach od 25 do 35 USD. Czas przetwarzania wniosku wizowego wynosi 30 minut. Wiza biznesowa z zaproszeniem, również jest zwolniona z opłat, natomiast opłata serwisowa wynosi 75 USD. Jest to wiza uprawniająca do wielokrotnego wjazdu. Czas jej przetwarzania to 24 godziny. Już wkrótce dostępna będzie u nas usługa Far East (Władywostok) e-wiza. Będzie to wiza zwolniona z opłat, a opłata serwisowa będzie wynosić 25 USD. Wiza ta będzie uprawniała do wolnego wjazdu, a czas przetwarzania wniosku wizowego przewiduje się na 5 dni roboczych.